Versterking van de veiligheidscamera’s

De gemeente Sint-Joost heeft haar camerapark uitgebreid, dat momenteel uit 40 stuks bestaat, door over te gaan tot de aankoop van 8 bijkomende camera’s op haar grondgebied.
Deze camera’s maken het mogelijk om de daders van strafbare feiten live te volgen maar tevens om kwaliteitsvolle opnames te maken voor de gerechtelijke onderzoeken.
De gemeente heeft met de politie een inventaris opgemaakt met de plaatsen waar deze intelligente camera’s zouden kunnen worden geplaatst.

Parallel met deze visuele apparatuur zal de politiezone verder haar aanwezigheid blijven verscherpen in de Noordwijk om de strafbare feiten die in de buurt worden gepleegd aanzienlijk te verminderen en de openbare rust en orde te verzekeren.

INFO

Polbruno – Noordzone

T 02 249 22 11  -  www.polbruno.be

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.