Strijd tegen het Coronavirus (Covid-19)

Strijd tegen het Coronavirus (Covid-19)

T 0800 14 689 (gratis) - www.info-coronavirus.be

Gemeentebestuur: T 02 220 26 11 van maandag tot vrijdag om 08u30 tot 16u

11/01/2021 - De gemeentelijke crisiscel kondigt de annulering van Carnaval aan

Aan het einde van de vergadering werd de annulering van het Carnaval overeengekomen, evenals de handhaving van de sluiting van de gemeentelijke infrastructuren tot 24 januari 2021. Al deze maatregelen zullen worden geëvalueerd door de gemeentelijke crisiscel.

Ter herinnering, de Baden van Sint-Joost, de gemeentelijke bibliotheken (take-away mogelijk), de jeugdhuizen, het Charliermuseum en de polyvalente zalen zijn niet meer toegankelijk voor het publiek.

Daarnaast heeft de crisiscel tevens de timing besproken van de verdeling van de cheques "Ik consumeer lokaal en solidair in Sint-Joost" aan de bevolking en wenste zij deze uit te stellen tot alle sluitingsverplichtingen voor alle sectoren worden opgeheven, in het belang van de eerlijke concurrentie.
Deze cheques kennen namelijk een bedrag toe van 25€ per volwassene en 10€ per kind aan de inwoners om uit te geven op het grondgebied van de gemeente. Het doel is om de lokale handelszaken, die zwaar getroffen zijn door de crisis, te ondersteunen.
Met dit uitstel gaat het er volgens de lokale overheid om de handelszaken die nog gesloten zijn niet te discrimineren of te straffen.

04/01/2021 - Verplichte quarantaine en test na verblijf in rode zone

Verplichte quarantaine na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Daarom zal met ingang van 31 december 2020 iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

21/12/2020 - De Gemeentelijke crisiscel is samengekomen om de balans op te maken van de Covid-19 pandemie

Er werd beslist om de opening van het zwembad, de bibliotheken en het Charliermuseum uit te stellen tot 18 januari 2021(oorspronkelijk voorzien op 4 januari) en onder voorbehoud van een gunstige evolutie van de epidemiologische situatie.

Al deze heropeningen zullen worden omkaderd door een gezondheidsprotocol om het publiek in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.

We wijzen er tevens op dat bepaalde eerder goedgekeurde maatregelen van kracht blijven, zoals het behoud van telewerk en het ploegensysteem, de sluiting van de jeugdhuizen en de polyvalente zalen, de beperking van de interventies van de gemeentediensten die belast zijn met wegen en openbare huisvesting tot enkel noodgevallen, enz.

18/12/2020 - Bijkomende maatregelen in het Brussel Gewest

Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist vrijdag dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen een strengere controle van de bestaande regels.

Naleven van het aantal contacten, ook tijdens de Kerstdagen:

 • Max. 1 knuffelcontact per gezin
 • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van 4 gelden
 • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beide contacten tegelijkertijd ontvangen
 • In Brussel wordt de avondklok om 22u gehandhaafd op kerstavond en nieuwjaarsdag
 • Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

Strikte regels voor reizen:
Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.
 • Begin 2021 zal er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd worden, waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt.
 • Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25.12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.
 • Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

Geen funshopping: winkelen moet individueel gebeuren en mag max. 30 minuten duren.

Versterkte controle verplicht telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector.

11/12/2020 - Bijkomende maatregelen in het Brussel Gewest

Bijkomende maatregelen in het Brussel Gewest verlengd tot en met 15 januari, in aanvulling op de nationale maatregelen beslist door het Overlegcomité.

 • Verplichting om een mondmasker te dragen
 • Verbod om alcohol te drinken in de openbare ruimte
 • Sluiting van alle winkels om 20:00, behalve van 14 tot 31 december : in die periode mogen de winkels open blijven tot 21:00
 • Avondklok van 22:00 tot 06:00.

07/12/2020 - De gemeentelijke Crisiscel voorziet bepaalde versoepelingen

Na afloop van haar wekelijkse vergadering kondigt de gemeentelijke Crisiscel de volgende maatregelen aan, vanaf 4 januari 2021 en onder voorbehoud van een gunstige evolutie van de epidemiologische situatie:

 • Opening van de Baden van Sint-Joost
 • Opening van de Franstalige en Nederlandstalige gemeentebibliotheken
 • Opening van het Charlier Museum
 • Herinvoering op de wekelijkse markt van kramen die als niet-essentieel worden beschouwd  

Al deze heropeningen zullen worden omkaderd door een gezondheidsprotocol om het publiek in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.

We wijzen er tevens op dat bepaalde eerder vastgestelde maatregelen van kracht blijven, zoals het behoud van telewerk en het ploegensysteem, de sluiting van de Jeugdhuizen en polyvalente zalen, de beperking van interventies door de gemeentediensten die belast zijn met wegen en openbare huisvesting tot enkel noodsituaties, enz.

01/12/2020 - Sint-Joost zorgt voor de best mogelijke begeleiding in situaties van psychische nood

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node, die verontrust is over de gevolgen van de sanitaire crisis voor de geestelijke gezondheid van de bevolking, heeft beslist om acties tot stand te brengen om risicosituaties aan te pakken. 

Concreet hebben de gemeentelijke autoriteiten het Plan sociale nood en strijd tegen isolement versterkt om het psychologische aspect te integreren, door de inrichting van ontspanningsruimten voor gezinnen die door hun lockdown-omstandigheden of de beperkingen van het sociale leven mentaal overbelast zouden raken. 

Burgemeester Emir KIR verduidelijkt: "Mentale gezondheid is het grote verwaarloosde aspect van de gezondheidscrisis en tal van studies tonen aan dat een aanzienlijk deel van onze burgers momenteel lijdt onder de situatie. Hierop hebben wij gereageerd door middelen op  gemeentelijk niveau in te zetten. Deze ontspanningsruimten werken als een uitlaatklep. Ze stellen iedereen in staat om te ademen, afstand te nemen en negatieve toestanden te beperken door het effect van verandering van omgeving en begeleiding indien nodig. Het ter beschikking stellen van deze dienst aan de bevolking is van fundamenteel belang aangezien de woningen in Sint-Joost vaak krap zijn. "

In de praktijk betekent dit dat de ontspanningsruimten toegankelijk zijn op aanvraag, voor een tijdsduur die wordt bepaald op basis van de noden, en dat de keuze voor de aanwezigheid van een maatschappelijk werker wordt overgelaten aan de aanvrager. Aanvragen kunnen worden gericht aan de Dienst Preventie op T 02 210 44 62 (65), die specifieke begeleiding zal bieden. 

Ter herinnering: dit initiatief vormt een aanvulling op de acties van de Gemeente en het OCMW op het vlak van mentale gezondheid. Een eerste tussenkomst werd reeds gerealiseerd door het OCMW de kosten op zich te laten nemen voor de psychologische opvolging van personen die tijdens de pandemie in psychische nood verkeren. 

Tot slot biedt de gemeente Sint-Joost-ten-Node naast deze initiatieven de volgende diensten aan haar burgers die door de gezondheidscrisis worden getroffen: 

Sociale noodmaatregelen

De sociale hulp toegekend door het OCMW wordt in deze uitzonderlijke periode automatisch verlengd. Begunstigden die vragen hebben, of iedereen die sociale hulp wil aanvragen, kan contact opnemen met het OCMW op T 02 220 29 69 (24 11) of via mail  .

Het Medisch Centrum Jean Fontaine is enkel open voor algemene geneeskunde en raadplegingen zijn enkel mogelijk na afspraak op T 02 220 29 42 (53).

Maatregelen om het isolement te doorbreken

Om het isolement van de ouderen te doorbreken : de maatschappelijk werker van het OCMW aangesteld als contactpersoon "coronavirus alleenstaande senioren" is bereikbaar op T 02 220 24 60 of 0484 07 69 82. 

Maison de la Famille biedt eveneens waardevolle hulp aan personen in moeilijkheden om boodschappen en medicijnen te halen, leveringen van maaltijden aan huis, enz. Voor alle vragen en advies : 0485 89 71 36.

Indien het gezinsleven moeilijk verloopt tijdens de lockdown, als er onduidelijkheden zijn over de huidige gezondheidsmaatregelen, kunnen kwetsbare personen contact opnemen met de dienst Preventie op T 02 210 44 62 (65) die sociale crisisbegeleiding zal bieden.

01/12/2020 - 1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen. Laten we de regels volgen

Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan,
moeten we samen de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio
extra maatregelen van kracht. Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.

 

27/11/2020 - Overlegcomité, maatregelen van toepassing vanaf 1st december

Het Overlegcomité van deze vrijdag 27 november heeft de volgende beslissingen genomen:

 • De inperkingsmaatregelen worden gehandhaafd tot 01.02, met een evaluatie van de situatie op 15.01.2021
 • Heropening van de "niet- essentiële" winkels op 01.12 onder strikte voorwaarden:
 • strikte naleving van de sanitaire basisregels (ontsmettende gel, afstand, dragen van een masker)
 • boodschappen moeten alleen worden gedaan, 10 m2 per klant
 • behalve voor personen die niet zelfstandig kunnen winkelen
 • tijd per winkel wordt beperkt tot 30 minuten
 • de handelszaak zal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de wachtrijen buiten
 • contactberoepen (kappers, schoonheidsinstituten, enz.) en cafés, bars en restaurants blijven gesloten. 
 • De regels voor het Kerstfeest 24-25.12:
 • Avondklok van middernacht tot 5u
 • Een alleenstaande mag 2 personen uitnodigen met Kerstmis
 • Voor de anderen verandert de bubbel niet
 • Nationaal vuurwerkverbod voor Nieuwjaar
 • Versterkte reiscontroles:
 • Verplicht invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF)
 • Naleving van de verplichte quarantaines
 • De politie zal toezien op de strikte naleving van deze maatregelen

Gezien de zeer verontrustende gezondheidssituatie in Sint-Joost blijven de gemeentelijke infrastructuren (bibs, musea, zwembad, sportzalen, ...) gesloten tot 13 december. Een evaluatie van de situatie is voorzien op 7 december.

25/11/2020 - Het gemeentelijk screeningscentrum opent opnieuw zijn deuren

De gemeente Sint-Joost, die haar bijdrage wil leveren aan de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zal op 7 december haar gemeentelijk screeningscentrum inrichten voor een duur van drie maanden.

Het gemeentelijk screeningscentrum is elke dag toegankelijk, van 08:00 tot 17:00 van maandag tot vrijdag, na afspraak en op vertoon van een CPC-code of een medisch voorschrift en een identiteitsbewijs. Het is zoals eerder gelegen in het gebouw Royal, zaal Tanger (ingang via de Sint-Franciscusstraat 65).

Alle praktische informatie over het gemeentelijk screeningscentrum is telefonisch te verkrijgen vanaf 1st december op T 02 220 25 74 en zal te raadplegen zijn op de gemeentelijke website www.sjtn.brussels. Afspraken kunnen op hetzelfde nummer worden gemaakt van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 16:00 of via e-mail , eveneens vanaf 1st december.

Dit initiatief van volksgezondheid is het resultaat van de samenwerking tussen de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, het laboratorium Eurofins, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de federale overheid.

23/11/2020 - Herhaling van de tests voor asymptomatische personen die als "hoog risico" worden beschouwd

Alle personen die asymptomatisch zijn maar beschouwd worden als "met een hoog risico" op besmetting door het coronavirus, waaronder personen die terugkeren uit het buitenland, zullen opnieuw worden getest met de PCR-methode vanaf maandag 23 november op dag 7 die volgt op het hoog-risicocontact.

