Sint-Joost reageert op de beslissing van de Lijn om haar bushaltes eenzijdig te verplaatsen naar het Rogierplein

Place Rogier

Emir KIR, Burgemeester van Sint-Joost, reageert heftig op de unilaterale beslissing van de openbare vervoersmaatschappij DE LIJN om haar eindhaltes van het Noordstation te verplaatsen naar de Vooruitgangstraat en het Rogierplein en heeft de politie gevraagd om alle gepleegde verkeersinbreuken te verbaliseren. 

De gemeente, die deze harde actie die werd ondernomen zonder enig overleg betreurt, zal geen enkele hinder tolereren op haar grondgebied en zal alle maatregelen nemen om een einde te stellen aan dit illegale stationneren, dat enorme veiligheids- en mobiliteitsproblemen veroorzaakt in de buurt. 

Parallel hiermee vraagt de Gemeente aan de Federale Regering om haar verantwoordelijkheden op te nemen door de opvang van de migranten op zich te nemen en te organiseren.

Immers, daar het Gewest een meer multimodale en degelijke mobiliteit promoot door op één plaats verschillende vervoersmodussen te groeperen (netwerk MIVB, netwerk DE LIJN, spoornetwerk, taxihaltes, privé-bussen enz), is het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat de Federale Regering een plaats die zo belangrijk is als het Noordstation verwaarloost en de situatie zo laat verslechteren dat werknemers en pendelaars zich niet meer durven te wagen in dit station, dat één van de belangrijkste toegangswegen is tot de hoofdstad.

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.