Kunstenaarscité Mommen : Kandidaatoproep voor de huur van één atelier/woning en één atelier voor artiesten

Ateliers Mommen

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaatoproep in het kader van toewijzingen van één atelier/woning van 73m² (+ 30m² van mezzanine) voor  een maandelijkse huur van 490,81€  (+ 150€ kosten) EN  één atelier van 27m² (+ 11m² van mezzanine) voor een maandelijkse huur 268€ + 100 kosten.

Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

De bezoeken worden voorzien in groep :

  • woensdag 17 april 2019 om 14u30 (stipt)
  • dinsdag 23 april 209 om 11u00 (stipt)
  • donderdag 25 april 2019 om 12u00 (stipt)


Plaats :

Liefdadigheidsstraat 37  te  1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria :

  • kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant aangezien er geen geluidsisolatie is.
  • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.560,13 € voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.066,82 € voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 28.647,83 € voor een gezin met 2 of meer inkomens ;
  • een officieel inkomen hebben in België van minium 892,70€ per maand gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);
  • geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;
  • zich ertoe verbinden om de atelier-woning of het atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

Contact

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.