17/11/2020 - De sluiting van de gemeentelijke ruimten wordt verlengd tot 13 december

De Gemeentelijke crisiscel heeft na afloop van haar wekelijkse vergadering beslist om de sluiting van de gemeentelijke ruimten te verlengen tot 13 december. De situatie zal na deze periode opnieuw worden geëvalueerd, in functie van de epidemiologische situatie.

Ter herinnering, de volgende plaatsen zijn niet toegankelijk voor het publiek:

 • Sluiting van de Baden van Sint-Joost
 • Sluiting van de Gemeentelijke bibliotheken met mogelijkheid tot take-away
 • Sluiting van de sportzalen
 • Sluiting van de jeugdhuizen
 • Sluiting van het Charliermuseum
 • Sluiting van de polyvalente zalen

10/11/2020 - Gemeentelijke maatregelen 10.11.2020

De gemeentelijke Crisiscel en de gemeentelijke autoriteiten van Sint-Joost nemen nieuwe maatregelen.
Deze worden geleidelijk aangepast in functie van de epidemiologische situatie, met als doel om het voorzorgsprincipe maximaal te respecteren.

 • Telewerk wordt behouden tot 13 december en voor de technische diensten wordt nu eveneens een roulatiesysteem van de ploegen toegepast.
 • De gemeentescholen zullen de lessen hervatten op 16 november en kinderopvang zal enkel toegankelijk zijn voor kinderen van wie de ouders een essentiële functie vervullen.
 • De crèches heropenen op 16 november en de situatie wordt dagelijks van geval tot geval geëvalueerd.
 • Enkel kramen die essentiële producten aanbieden, zullen stand mogen houden op de wekelijkse markt, die opnieuw plaatsvindt vanaf 19 november.

02/11/2020 - Tijdelijke sluiting van gemeentelijke kinderdagverblijven

Het College heeft beslist om de gemeentelijke kdv te sluiten vanaf morgen tot en met 15 november.
Deze beslissing werd genomen gezien de graad van proliferatie van het virus Covid-19 onder het gemeentelijk personeel en de onmogelijkheid voor de gemeente om een kwaliteitsdienst aan het geheel van onze begunstigden te verzekeren.
Een opvang zal georganiseerd worden voor de kinderen van de essentiële beroepen (zoals tijdens de eerste periode van lockdown).

30/10/2020 - Overlegcomité, maatregelen van toepassing vanaf 02 november

Het Overlegcomité heeft vandaag een akkoord bereikt over een reeks maatregelen vanwege de rampzalige epidemiologische situatie in ons land. Deze maatregelen treden in werking vanaf deze maandag 2 november, tot 13 december, met een evaluatie op 1 december voor de niet-essentiële winkels.

 • Niet-essentiële winkels moeten sluiten. Het is mogelijk om te laten leveren aan huis en om aankopen op te halen.
 • Thuis op bezoek is slechts één nauw contact toegestaan. Uitzondering voor alleenstaanden: één extra persoon is toegestaan.
 • Begrafenissen worden beperkt tot 15 personen.
 • Samenscholingen in de openbare ruimte worden beperkt tot 4 personen.
 • De "federale" avondklok wordt gehandhaafd tussen middernacht en 5 uur 's ochtends, in Brussel is dit tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.
 • De scholen blijven gesloten tot en met 15 november, hervatting van de lessen voorzien op 16 november. Het secundair onderwijs zal worden hervat in een hybride vorm van fysiek lessen en op afstand. Voor het hoger onderwijs zullen de lessen tot half december via afstandsonderwijs worden gegeven.
 • De contactberoepen (kapper, wellness, massages, enz.) moeten hun activiteit stopzetten.
 • Telewerken blijft waar mogelijk verplicht. Bedrijven, waaronder vrije beroepen en zelfstandigen, maar ook bouwbedrijven, kunnen blijven werken met naleving van de afstandsregel en het dragen van een masker.
 • Vakantiedorpen en dierentuinen moeten sluiten.
 • De grenzen blijven open, maar reizen wordt sterk afgeraden.
 • De gebedsplaatsen blijven open, met groepen van maximum 4 personen, met mondmasker.

Tevens merken we op dat de supermarkten enkel essentiële producten zullen mogen verkopen.

Winkels die vanaf morgen open mogen blijven:

 • voedingswinkels, met inbegrip van de nachtwinkels
  Om eerlijke mededingingsregels te garanderen, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot producten die in essentiële winkels verkrijgbaar zijn.
 • winkels voor dierenvoeding
 • apotheken
 • krantenwinkels en boekhandels
 • tankstations en leveranciers van brandstoffen en motorbrandstoffen
 • telecommunicatiewinkels, met uitzondering van winkels die enkel toebehoren verkopen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij slechts één klant tegelijk op afspraak mag worden ontvangen
 • winkels met medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij slechts één klant tegelijk op afspraak mag worden ontvangen
 • doe-het-zelf- zaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschappen en bouwmaterialen verkopen
 • tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen
 • groothandels bestemd voor professionals, maar enkel ten behoeve van deze laatste
 • garages en fietsenwinkels voeren enkel nog herstellingen uit

De diensten voor afhaling en levering aan huis blijven echter mogelijk.

29/10/2020 - Heb je recht op maatschapelijke hulp?

Hulp voor de bewoners van Sint-Joost die getroffen worden door de crisis COVID-19
Het OCMW van Sint-Joost kan financiële, materiële, sociale, medische, psychologische, ... hulp
verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven niet meer kunnen betalen omwille van de
crisis rond het coronavirus.

VOOR WIE?

Deze steun is niet enkel toegankelijk voor de leefloners maar is bedoeld voor iedereen die de gevolgen ervaart van de
Covid-19-crisis.
Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen verloren zijn of die bijkomende uitgaven
hebben, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers, jobstudenten, zelfstandigen,
personen met een handicap, werknemers uit de culturele en de evenementensector, …
Deze hulp zal verleend worden aan personen in nood na een individuele analyse.

VOOR WELKE TUSSENKOMSTEN?

VOEDSELHULP

Voedselcheques ter waarde van 50 tot 100 euro, attest voor de sociale kruidenierswinkel, …

HULP BIJ HUISVESTING

Huurgelden en kosten (tijdens de COVID- 19-crisis) met uitzondering van de huurwaarborg, meubilair, ...

HULP INZAKE ENERGIE

Facturen voor water, gas en elektriciteit, huishoudelijke apparaten, …

HULP INZAKE GEZONDHEID

Tussenkomst in medische en psychologische kosten: consultaties, medicijnen, ziekenhuisrekeningen, …

PSYCHOSOCIALE HULP

Tussenkomst in de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst,
psychiatrische problemen, ...

HULP INZAKE DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Aankoop van informaticamateriaal in het kader van de schoolbegeleiding (middelbaar onderwijs en hogere
studies), in het kader van een vorming, voor studenten: betaling van installatiekosten en internetabonnement, ...

INCIDENTELE HULP

Voor onbetaalde facturen door een daling van de inkomsten, schuldbemiddeling, …

HULP VOOR KLEINE KINDEREN EN CULTURELE ACTIVITEITEN

Tussenkomst in de kosten voor buitenschoolse stages en activiteiten, de inschrijving in sportclubs, de inschrijving voor taalcursussen, de begeleiding, activiteiten met onze interculturele bemiddelaars,
artikel 27, boekcheques, …

TOT WIE MOET IK MIJ RICHTEN?

OCMW van Sint Joost

Verbistrstraat 88
1210 Brussel
Voorzitter
Luc Frémal
Algemene sociale dienst
Amélie Vanwissen
Medisch centrum Jean Fontaine
Pascale De Wandeler
Rusthuis Anne Sylvie Mouzon (OCMW)
Marc Bouteiller

27/10/2020 - De gemeentelijke Franstalige basisscholen zullen vanaf woensdag de lessen op afstand organiseren

In naleving van het protocol opgesteld door de Federatie Wallonië-Brussel naar "aangepaste code oranje", start het Guy Cudell Lyceum vanaf morgen, en dit tot 20 november 2020, met online lessen op afstand.
Sedert het begin van de pandemie heeft de Gemeente 750 gereviseerde computers gekocht en verdeeld :
350 gerecycleerde PC's, uitgerust met een webcam, hoofdtelefoon, een wifi- stick & een e-ID lezer werden voor de zomer door de Jeugddienst rechtstreeks bij de gezinnen geïnstalleerd. De overige 400 PC's worden ter beschikking gesteld van de scholen. Zij vormen een strategische reserve voor de gemeentelijke scholen om in de noden op langere termijn te voorzien.

De docenten volgen een opleiding in Microsoft office 365 Teams bij de informatica-verantwoordelijke van de school.
Het aangepaste uurrooster, dat reeds in mei werd getest, wordt uitgebreid om alle belangrijkste lessen online te kunnen verzekeren.

OPGELET ! De overgang naar afstandsonderwijs in het Franstalig gemeentelijk basisonderwijs zal vanaf morgen eveneens van toepassing zijn om het hoofd te bieden aan het toenemende aantal besmettingen onder leerkrachten, schoonmaakploegen en de quarantaine van verschillende klassen. Voor werkende ouders wordt een systeem van dagopvang ingericht.

27/10/2020 - Covid-premie van Het Brussels Gewest: eventsector

27/10/2020 - Covid-premie van het Brussels Gewest: hotels en aparthotels

26/10/2020 - COVID-19-premie van Brusselse economie voor de culturele en creatieve sector in Brussel

24/10/2020 - Nieuwe maatregelen van de Brusselse provinciale crisiscel van toepassing vanaf 26.10

Ingevolge de voortdurende toename van het aantal positieve gevallen van personen met Covid-19 in het Brussels Gewest, heeft de Brusselse provinciale crisiscel de situatie geanalyseerd en nieuwe maatregelen genomen die vanaf heden maandag 26.10.2020 van toepassing zijn:

 • Avondklok op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 22u en 6u 's ochtends.
 • Dragen van een masker verplicht op het hele grondgebied van het Brussels Gewest.
 • Alle winkels zullen om 20u moeten sluiten. Slechts één persoon mag de winkel betreden om boodschappen te doen. Leveringen mogen plaatsvinden tot 22u.
 • Verbod op samenscholingen van meer dan 4 personen in de openbare ruimte.
 • Sluiting van culturele centra, theaters, bioscopen, musea, tentoonstellingszalen.
 • Sluiting van alle sportinfrastructuren, met inbegrip van ijsbanen, fitnesscentra en zwembaden.
 • Alle sportwedstrijden, ook voor kinderen tot 12 jaar, worden geannuleerd, maar de trainingen voor kinderen tot 18 jaar mogen doorgaan.
 • Schooluitstappen zijn verboden, evenals optochten/parades voor Halloween.
 • Stages voor kinderen ouder dan 12 jaar worden geannuleerd.
 • Voor burgerlijke huwelijken enkel in aanwezigheid van de echtgenoten en getuigen en begrafenisplechtigheden worden maximaal 15 personen toegestaan met inachtneming van de afstand.
 • Verplicht telewerk voor zover als mogelijk met uitzondering van essentiële functies, controles zullen worden versterkt.
 • Sluiting van alle recreatieve voorzieningen. Dit betreft wedkantoren, casino's,...
 • De politie wordt belast met het toezicht op de strikte naleving van deze inperking.

23/10/2020 - Nieuwe maatregelen van het Overlegcomité toegepast tot 23.11.2020

Het Overlegcomité heeft nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, die onmiddellijk van kracht zijn en dit tot 23 november 2020:
Contacten vermijden, de ziekenhuizen in staat stellen om hun werk te doen, kinderen naar school laten gaan,  bedrijven laten verder werken en het geestelijk welzijn van iedereen zoveel mogelijk behouden.

