Het Gemeentebestuur zal binnenkort examens organiseren voor de samenstelling van een wervingsreserve

Blason

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
zal binnenkort examens organiseren voor de samenstelling van een wervingsreserve voor de hierna vermelde betrekking (m/v)

Bestuurssecretaris/-esse : (Centraal bestuur) (Niveau A)

 • Diploma’s of getuigschriften die in aanmerking komen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau I bij de rijksbesturen (*)
 • Diploma uitgereikt door de afdeling bestuurswetenschappen van 'Haute Ecole Francisco Ferrer' te Brussel,  het ‘Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handels-wetenschappen’ te Elsene of het ‘Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen’ te Antwerpen
 • Diploma in gemeentelijk management uitgereikt door de ‘Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur’ (G.S.O.B.) na een basiscyclus van drie jaar
 • Diploma van de provinciale cursussen van administratief recht in de afdeling van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type (Openbare besturen)

Bestuurssecretaris/-esse(Jurist) (Niveau A)

 • Diploma van Master in rechten uitgereikt door een universiteit

Administratief Assistent(e) (Centraal bestuur) (Niveau C)

 • Getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.

Administratief Assistent(e)(schoolopvang) (Niveau C)

 • Diploma van het hoger secundair onderwijs.

Administratief- Adjunct (Centraal bestuur) (Niveau D)

 • Diploma of studiegetuigschrift van het lager secundair onderwijs of diploma’s en getuigschriften die in aanmerking komen bij aanwerving voor de betrekkingen bij de Rijksbesturen geklasseerd in de derde categorie (bijlage van het koninklijk besluit van 06.02.1954, wijzigend het koninlijk besluit van 02.10.1937, in verband met het personeelsstatuut van de rijksambtenaren voor wat betreft de vereiste diploma’s of getuigschriften nodig om tot de functie van het rijksbesturen toe te treden).

Administratief- Adjunct (schoolopvang) (Niveau D)

 • Diploma van het lager secundair onderwijs of diploma’s en getuigschriften die in aanmerking komen voor de aanwerving tot de betrekkingen bij de Rijksbesturen geklasseerd in de derde categorie (bijlage van het K.B. van 06.02.1954 wijzigend het K.B. van 02.10.1937 in verband met het personeelsstatuut van de rijksambtenaren voor wat betreft de vereiste diploma’s en getuigschriften nodig om toe te treden tot functies in het rijksbestuur).

Administratieve hulp (Centraal bestuur) (Niveau E)

 • Getuigschrift van het lager onderwijs.

Administratieve hulp (schoolopvang) (Niveau E)

 • Getuigschrift van het lager onderwijs.

Hulparbeider (functies : chauffeur, grafdelver, arbeider voor openbare reiniging, ongeschoolde arbeider) (Niveau E)

 • Geen diplomavereisten
 • De chauffeur zal bovendien houder moeten zijn van een rijbewijs van categorie B, C of D.

De algemene toelatingsvoorwaarden en bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen op :
of op 02 220 26 80 – 02 220 25 23 -

De kandidaturen worden per aangetekende brief gericht aan het College van Burgmeester en Schepenen,
Sterrenkundelaan, 13 te 1210 Brussel ten laatste vóór 21 december 2018.

Contact

HRM dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Rose Laevers

Downloaden

Kandidatuurformulier pdf - 107.51 KB
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.