Balans van 6 jaar sportcheques in Sint-Joost

Foot

Sint-Joost-ten-Node is op alle vlakken een gemeente van superlatieven. Niet alleen is zij de dichtst bevolkte gemeente van het land, ze heeft tevens de jongste bevolking (jongeren tot 18 jaar maken ongeveer 25 % van de bevolking uit) maar ook die met de meest bescheiden inkomens (gemiddeld 14.431 € in 2016).

Sedert 2013 zet de gemeente zich in voor een actief beleid ter bevordering van de toegang tot sport voor iedereen, en met name voor jongeren van 4 tot 18 jaar. Om dit te verwezenlijken en om de druk op het budget van de gezinnen te verlichten, biedt zij sedert 6 jaar een Sportcheque aan. Deze cheque, die aanvankelijk 100 € bedroeg, werd verhoogd tot 250 € sinds 2015. 

Het succes van dit initiatief is aanzienlijk en neemt elk jaar toe. De gemeente heeft bijna  2200 cheques uitgereikt voor een bedrag van ongeveer 400.000 € over deze zes jaar. Het aantal begunstigden ging voortdurend in stijgende lijn, van 228 ingeschrevenen naar meer dan een verdubbeling over deze periode, met momenteel 550 kinderen/jaar. De deelname van vrouwen is meer dan verdrievoudigd, met vandaag 123 inschrijvingen. Jonge meisjes geven de voorkeur aan zwemmen, Taekwondo en multisport activiteiten van Winner’s club. Voetbal trekt elk jaar meer liefhebbers aan bij de vrouwen, er werd trouwens een dynamische vrouwenploeg opgericht bij FC Sint-Joost ! 

Voor wat de favoriete sportactiviteiten van de Tennodenaars betreft, kon voetbal dit seizoen 2018-2019 op het meeste enthousiasme rekenen met 39,2% spelers, gevolgd door de vechtsporten met 25,75 % beoefenaars ( Taekwando, Karate, Engelse boks, Thai en Kickboxing, Jiu-Jitsu, en andere.. ). Zwemmen staat op de derde plaats met 13,22 %, gevolgd door 6.7 % voor minivoetbal.. Tennis, dans, rugby en andere multisport activiteiten vinden nog niet zoveel geïnteresseerden.  

Eveneens om sport bij jongeren te promoten, organiseert de gemeente sportdagen met alle scholen en sportclubs van het grondgebied. 

Contact

Sportdienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Zulfikar Kir

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.