Ziekenhuizen

 • Niet-dringende operaties worden de komende vier weken uitgesteld. Deze maatregel zal echter over twee weken opnieuw worden geëvalueerd.
 • Er worden bijkomende plaatsen voorzien op intensieve zorgen voor COVID-19 patiënten en het militaire ziekenhuis wordt gemobiliseerd.

Onderwijs

 • De regel blijft 100% aanwezigheid voor lagere en middelbare scholen. Voor buitenschoolse activiteiten is voorzichtigheid geboden. Indien deze activiteiten binnen plaatsvinden, zijn ze enkel toegankelijk voor kinderen onder de 12 jaar.
 • Het aantal studenten in het hoger onderwijs wordt beperkt tot 20%, behalve voor de eerstejaars die in 50% van de lessen fysiek mogen aanwezig zijn.

Sport

 • De professionele wedstrijden mogen doorgaan, maar zonder publiek
 • Amateursportwedstrijden worden uitgesteld. Wedstrijden voor jongeren -18 jaar worden nog steeds toegestaan, maar met slechts één begeleider die een masker draagt per kind. Het is verboden om drank en voedsel te consumeren in de buurt van het terrein.

Indoor evenementen en activiteiten (culturele, religieuze, educatieve en associatieve)

 • Max. 40 personen worden toegestaan indien er voldoende garanties zijn dat de organisatie het mogelijk maakt om de coronaregels te respecteren, en max. 200 personen mits naleving van de regel van 1,5 meter afstand en het dragen van een masker. De verkoop van eten en drinken is verboden.

Jeugdbewegingen

 • De protocollen voor de jeugd blijven van toepassing. Binnenactiviteiten zijn verboden voor kinderen ouder dan 12 jaar. Ze worden getolereerd voor kinderen jonger dan 12 jaar, met maximale naleving van de afstandsregels. Buitenactiviteiten moeten daarom zoveel mogelijk worden bevorderd.

Pretparken en dierentuinen

 • De pretparken zijn tijdelijk gesloten.
 • Dierentuinen mogen open blijven. Binnenruimten zijn echter gesloten voor het publiek; het is verboden om eten en drinken te verkopen of te consumeren.

www.info-coronavirus.be

19/10/2020 - De Gemeentelijke crisiscel kondigt nieuwe  anti-covid maatregelen aan

De gemeentelijke crisiscel kwam vanochtend in Sint-Joost samen na een spectaculaire heropleving van de COVID-19 pandemie. 
 
Aan het einde van de vergadering werden vier maatregelen goedgekeurd:

 • Maximale versterking van het telewerken in alle gemeentelijke diensten waar mogelijk.
 • Beperking van interventies van de gemeentelijke diensten belast met wegen en openbare woningen tot enkel noodgevallen.
 • Beperking van de aanwezigheid op huwelijksfeesten tot 10 personen.
 • Verspreiding onder de bevolking van een folder over sociale begeleiding van kwetsbare personen.

Bovendien wordt de schorsing van niet-essentiële activiteiten en de sluiting van de Baden van Sint-Joost, de gemeentelijke bibliotheken, de jeugdhuizen, het Charliermuseum en de polyvalente zalen verlengd tot 19 november. Al deze maatregelen zullen regelmatig worden geëvalueerd door de gemeentelijke crisiscel.

17/10/2020 - Strengere regels vanaf maandag 19 oktober

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 • Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 • Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 • Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 • Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 • Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 • Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 • Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 • Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 • Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De federale regering en de deelstaten regering zullen alles op alles zetten om iedereen die economisch getroffen wordt, maximaal te steunen. Zo zal de federale regering het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten, verdubbelen. Bestaande steunmaatregelen zullen worden verlengd. Er komt ook een vrijstelling van RSZ. 

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

12/10/2020 - Steunmaatregelen van Het Brussels Gewest voor cafés en bars

Het Brussels Gewest zal bars, cafés, drankgelegenheden, theesalons en koffiebars ondersteunen die na het Besluit van 8 oktober 2020 voor een maand moeten sluiten. De aanvraag voor een eenmalige premie van 3.000 euro per vestiging (max. 5 per bedrijf) kan eerstdaags worden ingediend via een formulier dat hier kan worden gedownload http://werk-economie-emploi.brussels/nl/premies-covid

Jobstudenten die hun baan zijn kwijtgeraakt en zich in financiële moeilijkheden bevinden, kunnen contact opnemen met het OCMW van Sint-Joost op T02 220 29 69 (24 11).

07/10/2020 - De provinciale crisiscel neemt nieuwe maatregelen om de stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest af te remmen

Bovenop de voortzetting van de inspanningen inzake sensibilisering en preventie op Brussels niveau met nieuwe communicatiecampagnes, is de Crisiscel de volgende maatregelen overeengekomen die ingaan op 8 oktober:

 • bars en cafés, maar ook thee- en koffiehuizen moeten de deuren sluiten (gelegenheden waar alcoholische of niet-alcoholische dranken worden geserveerd);
 • Sportclubs zowel voor profsporters als voor amateurs moeten de kantine sluiten;
 • Amateursportclubs mogen niet lager publiek binnenlaten in overdekte ruimten;
 • In de openbare ruimte van het Gewest is het verboden alcohol te verbruiken.

Ten slotte zullen de gemeenten onderzoeken welke protocollen en maatregelen genomen dienen te worden voor douches en vestiaires van hun sportzalen.

Ook worden vanaf donderdag 8 oktober de volgende maatregelen met een maand verlengd:

 • Boekhandels die beschikken over een speelruimte (gokruimte) en alle andere winkels die drank of voeding verkopen ( ook al is dit een nevenactiviteit) moeten om 22 uur sluiten (zoals al het geval is voor nachtwinkels);
 • Op de markten wordt het verboden om voeding te nuttigen;
 • De controles op de nieuwe maatregelen zullen worden opgevoerd en strikt toegepast.

06/10/2020 - Verstrenging maatregelen, vanaf 09 oktober

De huidige ontwikkeling van de pandemie is bijzonder zorgwekkend;het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Om een algemene lockdown te vermijden, heeft het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van CELEVAL, een reeks verstrengingen beslist.

 • Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
 • Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien niet mogelijk
 • Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
 • Sluitingsuur cafés: 23.00 uur
 • Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden toegepast.
 • Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week

Deze maatregelen vormen de ‘nationale sokkel’. In de provincies waar de situatie ernstiger is (op basis van de toekomstige barometer) moet de gouverneur verdere maatregelen voorstellen, in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken en de COVID-19 commissaris. Deze maatregelen kunnen gelden voor de hele provincie of een deel ervan.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen maximaal open te houden en onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgt men deze maatregelen niet dan zullen nog strengere maatregelen noodzakelijk zijn. Ons sociaal leven zal verder worden ingeperkt en onze economie ernstige schade toegebracht. Het opvolgen van de maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied vanaf vrijdag 9 oktober tot en met 9 november, waarna ze zullen worden geëvalueerd.

29/09/2020 - Sluiting van het lokale screeningscentrum van sint-joost vanaf 01 oktober 2020

Voor alle aanvragen voor covid-19 test afname:
Centrum PACHECO Sint-Jan Pachecolaan 44 - 1000 Brussel
Open van Maandag tot Vrijdag van 10u tot 17u op afspraak:

 • personen met INSZ-nummer: www.testcovid.be
 • personen zonder INSZ-nummer: T 02 891 60 00 (9u-17u)

MEDICH VOORSCHRIFT verplicht

Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het online registreren, kan u contact opnemen met
CSP NORD - T 02 241 43 93 -
OCMW van Sint-Joost - T 02 220 29 69

28/09/2020 - De Gemeente Sint-Joost neemt nieuwe maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken

Ingevolge de gewestelijke crisisvergadering van zaterdag 26 september heeft de Gemeente Sint-Joost beslist om de maatregelen te versterken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeentelijke Crisiscel is deze ochtend bijeengekomen en de volgende beslissingen zullen vanaf morgen van toepassing zijn voor een periode van een maand.

 • Sluiting van de Baden van Sint-Joost
 • Sluiting van de Gemeentelijke bibliotheken (uitlenen van boeken op reservatie en take away)
 • Sluiting van de Jeugdhuizen
 • Sluiting van het Charliermuseum
 • Annulatie van de indoor sportactiviteiten met uitzondering van kampioenswedstrijden
 • Sluiting van de Polyvalente zalen
 • Annulatie van alle niet-essentiële activiteiten

Deze maatregelen zullen regelmatig worden geëvalueerd en worden aangepast in functie van de evolutie van de situatie.

26/09/2020 - Maatregelen aangepast door het Brussels Gewest & de Burgemeesters van de 19 gemeenten

Maatregelen aangepast door het Brussels Gewest & de Burgemeesters van de 19 gemeenten ingevolge de sterk gestegen besmettingscijfers in Brussel, en meer bepaald in onze gemeente :

 • Dragen van een masker verplicht in de drukst bezochte zones vanaf 1 oktober.
 • Bars en les cafés zullen om 23u sluiten met samenscholingsverbod na 23u in de openbare ruimte voor meer van 10 personen vanaf 28 september en dit gedurende een periode van 3 weken.

Deze maatregelen zullen worden geëvalueerd op 06.10 in functie van de gezondheidssituatie.

23/09/2020 - Maatregelen van 23 september

Maatregelen aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad vandaag 23 september in het kader van de strijd tegen het coronavirus :

 • De bubbel van 5 pers. buiten de gezinsleden wordt aanbevolen maar is niet meer verplicht.
 • De quarantaine wordt in sommige gevallen verkort van 14 dagen naar 7.

*Indien de test positief is : de quarantaine gaat verder.
*Indien de test negatief is : zodra uw klinische situatie het toelaat, mag u uit quarantaine gaan.

Vanaf vrijdag 25 september

 • Het wordt sterk afgeraden om naar rode zones te reizen maar het is niet meer verboden.

Vanaf 1 oktober

 • Het dragen van een masker buiten blijft verplicht op drukke plaatsen.
 • De evenementensector (feesten, recepties,...behalve de discotheken) valt onder dezelfde voorwaarden als de horeca.

18/09/2020 - De gemeente ontvangt u enkel op afspraak vanaf 21 september 2020

De gemeente ontvangt u enkel op afspraak vanaf 21 september 2020 van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 13:00 (geen permanentie op dinsdagnamiddag).

09/09/2020 - Het gemeentepersoneel zal op afstand mogen werken in geval van quarantaine van een kind vanwege COVID-19



De gemeente Sint-Joost, die haar werknemers tijdens de pandemie zo goed mogelijk wil ondersteunen, heeft beslist om haar personeel toestemming te geven om op afstand te werken in geval van quarantaine van een kind, of bij sluiting van het opvangcentrum of de school van het kind wegens COVID-19.

Deze uitzonderlijke en tijdelijke maatregel versterkt de verbintenissen die de Gemeente Sint-Joost-ten-Node is aangegaan ten gunste van haar personeel, met name op het vlak van telewerken. Ter herinnering, telewerken wordt momenteel één dag per week toegestaan.

07/09/2020 - Het Screeningscentrum van Sint-Joost blijft open tot 30 september

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node zal, in overleg met haar partners, de opening van het Gemeentelijk Screeningscentrum verlengen tot 30 september.

Ter herinnering: het Centrum zou op 13 september sluiten en voert dagelijks 150 tests uit om het hoofd te bieden aan de toevloed van testaanvragen voor personen die terugkeren uit rode zones of die beschouwd worden als personen met een hoog risico.



