Milieuraadgeving

De Cel Milieuraadgeving informeert en sensibiliseert de inwoners en gemeentelijke werknemers rond de thema's van duurzame ontwikkeling : afvalvermindering, kringloopeconomie, behoud van de biodiversiteit (aanplantingen van inheemse en niet-exotische planten, geen gebruik van pesticiden, ...), water- en energiebesparingen enz.

Tevens worden milieuvriendelijke projecten gesteund die worden ondernomen door de verenigingssector.

Vergroening van de speelplaatsen
 

 • Eén van de opdrachten van de cel Milieuraadgeving bestaat erin om de speelplaatsen in te richten als groene ruimten. Bijvoorbeeld door natuurlijke speelelementen te gebruiken zoals  boomstammen. De scholen worden begeleid in hun aanlegkeuzes doorheen heel het proces. Immers, verschillende aspecten zoals plantenkeuze, ideeën voor aanleg en sensibilisering van het personeel vragen vaak een begeleiding.

Momenteel zijn drie scholen gestart met het gewestelijk programma « Ose le vert, recrée ta cour » in samenwerking met de vzw Good Planet : de gemeenteschool Henri Frick en het « Centre scolaire des Dames de Marie ». De Overvloedstuin van de « ondersteunende » school (die als uitvalsbasis werd gebruikt tijdens de werken die werden uitgevoerd in de Tennoodse scholen) werd tevens mee aangelegd door de leerlingen van de gemeenteschool Arc-en-Ciel.

 • In het kader van het renovatieproject van het huizenblok Cudell werden gesprekken gestart met het onderwijskorps om een « groene » speelplaats te integreren in de nieuwe school.

Vergroening van de openbare ruimte
 

 • De Cel Milieuraadgeving informeert de inwoners over de planten die bij voorkeur worden geplant, alsook over de te volgen stappen. Hierbij werd het project « Boomvoeten » gelanceerd. Dit programma, dat nog in een testfase zit, beoogt de aansporing van de inwoners om boomvoeten in hun buurt te beplanten om de openbare ruimte te verfraaien, maar tevens om sluikstorten te ontmoedigen. Naast het bezorgen van informatie over de verschillende methodes, test de cel tevens verschillende types van bescherming voor deze jonge bomen.
       
 • De « Ateliers in de stad » aangeboden in samenwerking met Good Food Brussels & het Rusthuis Anne Sylvie Mouzon in de loop van 2019, maken het mogelijk om de inwoners te bereiken en hen tal van tips te geven over een terrastuin, permacultuur, kippenhokken in de stad,...

Composten
 

 • De 7 buurtcomposten die de gemeente telt, worden opgevolgd door de Cel Milieuraadgeving om personen te helpen en/of door te verwijzen die materiaal vragen voor de compost. Tevens wordt een sensibiliserings- en informeringswerk verricht bij de inwoners : aanwezigheid van buurtcomposten, wat mag er in een compost gedeponeerd worden enz.

Duurzame ontwikkeling
 

 • In samenwerking met de dienst Openbare Netheid is de Cel bezig met het tot stand brengen van een duurzaam beheer van middelen binnen het bestuur : beheer van papier, energiebesparing, duurzame overheidsaankopen enz.
   
 • Tot stand brengen van het nieuwe Duurzame ontwikkelingsplan. Het eerste plan 2012-2017 dient te worden bijgewerkt. De opstellingsfase van het plan is van start gegaan, en het zal eerstdaags worden voorgelegd aan het College en aan de Gemeenteraad.

Contact

Milieuraadgevingdienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Tine Vanfraechem / Maëlle Lebrun

Laatst gewijzigd: 15.07.2019