26/08/2020 - Het lokale screeningscentrum van Sint-Joost opent zijn deuren op 28 augustus

De gemeente Sint-Joost-ten-Node gaat verder in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 door een gemeentelijk opsporingscentrum te openen. De opening van dit centrum is het resultaat van een samenwerking tussen de Gemeente, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, De Federatie van de Brusselse HuisArtsen Verenigingen en het Rode Kruis van België.

HET LOKALE SCREENINGSCENTRUM VAN SINT-JOOST is geopend van 28.08 tot 13.09.2020 7d/7 op afspraak

 • Maak een afspraak via T 02 220 25 74 of van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 16u
 • Medisch voorschrift of CPC- code en identiteitskaart meebrengen

Het centrum zal alle dagen geopend zijn, van 9.00 tot 17.00 van maandag tot donderdag, van 12.00 tot 20.00 op vrijdag en van 9.00 tot 13.00 tijdens het weekend, na afspraak en op vertoon van een CPC-code of een doktersvoorschrift en een identiteitskaart.


Het bevindt zich in het gebouw Royal, Zaal Tanger (ingang langs de Sint-Franciscusstraat 65) en voorbehouden voor inwoners die terugkeren uit rode zones of die worden beschouwd als personen met een hoog risico. Het zal toegankelijk zijn van 28 augustus tot 13 september en de opening ervan kan worden verlengd indien nodig.


Alle praktische informatie over het gemeentelijk opsporingscentrum is telefonisch te verkrijgen vanaf donderdag op T 02 220 25 74 of per e-mail

20/08/2020 - Nieuwe Maatregels vanaf 1st september 2020

Deze ochtend heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus, die vanaf 01/09/2020 van kracht zullen zijn:

 • Winkelen met 2 personen is vanaf 24/08 weer zonder tijdslimiet toegestaan.
 • Culturele, sportieve of religieuze evenementen met 200 deelnemers binnen en 400 buiten zullen worden toegestaan, mits alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Het dragen van een masker is verplicht.
 • De sociale bubbel van 5 pers. wordt verlengd maar iedereen is tevens vrij om 10 personen te zien met veiligheidsafstand en maskers.
 • Recepties na begrafenissen zullen worden toegestaan met max. 50 pers.
 • Terug naar school voor alle leerlingen onder code "geel" en masker verplicht voor kinderen ouder dan 12 jaar en voor leerkrachten.

www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-20-08/

18/08/2020 - De Gemeente lanceert de communicatiecampagne "Door veilig gedrag houden we het veilig!" om jongeren te mobiliseren om de verspreiding van COVID-19 te beperken

De gemeente Sint-Joost, die zich bewust is van de heropleving van de COVID-19 pandemie, vooral onder jongeren, heeft vandaag de lancering goedgekeurd van een communicatiecampagne en een actieplan dat speciaal gericht is op dit publiek.

De campagne met als titel "Door veilig gedrag houden we het veilig !" loopt van 21 augustus tot 20 september 2020 met als voornaamste doel om te herinneren aan het belang van de afstandsregels om de gezondheid van iedereen te behouden.

De gemeentelijke autoriteiten moeten onszelf de middelen geven om alle doelgroepen te bereiken en hun aan te passen naar jongeren toe. De laatste cijfers laten zien dat zij deze keer zwaar getroffen worden. Het is dan ook van essentieel belang om hen een duidelijke boodschap te geven over de afstandsregels die een daad van solidariteit zijn om niemand in gevaar te brengen. Doeltreffende communicatiedragers, mobilisatie van influencers, aanwezigheid op de sociale netwerken, podiumkunsten op straat, medische conferenties over het onderwerp, getuigenissen van personen die de ziekte hebben opgelopen, creatie van een participatieve en verwijderbare fresco ter ere van het eerstelijnspersoneel, realisatie van een toneelstuk,... Wij willen dat onze jongeren de beste ambassadeurs zijn in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Dit begint met bewustmaking en de overtuiging dat zij actoren van verandering kunnen zijn en kunnen bijdragen aan het omkeren van de tendens.

Deze campagne is bedoeld om naast de doelgroep tevens alle inwoners te bereiken van de Gemeente door massaal te communiceren over het belang van de afstandsregels. De Gemeente Sint-Joost wil dit doel realiseren door onder meer de plaatsing van zeven gevelspandoeken, honderd clean tags met semi-permanente ecologische verf en honderdtwintig panelen op de gemeentelijke masten die herinneren aan de afstandsregels en de verplichting tot het dragen van een masker, de verspreiding van boodschappen in de openbare ruimte, meertalige communicatie, enz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/08/2020 - Mondmasker verplicht in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het dragen van een mondmasker dat de neus en de mond bedekt voortaan verplicht voor iedereen van twaalf jaar of ouder vanaf woensdag 12 augustus.

De maatregel geldt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het gewest.

28/07/2020 - Nieuwe Maatregels vanaf 29 juli 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft onlangs nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, die vanaf 29 juli in werking zullen treden en minstens 4 weken van kracht zullen blijven :

 • De sociale bubbel wordt beperkt tot max. 5 personen buitenshuis en uitgezonderd kinderen jonger dan 12 jaar.
 • Alle evenementen moeten worden gescreend en bij het minste risico worden ze geannuleerd. De evenementen worden beperkt tot 100 personen binnen en 200 personen buiten (met verplicht dragen van een masker).
 • Toegang tot winkels meer beperkt: er dient alleen naar de winkel te worden gegaan en voor een duur van max. 30 minuten.
 • Huwelijksrecepties, privé-feesten en andere evenementen van dit type worden opnieuw beperkt tot max. 10 personen.
 • De gratis treinreizen die voor de zomer zijn aangekondigd, worden pas in september voorzien.
 • De gemeentediensten blijven toegankelijk zonder afspraak !
 • Telewerk dat ten zeerste wordt aanbevolen zal opnieuw worden toegepast op het niveau van het gemeentebestuur.

24/07/2020 - Heropflakkering van het Coronavirus - Nieuwe maatregels

Het virus blijft zich verspreiden, vooral onder jongeren, als gevolg van evenementen of familiefeesten en het niet naleven van de regels.

 • Vanaf 25.07.2020, masker verplicht op markten, in winkelstraten en handelszaken
 •  Sluiting van de nachtwinkels om 22u.
 • Horeca-klanten zullen hun gegevens moeten achterlaten, die gedurende 15 dagen zullen worden bewaard en vernietigd worden na deze periode. De controles zullen worden versterkt.
 • De Burgemeesters hebben een beslissingsmarge in functie van de lokale heropleving.
 • Respecteer de regels: sociale afstand, handen wassen, masker dragen, sociale bubbel van 15pers. per week en niet per dag !
 • Terugkeer uit vakantie: er zal verplicht een formulier moeten worden ingevuld. Wees voorzichtig op vakantie, net zoals thuis.

Ingevolge de sanitaire maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad gisteren, heeft de Burgemeester een verordening uitgevaardigd die in werking treedt op zaterdag 25 juli tot verplichting van het dragen van een masker in de winkelstraten en op drukbezochte plaatsen in Sint-Joost.
De verordening heeft betrekking op de volgende plaatsen :
Leuvensesteenweg // Haachtsesteenweg //Verbiststraat // Willemsstraat // Brabantstraat // Vooruitgangstraat // Bossuetplein // Sint-Joostplein //Houwaertplein // Rogierplein // Madouplein // Middaglijnstraat.
Ter herinnering, het dragen van een masker is verplicht in handelszaken sedert 14 mei 2020.

Er werd beslist dat de Politiezone Brussel-Noord het aantal controles op haar grondgebied zal intensiveren om de verspreiding van het coronavirus te helpen beperken. De focus ligt op momenten en plaatsen waar er meer mensen zijn, zoals winkels, restaurants, terrassen en markten.
Het toenemende aantal besmettingen dat de afgelopen dagen werd waargenomen, was de aanleiding voor het nemen van deze maatregel ter bescherming van de burgers.
Controle op het dragen van een masker en het naleven van de sociale afstand met eerst een waarschuwing en vervolgens een repressieve actie (PV met onmiddellijke inning van 250 tot 750 euro).

Gelieve de maatregelen en de 6 gouden hygiëneregels in acht te nemen met betrekking tot het coronavirus.

15/07/2020 - Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming

Er werden nieuwe maatregelen vastgelegd voor alle toeristische of “niet-essentiële” reizen naar het buitenland voor landen die toegankelijk zijn voor Belgische reizigers. Zo weet je voor je vertrek welke maatregelen er gelden voor je vakantie. Het gaat hier om de Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (31 landen). Buiten dit gebied is er een formeel reisverbod voor toerisme vanuit België.

De lijst met Europese lidstaten en/of landen die tot de Schengenzone behoren wordt nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

10/07/2020 - Vanaf 11 juli is het dragen van een masker verplicht

Het Overlegcomité breidt de verplichting uit voor het dragen van een masker in België : vanaf zaterdag 11 juli, is het dragen van een masker eveneens verplicht :

 • in handelszaken & winkelcentra
 • in bioscopen, theater- of conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken

En deze verplichting blijft van toepassing op het openbaar vervoer of tijdens de uitoefening van contactberoepen.

Ter herinnering, deze maatregel werd reeds opgelegd in Sint-Joost sedert de heropening van de handelszaken en het Gemeentebestuur.

www.premier.be/nl/het-overlegcomit%C3%A9-breidt-de-mondmaskerverplichting-uit

30/06/2020 - De Gemeente Sint-Joost-ten-Node voert haar versoepelingsplan in en kondigt de volledige hervatting aan van haar diensten vanaf 1 juli

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node kondigt de hervatting aan van al haar activiteiten vanaf 1 juli. Het onthaal van het publiek wordt hervat volgens de normale openingsuren, van 8.30 tot 13.00 uur, van maandag tot vrijdag, met een permanentie van de Dienst bevolking op dinsdag, van 16.00 tot 18.00 uur, zonder afspraak.

Om de veiligheid van iedereen te garanderen, werd een versoepelingsplan goedgekeurd door het gemeentebestuur en de vakbonden. Het plan voorziet met name het verplicht dragen van een masker in de gemeentelijke gebouwen, het ter beschikking stellen van ontsmettende handgel, markering op de vloer om de fysieke afstand te respecteren enz. 

30/06/2020 - De Baden van Sint-Joost" opent opnieuw haar deuren voor u vanaf deze woensdag 1 juli

Het gemeentelijk zwembad "De Baden van Sint-Joost" opent opnieuw haar deuren voor u vanaf deze woensdag 1 juli, op basis van de zomeropeningsuren : van maandag tot vrijdag van 7u30 tot 19u30.

Aangezien we momenteel helaas slechts een beperkt aantal zwemmers kunnen toelaten, namelijk 18 zwemmers tegelijk (3 per zwembaan), is de toegang tot het zwembad bij voorkeur telefonisch te reserveren, vanaf 1 juli op T 02 479 65 37. Zwemmen is toegestaan tot max. 45 minuten per persoon.

Douchen is zoals gebruikelijk verplicht. Shampoo/douchegel wordt u gratis ter beschikking gesteld. Wij danken u bij voorbaat voor het naleven van de geldende sanitaire richtlijnen in de infrastructuur : ontsmetting van de handen, temperatuuropname, dragen van een masker tot in de kleedcabine,....
Abonnementen die werden aangekocht vóór de lockdown zullen automatisch met 3 maanden worden verlengd.

30/06/2020 - Fase 4: Nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad - Voorzichtigheid blijft geboden

 • Verbreding van de sociale bubbel van de privésfeer tot 15 verschillende personen per week
 • Het dragen van een masker is verplicht in het openbaar vervoer, de gemeentelijke gebouwen en is sterk aanbevolen in winkels

Fase 4 - Maatregelen die van toepassing zijn vanaf 1 juli volgens het gezondheidsprotocol

 • Opening van het Gemeentebestuur zonder afspraak
 • Opening van  het containerpark zonder afspraak
 • Opening van theaters, bioscopen, concertzalen (max. 200 zitplaatsen / max. 400 zitplaatsen buiten)
 • Opening recepties en feestzalen (max. 50 personen)
 • Opening van het zwembad "De Baden van Sint-Joost" (max. 18 personen tegelijk in het zwembad - 45 minuten zwemmen toegest aan)
 • Opening van casino's, pretparken
 • Uitbreiding van de sportactiviteiten tot max. 50 pers
 • Contactsporten (boksen, judo, ...) toegestaan
 • Uitbreiding van het toegestaan publiek in gebedshuizen (max. 200 personen)
 • Het houden van evenementen met max. 400 pers. buitenshuis op basis van voorafgaande toestemming en met respect voor de sociale afstand. Grote bijeenkomsten en de opening van discotheken zijn NIET toegestaan tot 31 augustus. De festivals die gepland staan voor deze zomer zullen dus niet plaatsvinden. Dorpsfeesten en -beurzen zullen nog zeker tot 1 augustus niet georganiseerd kunnen worden. De Nationale Feestdag van 21 juli 2020 wordt dit jaar symbolisch gevierd en LIVE uitgezonden omdat er geen toegang voor het Publiek, geen Défilé, Galabal of Vuurwerk op het programma staat.

25/06/2020 - Opdracht om daklozen te huisvesten verlengd tot 30.09 bij CHAB & binnenkort zal een permanent Gemeentelijk opvangcentrum worden gecreëerd

In het kader van het sociaal Noodplan en de strijd tegen isolatie zullen de gemeente Sint-Joost-ten-Node en het OCMW de duur van de aanvraag van de Jeugdherberg CHAB verlengen tot 30 september, dit om de huisvesting van de 48 daklozen die er momenteel verblijven te verzekeren.

Om een ​​blijvende opvang te garanderen, heeft de gemeente Sint-Joost-ten-Node ook twee gebouwen geïdentificeerd die binnenkort het gemeentelijk opvanghuis zullen huisvesten dat bestemd is voor de huisvesting van daklozen.

Ter herinnering; de ter beschikkingstelling van de voorzieningen in de jeugdherberg CHAB, gelegen aan de Dwarsstraat 8, kwam er om tijdens de pandemie huisvesting te kunnen bieden aan daklozen. De beschikbare plaatsen waren al snel volledig bezet.

Laten we ook niet vergeten dat de gemeente Sint-Joost-ten-Node via haar Preventiedienst een psychosociale follow-up heeft opgezet met een team van 15 personen die reeds gedurende een aantal maanden dagelijkse ondersteuning bieden aan de bewoners.


16/06/2020 - Verdeling via de apotheken van federalemondmaskers

Vanaf maandag 15 juni start de verdeling, via de apotheken en per leeftijdsgroep, van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt van de inwoners.
Wie?

1 persoon komt de maskers halen voor het hele gezin met de identiteitskaarten (of  ISI+-kaarten) van alle gezinsleden (kinderen inbegrepen).

Een Rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer voor niet-Belgen is nodig voor de registratie.

Waar?

Bij uw huisapotheker, bij voorkeur.

Wanneer?

Vanaf :

 • Maandag 15 juni: 75 jaar en ouder (geboren in 1945 of eerder)
 • Dinsdag 16 juni: 67 jaar en ouder (geboren in 1953 of eerder)
 • Woensdag 17 juni: 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of eerder)
 • Donderdag 18 juni: 55 jaar en ouder (geboren in 1965 of eerder)
 • Vrijdag 19 juni: 50 jaar en ouder (geboren in 1970 of eerder)
 • Maandag 22 juni: 45 jaar en ouder (geboren in 1975 of eerder)
 • Dinsdag 23 juni: 40 jaar en ouder (geboren in 1980 of eerder)
 • Woensdag 24 juni: 35 jaar en ouder (geboren in 1985 of eerder)
 • Donderdag 25 juni: 30 jaar en ouder (geboren in 1990 of eerder)
 • Vrijdag 26 juni: iedereen

10/06/2020 - Terbeschikkingstelling voor AFHALING van maskers & filters voor de inwoners vanaf 11 juni

De Gemeente Sint-Joost stelt van 11 juni tot 03 juli 2020 voor de inwoners wasbare stoffen maskers ter beschikking vanaf 4 jaar & filters aangeboden door de Federale Overheid & het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Elk gezinshoofd wordt uitgenodigd om hieronder zijn AFHAALpunt te raadplegen op basis van zijn straatnaam om er van maandag tot vrijdag, van 08u30 tot 13u af te halen :
2 maskers & 2 filters per inwoner

 • WIJKEN NOORD / MIDDAGLIJN: Gebouw Royal, Koningsstraat 284
 • WIJKEN MADOU / HOUWAERT / LEUVEN: Gemeentebestuur, Sterrenkundelaan 12

09/06/2020 - De Gemeente Sint-Joost steunt Palestina in de strijd tegen het coronavirus

In het kader van haar internationale partnerschappen werd de Gemeente Sint-Joost-ten-Node door de Gemeente Aizaria (Palestina) gevraagd om de uitvoering van een sociaal- en gezondheidsproject ter bestrijding van de COVID-19 pandemie te ondersteunen.

Ter herinnering, een samenwerkingsprotocol tussen de Gemeente Sint-Joost-ten-Node en de Gemeente Aizaria werd ondertekend in 2017 en de subsidie toegekend door het internationaal samenwerkingsprogramma van de Vlaamse Regering heeft tot algemeen doel om de steden en de gemeenten te ondersteunen en te versterken in hun internationaal solidariteitsbeleid.

09/06/2020 - Compenserende COVID-19-premie

Er is een nieuwe premie van 2.000 euro verkrijgbaar voor micro-ondernemingen die niet in aanmerking kwamen voor andere steunmaatregelen. Bekijk de voorwaarden.

Deze premie is bedoeld voor een aantal categorieën Brusselse micro-ondernemingen

 • die ten hoogste vijf voltijdequivalenten in dienst hebben,
 • die geen andere premie hebben aangevraagd en
 • die overeenkomstig de vermelde voorwaarden hun werknemers op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst of het overbruggingsrecht hebben gekregen,
 • enz.

Het premieaanvraagformulier is tot en met 30 juni 2020 beschikbaar.
Er moeten een aantal documenten worden bijgevoegd.

Bekijk alle bestaande maatregelen die Brussel Economie en Werkgelegenheid u biedt via www.premiecovid.brussels

04/06/2020 - Versoepelingsmaatregelen : FASE 3

Versoepelingsmaatregelen - fase 3 met inachtneming van de elementaire gezondheidsregels:
regelmatig wassen van de handen, fysieke afstand, dragen van een masker op het openbaar vervoer en in de winkels.

Vanaf 08 juni 2020

 • Uitbreiding van de privé-contacten tot 10 personen per week
 • Terug naar school voor alle leerlingen van kleuter-en basisklassen
 • Heropening van restaurants en terrassen (bediening enkel aan tafel, max. 10 pers. per tafel, sluiting ten laatste om 01u 's nachts)
 • Heropening van de cafés (sluiting ten laatste om 01u 's nachts)
 • Heropening van de speelpleinen in de parken van Sjtn
 • Heropening van de privé-fitnessruimten en -zalen (kleedkamers/douches ontoegankelijk)
 • Hervatting van de culturele activiteiten zonder publiek (repetities,...)
 • Heropening van de eredienstplaatsen (zonder rituelen met contact) max. 100 pers.
 • Uitstap van één of meerdere dagen toegestaan in België

Vanaf 15 juni 2020

 • Heropening van de gemeentelijke sportzalen voor "contactloze" outdoor en indoor sporten (kleedkamers/douches ontoegankelijk)
 • Heropening van het Charliermuseum
 • Heropening van de Jeugdhuizen
 • Heropening van de grenzen vanuit en naar de lidstaten van de EU, Verenigd Koninkrijk inbegrepen alsook Zwitserland, Liechtenstein, ijsland, Noorwegen. Opgelet ! Elk land beslist echter zelf over de opening van zijn grenzen.

Vanaf 01 juli 2020

 • Activiteiten voor jongeren tijdens de zomer: speelpleinen, stages in openlucht (Kinderhuis "Méli-Mélo"), bouwen aan de zomer 2020
 • Beoefening van alle sporten toegestaan
 • Heropening van de Baden van Sint-Joost
 • Heropening van ontspanningsactiviteiten: conferenties, attractieparken en binnenspeeltuinen
 • Heropening van de bioscopen en voorstellingen met publiek (max. 200 pers)
 • Heropening van receptiezalen en speelhallen
 • Uitbreiding van de omkaderde sportactiviteiten tot max. 50 pers.
 • Uitbreiding van de eredienstplaatsen (zonder rituelen met contact) tot max. 200 pers.

Alle culturele, sportieve, toeristische en recreatieve evenementen blijven verboden tot 01 augustus.
Bovendien mogen er geen amateur- of professionele sportcompetities worden gehouden tot 31 juli.
Massa- evenementen zoals festivals of discotheken zijn verboden tot 31 augustus.

Fases 4 en 5 van de versoepeling zullen worden aangekondigd in juli en augustus.

02/06/2020 - De opsporingstesten naar COVID-19 gaan morgen van start voor het gemeentepersoneel van Sint-Joost

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node is zich bewust van het cruciale belang van tests om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en de geleidelijke en veilige hervatting van haar diensten mogelijk te maken, en zal haar personeel de mogelijkheid bieden om zich vanaf morgenochtend gratis te laten testen. 

Concreet heeft het Gemeentecollege in de zitting van 26 mei 2020 beslist om het principe van de PCR- opsporingstesten goed te keuren, waarbij voorrang wordt gegeven aan het eerstelijns arbeiders- en administratief personeel van de Gemeente, het OCMW en hun partners. 

Deze personeelscategorieën worden in juni gescreend en de rest van het personeel zal voor het begin van het schooljaar in september worden getest. 

COHEZIO, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, zal de PCR-screeningstest aanbieden, die bestaat uit het zoeken naar de aanwezigheid van het RNA van het virus in de bovenste luchtwegen. De afname vindt plaats via een uitstrijkje uit de keel en/of de neus en het resultaat wordt ten vroegste binnen 24 uur of uiterlijk na 4 dagen verkregen. De individuele resultaten worden niet meegedeeld aan de werkgever.  
Arbeidsgeneeskunde zal rechtstreeks contact opnemen met de ambtenaar om het medisch beroepsgeheim te garanderen.

26/05/2020 - Sint-Joost voert een actieplan in ter ondersteuning van de culturele sector en maakt een budget vrij van bijna 500.000 €

Het College van Burgemeester en Schepenen is zich bewust van de impact van de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 voor de gehele samenleving en in het bijzonder voor de culturele sector en heeft beslist om een financiële en strategische bijdrage te leveren voor de ondersteuning van kunst en cultuur.



De gemeentelijke mandatarissen hebben vandaag immers beslist om een actieplan goed te keuren dat meer bepaald toelaat om één procent van elk gemeentelijk investeringsproject (renovatie of bouw) aan te wenden voor de ondersteuning van de culturele sector.

De gemeente kondigt tevens het behoud aan van de budgetten voor culturele projecten die vanwege de gezondheidscrisis niet konden worden gerealiseerd, en de aanwerving binnenkort van twee werknemers onder artikel 60 via het OCMW van Sint-Joost, speciaal voor deze projecten. 


26/05/2020 - De levering van informaticamateriaal om de digitale kloof te bestrijden is van start gegaan in Sint-Joost-ten-Node

Er werden 500 gerecycleerde computers besteld voor scholen, gezinnen, senioren, OCMW-begunstigden, ofwel prioritaire doelgroepen die een meer gelijkwaardige toegang nodig hebben tot telewerk, onderwijs, informatie, ontspanning waardoor de digitale kloof in deze periode van gezondheidscrisis niet wordt vergroot.

Een eerste levering van 50 computers werd uitgevoerd in de scholen en al het materiaal (100 computers) zal worden geleverd tegen volgende week om leerlingen en onderwijsteams uit te rusten.
Voor de andere geïdentificeerde doelgroepen zou al het materiaal tegen eind juni moeten geleverd zijn op basis van 50 computers per week die ter beschikking worden gesteld door de dienst Jeugd, die instaat voor de installatie en de opvolging bij gezinnen of begunstigde instellingen (scholen, bibliotheken, Lokale werkwinkel, OCR's enz.) en verenigingen (huiswerkschool, opvanghuis enz.) van de Gemeente.
Het OCMW van Sint-Joost richt zich in het bijzonder op de 18-25 jarigen door te zorgen voor de verdeling van 50 computers (of laptops). Bij de organisatie van de lessen in hogescholen en universiteiten wordt voortdurend gebruik gemaakt van informatica, zowel voor onderzoek en online cursussen als voor de presentatie van bepaalde werken.

De ter beschikking gestelde computers worden geleverd door een inschakelingsbedrijf dat een tweede leven geeft aan informaticamateriaal. De begunstigden van dit initiatief zijn leerlingen, studenten en personen die met name de gemeentediensten bezoeken (scholen, bibliotheken, jeugdhuizen, sociale buurtcentra, ...) en andere lokale verenigingen.

Het initiatief is dus tegelijk sociaal, solidair én ecologisch.

20/05/2020 - De heropening van de Gemeentelijke tuinen


réouverture espaces verts

De heropening van de Gemeentelijke tuinen vindt plaats op 21 mei‬ a.s. op basis van de zomeropeningsuren, hetzij toegang tot 21u‬ met naleving van de gezondheidsregels.

 • Familietuin, Warmoesstraat 179
 • Tuin van de Maalbeek, Molenstraat 139
 • Sint-Franciscuspark, Poststraat 53
 • A. Steurssquare
 • Delhayesquare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/05/2020 - Versoepellingplan - maatergelen

Versoepellingplan 1Versoepellingplan 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/05/2020 - Het dragen van een masker zal verplicht zijn in de handelszaken in Sint-Joost

De Burgemeester van de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, Emir KIR, heeft vandaag een politiebevel uitgevaardigd om het dragen van een masker verplicht te maken in de handelszaken toegankelijk voor het publiek op het gemeentelijk grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de pandemie COVID-19.

Onder een masker dient te worden verstaan, elk materiaal of stuk stof dat de mond en de neus volledig bedekt en iedere winkel dient, op een manier die van buitenaf zichtbaar is, een bord te plaatsen dat waarschuwt voor de verplichting om een masker te dragen.

De verordening zal onmiddellijk in werking treden, maar er zal een periode van tolerantie in acht worden genomen, die gepaard gaat met sensibilisering door de ploegen van de Gemeentelijke diensten Preventie en Middenstand.

14/05/2020 - De heropening van de meeste gemeentelijke scholen zal niet doorgaan op maandag 18 mei in Sint-Joost

Ingevolge de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad over de gedeeltelijke hervatting van de lessen, stelt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node, na overleg met alle actoren, vast dat de gezondheidsvoorwaarden die de heropening van de Franstalige gemeentelijke scholen mogelijk maken, niet worden vervuld.

Wat "La Nouvelle Ecole" betreft, zal de opening, naast de gezondheidsmaatregelen, afhankelijk zijn van het vellen van bomen die een gevaar vormen na de recente val van een populier op de speelplaats van de school.

Ter herinnering, de Gemeente Sint-Joost-ten-Node telt 5 Franstalige gemeentescholen, een gemeentelijke secundaire school, het Guy Cudell Lyceum en een Nederlandstalige gemeenteschool.

Tot slot moet worden benadrukt dat de inspanning van de Gemeente voor de gezondheid tevens de vrije scholen betreft die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden, aangezien de Gemeente hen van het nodige beschermingsmateriaal zal voorzien.

13/05/2020 - Sociaal noodplan (SJTN): Voedselhulp (Marokko)

Sedert ruim een maand deelt de Gemeente Sint-Joost elke dinsdag voedselpakketten uit aan gezinnen die door de quarantaine nog meer in nood zijn geraakt. Bijna 500 mensen hebben zich aangemeld voor deze "niet-bederfelijke" steun.

Met dezelfde daadkracht en in het kader van het Internationale Samenwerkingsprogramma, bieden de gemeente Sint-Joost en Brulocalis financiële ondersteuning voor de distributie van voedselpakketten in Marokko in de gemeenten Bni Mathar, Aïn Beni Mathar en de provincie Jerada, om zo goed mogelijk aan de noden van de bevolking te voldoen.

12/05/2020 - Hervatting van betaald parkeren op 18 mei 2020 in Brussel

Om de inperkingsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad na te leven, werd de controle op betaald parkeren op de weg in alle Brusselse gemeenten op 18 maart laatstleden opgeschort.

Op Gewestelijk niveau werd beslist om de controles vanaf 18 mei te hervatten om een massale terugkeer naar het gebruik van de individuele wagen over korte afstanden te vermijden en op die manier andere vervoerswijzen te bevorderen. Dit maakt het tevens mogelijk om een rotatie te garanderen in de commerciële zones en om parkeerplaatsen voor te behouden voor buurtbewoners.

08/05/2020 - Progressieve versoepelingsplan: Heropening van de handelszaken vanaf 11 mei 2020

In afwachting van de heropening van de handelszaken voorzien op 11 mei in het kader van fase 1b van het progressieve versoepelingsplan, stelt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node een reeks middelen en diensten ter beschikking van de betrokken handelaars om hen in staat te stellen hun activiteiten te hervatten met inachtneming van de gezondheidsregels.

 • Concreet zal de Gemeente een affichecampagne lanceren die gericht is op de handelaars en het grote publiek en herinnert aan de na te leven regels.
 • Ze zal de handelaars, waar mogelijk en op voorwaarde dat de oversteek voor voetgangers gegarandeerd blijft, tevens aanbieden om Nadarhekken en grondmarkeringen op de openbare ruimte te plaatsen om de stroom van klanten te beheren.
 • Tot slot zal de vervaardiging van plexiglas (hygiënische) scheidingswanden door de Gemeentediensten worden voortgezet om de handelaars die daarom vragen gratis uit te rusten. Ter herinnering: deze dienst werd reeds verleend aan een honderdtal essentiële handelszaken, apotheken, medische centra, enz. die tijdens de quarantaine en sinds het begin van de pandemie open waren gebleven.

Aanvragen kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 09u00 en 13u00 uur worden ingediend bij het gemeentelijk callcenter T 0800 35 446.

Met deze nieuwe fase zullen 301 van de 412 handelszaken weer openen, of meer dan driekwart. Wij willen actie blijven ondernemen voor de gezondheid van iedereen. De maatregelen die wij sedert het begin van de crisis hebben genomen, zijn hierop gericht en Sint-Joost-ten-Node is de gemeente met de minste gevallen in het Brussels Gewest.
In onderling akkoord met de Gemeente Schaarbeek werd beslist dat de uitstalling van kramen met koopwaar in de openbare ruimte verboden is tot 07 juni 2020 in de Brabantstraat op nummer 25 en van nr. 96 tot 112 alsook in de doorgang Rogier van nr. 23A tot 23R.

Ter herinnering, de handelaars hebben tevens de mogelijkheid om een eenmalige forfaitaire solidariteitspremie van 2000 euro te verkrijgen om hen te helpen de crisis te overwinnen. Formulier beschikbaar hier.

08/05/2020 Politiebesluit vand de Burgemeester

06/05/2020 - Uitzonderlijke solidariteitshulp voor gezinnen die wonen in de gemeentelijke woningen, de sociale GW en woningen van het Sociaal Vastgoedagentschap van St-Joost

De Gemeente Sint-Joost-ten-Node biedt een uitzonderlijke solidariteitshulp voor gezinnen die wonen in de gemeentelijke woningen, de sociale GW en woningen van het Sociaal Vastgoedagentschap van St-Joost.

In het kader van haar sociaal noodplan en in verband met de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, stelt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node vast dat huurders in deze crisisperiode meer moeilijkheden ervaren.

Na de ondersteuning van de huurders van gemeentelijke handelsoppervlakten, biedt de Gemeente Sint-Joost-ten-Node nu een huurkorting aan de gezinnen van 100 tot 370 euros voor huurders van openbare woningen.

Parallel met dit initiatief ten gunste van de huurders van openbare woningen, zal een begeleidingscel worden opgericht om de huurders van privé- woningen te helpen bij het verkrijgen van de premie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanbiedt aan de huurders van privé-woningen die economisch worden getroffen door de inperkingsmaatregelen.

04/05/2020 - De eerste ronde voor de verdeling van stoffen maskers aan de bevolking werd afgelopen donderdag beëindigd

Sommigen van u waren echter afwezig tijdens ons bezoek. Er werd een bericht achtergelaten in uw brievenbus zodat u contact kan opnemen met ons callcenter en wanneer het u best uitkomt een moment vastleggen voor :

 • hetzij een tweede huisbezoek
 • hetzij na afspraak afhaling op het gemeentebestuur (Sterrenkundelaan 12).

Gelieve ons te bellen tussen 09u en 13u op T 0800 35 446.
Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u en uw dierbaren worden bediend.

04/05/2020 - Fase 1 van de versoepeling in België is vandaag ingegaan

Het Gemeentebestuur werkt nog steeds met gesloten kantoren tot nader order.
Wij blijven echter steeds bereikbaar telefonisch of per mail.

 • Het dragen van een masker is verplicht vanaf 12 jaar op het openbaar vervoer
 • Geleidelijke hervatting voor bedrijven van aangepaste gezondheidsmaatregelen
 • Heropening van stoffen- en garenwinkels
 • Buitenactiviteiten toegestaan met 2 personen (naast degenen die onder hetzelfde dak wonen)

25/04/2020 - Eerste maatregelen genomen voor de versoepeling van de quarantaine

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteravond de eerste maatregelen genomen voor de versoepeling van de quarantaine. De exit zal progressief en evolutief zijn. De maatregelen zullen worden aangepast in functie van de verspreiding van het virus, ze kunnen indien nodig steeds worden teruggedraaid.

Fase 1 vanaf maandag 4 mei:

 • Het is aanbevolen om in het openbaar een mondmasker te dragen !
 • Het dragen van een stoffen masker of een sjaal, een doek ... op de neus en de mond zal verplicht zijn in het openbaar vervoer vanaf de leeftijd van 12 jaar; elke burger moet ten minste één standaardbescherming en 2 filters per persoon krijgen.
 • Werkgevers zullen indien nodig beschermingsmiddelen moeten bieden aan de werknemers
 • Stoffen- en garenwinkels mogen opnieuw hun deuren openen
 • Thuisblijven is de norm behalve om naar het werk, de winkel of een medische afspraak te gaan
 • Lichaamsbeweging buiten wordt toegestaan met max. 2 personen naast degenen die onder hetzelfde dak wonen. De huidige regel wordt dus uitgebreid tot 2 personen, op voorwaarde dat de veiligheidsafstanden worden gerespecteerd.
 • Infrastructuren blijven gesloten.
 • Tests en tracing worden uitgebreid om de opvolging van zieken te verbeteren
 • De opening van alle winkels onder bepaalde voorwaarden wordt voorzien vanaf 11 mei

Fase 2 vanaf maandag 18 mei:

 • Opening van kapperszaken, musea maar niet van cafés, restaurants en dancings.
 • Meer personen zullen worden toegelaten om huwelijken en begrafenissen bij te wonen
 • Het onderwijs zou zeer gedeeltelijk kunnen worden hervat in kleine groepen van 10 kinderen, maar vanaf 15 mei zouden proefprojecten kunnen worden toegestaan. De lessen zijn geschorst in de kleuterschool. Een maximum van 3 jaar in het basis- en secundair onderwijs, met een nog nader te bepalen aantal dagen. Masker of andere bescherming verplicht vanaf 12 jaar, handen wassen bij het binnenkomen van de school en in de klas, 4m2 per leerling in de klas, zeep en wegwerphanddoeken verplicht in de toiletten, ...

Fase 3 ten vroegste op maandag 8 juni:

 • Potentiële geleidelijke heropening van restaurants, en vervolgens, in een verdere toekomst, de heropening van cafés en bars. Tevens zal de eventuele mogelijkheid tot reizen in de zomer, stages, toeristische attracties worden bekeken.


Het contact tussen personen zoveel mogelijk beperken, steeds een veilige afstand bewaren, de maatregelen van hygiëne en fysieke barrière naleven (wegwerpzakdoeken, hoesten in de elleboog, contact opnemen met de dokter in geval van symptomen, ...) blijven essentiële elementaire regels.

T 0800 14 689 - www.info-coronavirus.be
T 0800 35 446 - www.sjtn.brussels

21/04/2020 - Start van de verdeling van stoffen beschermingsmaskers aan de inwoners door de gemeentelijke ambtenaren

Het doel is om de gehele bevolking uit te rusten de komende 15 dagen.
Wij zullen bij u aanbellen, of in geval van afwezigheid zal u een bericht ontvangen met de instructies voor een tweede bezoek aan uw voordeur of een afhaling.
Wij nodigen u uit om uw wasbaar masker te dragen bij het winkelen, bij uw essentiële verplaatsingen met het openbaar vervoer,... De onderhoudsinstructies worden bij het masker geleverd.

20/04/2020 - Heropening van het gemeentelijk containerpark

Het Gemeentelijk containerpark, Schietschijfstraat 18, is opnieuw toegankelijk sinds maandag 20 april 2020 tijdens de gebruikelijke openingsuren maar enkel op afspraak via T 02 245 18 35

Openingsuren

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: van 11u tot 13u & van 14u tot 18u
Zaterdag: van 9u tot 14u.
Gesloten op woensdag en zondag.
T 02 245 18 35 -

Personen die langskomen zonder vooraf een afspraak te hebben gemaakt, krijgen geen toegang.

ER WORDT AAN DE INWONERS GEVRAAGD OM:

 • uw volledige gegevens te vermelden, het nr. van de netpas en de nummerplaat bij het maken van de afspraak
 • alleen te komen of vergezeld door slechts één persoon van hetzelfde gezin
 • de dag en het uur van afspraak te respecteren en ons te verwittigen in geval van eventuele annulering of vertraging
 • spontaan uw identiteitskaart en netpas aan de parkwachter te tonen
 • zelf de koffer van uw wagen te openen en de afvalstoffen in de juiste container te deponeren. De tijd ter plaatse op de site, uitladen inbegrepen, is beperkt tot maximum 20 min per persoon
 • de veilige afstand te bewaren (minimum 1,5m)
 • de richtlijnen van de parkwachter en het geldende reglement na te leven met betrekking tot het type en de hoeveelheden aanvaarde afvalstoffen.
 • voor elke nieuwe inschrijving, gelieve op de dag van de afspraak het bewijs van woonst of eigendom in Sint-Joost mee te brengen (identiteitskaart, kadastraal attest,...)

15/04/2020 - Uitbreiding van de inperking

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas de verlenging beslist van de inperking van de bevolking tot en met 3 mei 2020.

 • Alle eerder genomen maatregelen blijven van toepassing
 • met uitzondering van de doe-het-zelfzaken en tuincentra die hun deuren mogen openen onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels.
 • Het containerpark mag opnieuw opengaan (hierover zal nog een mededeling volgen op gemeentelijk niveau)
 • De bevolking wordt gevraagd om thuis te blijven.
 • Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk te gaan of om boodschappen te doen.
 • Bezoeken van één aangeduide persoon (slechts één enkele) worden toegelaten in rusthuizen en instellingen voor gehandicapten, op voorwaarde dat deze persoon dezelfde blijft en geen symptomen vertoont.
 • Alle samenscholingen zijn verboden.
 • Fysieke activiteit buiten is enkel toegestaan tijdens de duur van de activiteit maar NIET BLIJVEN HANGEN
 • Ervoor zorgen om 1,5 m afstand te houden van andere personen.;
 • De politie wordt belast met het toezicht op de strikte naleving van deze inperking

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

07/04/2020 - Annulering/uitstel van de activiteiten en evenementen georganiseerd of gesteund door de Gemeente tot 30 juni 2020

In het kader van preventieve maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), heeft het College van de gemeente Sint-Joost beslist om alle activiteiten en evenementen die werden voorzien tot eind juni op het grondgebied van Sint-Joost te annuleren of uit te stellen. Helaas kunnen het Festival van de kunsten op straat "Oh Festival", Village J, de 3 braderijen-rommelmarkten, de tentoonstellingen, voorzien in de maanden mei en juni dit jaar niet doorgaan.

07/04/2020 - Sociaal noodplan: verdeling van Voedselpakketten en Voedseldonaties

De Gemeente heeft zopas haar tijdelijke dienst voor noodvoedselhulp geopend: de verdeling van pakketten vindt elke dinsdag plaats van 14u tot 16u
na een verplichte telefonische afspraak op G 0498 18 75 47 teneinde alle gezondheidsvoorzorgen te respecteren.
Deze dienst is bestemd voor mensen die over een attest van het OCMW of een attest voor gemeentelijke voedselhulp beschikken.

In dit verband lanceren wij tevens een oproep voor voedseldonaties (niet-bederfbare levensmiddelen).
Iedereen die zich bij dit solidaire initiatief wil aansluiten, kan contact opnemen met G 0485 58 57 16.
of G 0490 49 35 02 -

06/04/2020 Sociaal noodplan / Hulp bij huisvesting

Terbeschikkingstelling van de Jeugdherberg "Le CHAB", Dwarsstraat 8, voor hulp bij de huisvesting in quarantaine van daklozen. De 50 plaatsen zijn allemaal bezet. Een gedeelte van het personeel van de herberg zorgt voor het onthaal en de schoonmaak van de lokalen, terwijl het OCMW van Sint-Joost 's middags de warme maaltijden verzorgt en de vrijwilligers van de vereniging "Héritage des Femmes" de avondmaaltijd. De preventiedienst staat in voor de psychosociale opvolging die nodig is voor de omkadering van het het initiatief. Zo werkt een vijftiental werknemers in polyvalente ploegen om 7d/7 begeleiding te verzekeren.

27/03/2020 - Uitbreiding van de inperking 

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas de verlenging beslist van de inperking van de bevolking tot en met 19 april 2020.
Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei.

 • Alle eerder genomen maatregelen blijven van toepassing
 • De bevolking wordt gevraagd om thuis te blijven
 • Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk te gaan of om boodschappen te doen
 • Alle samenscholingen zijn verboden
 • Fysieke activiteit buiten is enkel toegestaan tijdens de duur van de activiteit maar NIET BLIJVEN HANGEN; Ervoor zorgen om 1,5 m afstand te houden van andere personen.
 • De politie zal worden belast met de strikte handhaving van deze inperking.
 • In geval van niet-naleving van de regels worden administratieve sancties voorzien met onmiddellijke inning

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Document met de modaliteiten voor het betreden en verlaten van het Belgisch grondgebied tijdens de crisis

FAQ Ecosoc die door het NCCN werd gepubliceerd en die gericht is op economische en sociale vragen

26/03/2020 - Op zoek naar een huisarts?

Opening van een uniek telefoonnummer "1710" voor de Brusselaars die geen huisarts hebben en medisch advies wensen over hun gezondheidstoestand in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Deze nieuwe telefoonlijn is eerst en vooral bedoeld voor mensen met symptomen van hoest, verkoudheid of koorts die een infectie met het coronavirus vermoeden. U neemt best eerst contact op met uw huisarts en indien u die niet heeft, bel dan T 1710. Bevoegde artsen zullen u adviseren en zo goed mogelijk doorverwijzen.

Een initiatief van het Brussels Crisiscentrum in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, de Federatie van Huisartsenverenigingen van Brussel, de DBDMH en het Belgische Rode Kruis.
Ter herinnering, de medische diensten blijven gemobiliseerd en paraat om elk vermoedelijk geval te behandelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be.

25/03/2020 - Financiële steun voor de handelaars & zelfstandigen

De coronavirusepidemie zal een grote impact hebben op de bedrijven in België. Sommige van hen kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke economische problemen die hun stabiliteit in het gedrang brengen.

Er bestaan verschillende mechanismen om tijdelijke financiële problemen door de economische neergang aan te pakken en/of de geleden verliezen te beperken. Sommige van die mechanismen zijn bij besluit van de overheid aangepast of vereenvoudigd om de flexibiliteit ervan te vergroten en ze sneller in werking te laten treden, met name voor zelfstandigen en kmo’s.

Federale steun

Voor alle vragen over bestaande economische steunmiddelen voor zelfstandigen (vermindering van voorafbetalingen, betalingsplan voor BTW, uitstel of vrijstelling van sociale werkgeverslasten, verkrijgen van een vervangingsinkomen, ...), voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid door overmacht, ... kan u de website van de FOD Economie raadplegen.

De Kamer heeft aanvullende steunmaatregelen goedgekeurd ten gunste van zelfstandige werknemers die hun activiteiten moeten staken vanwege het coronavirus. Controleer of u in aanmerking komt voor een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) waarvan de uitkering kan oplopen tot 1614,10 met een gezin ten laste.

Gewestelijke steun

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt tevens budget vrij voor:

Gemeentelijke steun

De Gemeente Sint-Joost stelt in haar plan ter ondersteuning van de lokale handel:

 •  De handelaars en zelfstandigen worden geïnformeerd over iedere maatregel van de Regering door de dienst Gemeenschapswachten.
 •     Plexiglas scheidingswanden (hygiënepanelen) worden gratis aangeboden aan handelaars van de eerste lijn.

Andere steunmiddelen liggen ter studie (eenmalige forfaitaire steun, tijdelijke vrijstelling van belastingen,...) en dienen nog te worden beslist door de gemeentelijke overheid.

24/03/2020 - Terbeschikkingstelling van de douches in de Baden van Sint-Joost

Terbeschikkingstelling van de douches in de Baden van Sint-Joost (Sint-Franciscusstraat 23-27)voor kwetsbare daklozen dinsdag/ donderdag voor mannen en woensdag/vrijdag voor vrouwen(09u tot 10u. La Maraude - G 0496 58 33 79.

23/03/2020 - Winkels

Voedingszaken, nachtwinkels en winkels met dierenvoeding mogen uitzonderlijk 7 dagen op 7 open blijven tot 22u om de openingsuren uit te breiden en iedereen toe te laten om boodschappen te doen in de beste omstandigheden ingevolge de geldende regels. Geldig tot 5 april 2020.

23/03/2020 - Opening van het gemeentelijk Call Center 

Om contact op te nemen met de Gemeente Sint-Joost-ten-Node tijdens de quarantaine, gelieve volgend Gratis nummer te bellen: T 0800 35 446 van maandag tot vrijdag om 09u tot 13u.

Voor alle maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad & de gemeentelijke overheid -> www.sjtn.brussels

20/03/2020 - Plan sociale nood en strijd tegen isolement

In het kader van deze ongeziene gezondheidscrisis heeft de gemeentelijke overheid in samenwerking met het OCMW van Sint-Joost & Maison de la Famille een gemeentelijk platform opgericht, dat deel uitmaakt van de eerste maatregelen die worden genomen inzake sociale nood en de strijd tegen isolement voor een totaal bedrag van 600.000 euro, vrijgemaakt op de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021:

Sociale nood

Doorbreken van het isolement

 • Om het isolement van oudere personen te doorbreken: de sociaal assistent van het OCMW voor "coronavirus alleenstaande senioren" is bereikbaar op T 02 220 24 60 of G 0484 07 69 82.
 • Maison de la Famille biedt eveneens waardevolle hulp aan alle personen in een moeilijke situatie voor boodschappen van voeding en medicijnen en leveringen van maaltijden aan huis. Voor alle vragen en advies G 0485 89 71 36.
 • Indien het dagelijks leven in gezinnen moeilijk is tijdens de afzondering, als er onbegrip is ten opzichte van de huidige gezondheidsuitdagingen, kunnen kwetsbare personen (alleenstaande moeders, zieken, nieuwkomers,...) de dienst Preventie bellen op T 02 210 44 62 (65), die sociale crisisbegeleiding zal verzekeren. Het gratis nummer voor slachtoffers van huiselijk geweld is T 0800 30 030 - www.1712.be

17/03/2020 - Nieuwe maatregelen over de inperking / Strijd tegen het Coronavirus (Covid19)

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas beslist over de inperking van de bevolking om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

 • Er wordt aan de bevolking gevraagd om thuis te blijven. Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk, een voedingswinkel, de apotheek, de post, de bank of het tankstation te gaan.
 • Alle samenscholingen zijn verboden.
 • Lichaamsbeweging buitenshuis is toegestaan: wandelen, joggen, fietsen, maar enkel met een vriend of familielid. Het is belangrijk om 1,5 m afstand te houden van de anderen.
 • Winkels zullen gesloten zijn behalve voedingswinkels, apotheken, winkels met dierenvoeding en boekhandels.
 • De toegang tot supermarkten zal gereglementeerd worden : één persoon per tien vierkante meter en maximum 30 minuten.
 • Restaurants, bars, discotheken, cafés, feestzalen, religieuze plaatsen, culturele- en sportinstellingen moeten hun deuren gesloten houden tot nader order. Enkel leveringen van voeding aan huis of om mee te nemen zijn toegestaan voor de horeca.
 • Nachtwinkels zullen moeten sluiten om 22u.
 • Bedrijven zijn verplicht om telewerk in te voeren; bedrijven die open blijven omdat er geen telewerk kan worden ingevoerd, zijn verplicht om de regels inzake sociale afstand te respecteren.
 • De politie zal worden belast met de strikte handhaving van deze inperking.

Deze maatregelen zullen van toepassing zijn vanaf morgen woensdag 18 maart tot en met 5 april 2020.

17/03/2020 #STAYATHOME - Laat ons solidair zijn

Tijdens de komende weken blijven de kinderen thuis en wordt telewerken sterk aangemoedigd. Dit vooruitzicht van afzondering is voor velen misschien beangstigend, maar het is ook een gelegenheid om nieuwe aspecten van het leven te ontwikkelen en andere gewoonten te leren : profiteer ervan om uw gezelschapsspellen te herontdekken, om te lezen, te koken, op te ruimen, te praten, te naaien, podcasts te beluisteren of muziek te spelen.

Voorlopig moet u geduld oefenen en uw verplaatsingen, uitstapjes naar het park en ontmoetingen met familie/vrienden beperken, en dit vooral voor uw eigen gezondheid en die van anderen.

Er worden veel initiatieven tot stand gebracht om de handelaars, restauranthouders en culturele actoren te ondersteunen: aarzel niet om te vragen of de ondernemers in uw buurt aan huis leveren, hun goederen doorverkopen om niet te verspillen, live concerten geven op sociale netwerken...

17/03/2020 - Nieuwe maatregelen over de inperking / Strijd tegen de coronavirus (Covid 19)

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas beslist over de inperking van de bevolking om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

 • Er wordt aan de bevolking gevraagd om thuis te blijven. Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk, een voedingswinkel, de apotheek, de post, de bank of het tankstation te gaan.
 • Alle samenscholingen zijn verboden.
 • Lichaamsbeweging buitenshuis is toegestaan: wandelen, joggen, fietsen, maar enkel met een vriend of familielid. Het is belangrijk om 1,5 m afstand te houden van de anderen.
 • Winkels zullen gesloten zijn behalve voedingswinkels, apotheken, winkels met dierenvoeding en boekhandels.
 • De toegang tot supermarkten zal gereglementeerd worden : één persoon per tien vierkante meter en maximum 30 minuten.
 • Restaurants, bars, discotheken, cafés, feestzalen, religieuze plaatsen, culturele- en sportinstellingen moeten hun deuren gesloten houden tot nader order. Enkel leveringen van voeding aan huis of om mee te nemen zijn toegestaan voor de horeca.
 • Nachtwinkels zullen moeten sluiten om 22u.
 • Bedrijven zijn verplicht om telewerk in te voeren; bedrijven die open blijven omdat er geen telewerk kan worden ingevoerd, zijn verplicht om de regels inzake sociale afstand te respecteren
 • De politie zal worden belast met de strikte handhaving van deze inperking.

Deze maatregelen zullen van toepassing zijn vanaf morgen woensdag 18 maart tot en met 5 april 2020.
T 0800 14689 (numéro vert) - www.info-coronavirus.be

16/03/2020 - Aanvullende gemeentelijke maatregelen tot en met 03 april 2020

Prille Jeugd

Sluiting van de crèches, uitgezonderd voor ouders in de medische sector en de openbare veiligheid of voor ouders die werken en over geen enkele andere mogelijkheid voor opvang van hun kind beschikken dan de grootouders.

Burgerlijke stand

Huwelijksakte : enkel in aanwezigheid van de 1ste graad (vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, zoon, dochter, schoonzoon, schoondochter), receptie niet toegestaan

Groene ruimten

Sluiting van de gemeentelijke squares / parken

Openbare netheid

Sluiting van het Containerpark

Stedenbouw

Stedenbouwkundige overleggingen uitgesteld

Mobiliteit

Bewonerskaart aan te vragen per mail naar en te ontvangen per post (geldigheid vanaf ontvangstbewijs van de e-mail)

Demografie

Telefonische permanenties

Wij houden u onmiddellijk op de hoogte van alle ontwikkelingen van onze diensten.
Dank u om deze maatregelen zeer ernstig te nemen voor uw gezondheid en die van anderen, afzondering blijft maatregel nr. 1 om de verspreiding van het virus te vertragen.

T 0800 14689 (numéro vert) - www.info-coronavirus.be

Videos - Vermijd dat je ziek wordt (VGT)

Meer videos: www.info-coronavirus.be/nl/videos/

15/03/2020

In deze voortdurend veranderende context informeren wij u over de maatregelen die wij nemen om ons aan te passen aan de situatie en om de gezondheid van zowel de bevolking als onze medewerkers te beschermen.
Om de verspreiding van het virus te beperken, nemen wij de huidige toestand zeer ernstig en volgen wij de richtlijnen van de Federale Regering.

Concreet betekent dit dat :

 • Er wordt aan de bevolking gevraagd om het Gemeentebestuur enkel telefonisch 02 220 27 11 of 02 220 25 49 of per mail te contacteren
 • De "Vakantiepleinen" werden geannuleerd
 • Sluiting voor het publiek van de gemeenschappelijke infrastructuren zoals de bibliotheken, het Charliermuseum, de omnisportzalen (Mandela, Cudell, G. Petre stadion,...), het zwembad "De Baden van Sint-Joost", het kinderhuis "Méli-Mélo", de jeugdclubs "Le Caveau" & "Le Clou", Gemeentelijke squares / parken.

13/03/2020 - Belangrijk / INFO Pandemie Coronavirus (Covid19)

De Nationale Crisisraad kondigde gisteren aan dat ze zich in "gevorderde federale fase 2" bevindt.
Nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken werden zopas genomen en
zullen van toepassing zijn vanaf middernacht op vrijdag 13 maart 2020 tot en met 3 april 2020 :

Voor uw gezondheid

 • Afzondering is oplossing nummer 1 op de besmetting te beperken
 • Risicogroepen (ouderen, zwakkeren, mensen die lijden aan andere infecties...) dienen zichzelf te beschermenen en hun verplaatsingen te beperken
 • Hanteren van hygiënische basishandelingen door iedereen is fundamenteel

Voor de scholen

 • De lessen worden opgeschort in de scholen, het personeel blijft gemobiliseerd. Er wordt minstens opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders in de medische sector of op overheidsdepartementen (openbare veiligheid) werken. Voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om andere opvang te vinden dan door grootouders, kunnen ouders een oplossing vinden in de scholen.
 • De crèches blijven open met inachtname van de  voorzorgsmaatregelen: ouders blijven bij de ingang en blijven niet hangen,...

Voor het sociale leven

 • Alle zogenaamde "recreatieve" activiteiten worden geannuleerd (sportieve, culturele, folkloristische, religieuze), zowel openbaar als privé en ongeacht de omvang ervan.
 • Sluiting voor het publiek van de gemeenschappelijke infrastructuren zoals de bibliotheken, het Charliermuseum, de omnisportzalen (Mandela, Cudell, G. Petre stadion,...), het zwembad "De Baden van Sint-Joost", het kinderhuis "Méli-Mélo", de jeugdclubs "Le Caveau" & "Le Clou"
 • Restaurants, bars, discotheken, café's zijn gesloten
 • Leveringen van voedsel aan huis of om af te halen worden toegestaan
 • Handelszaken blijven de hele week geopend behalve in het weekend
 • Voedingswinkels, bakkers, slagers, wekelijkse markt, night shops, apotheken,... blijven geopend (weekend inbegrepen)
 • De hotels blijven geopend (behalve hun restaurant)

Voor het Gemeentebestuur

 • De permanenties worden geannuleerd tot nader order
 • De loketten en de administratieve diensten van het Gemeentebestuur blijven geopend voor het publiek met inachtname van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
 • De inschrijvingen voor de Speelpleinen in de Paasvakantie vanaf 16 maart zijn nog steeds open, maar er kan niet worden gegarandeerd dat deze doorgaan.
 • Huwelijks- en begrafenisplechtigheden zullen doorgaan maar er worden geen recepties toegestaan

Voor de zwakkere personen

 • De loketten zullen oudere personen uitzonderlijk ontvangen van 14u tot 16u op telefonische afspraak T 02 220 25 26
 • Alleenstaande ouderen kunnen contact opnemen met de sociaal assistente van het OCMW van Sint-Joost die als referentiepersoon werd aangeduid : Mireille TSHIONZA T 02 220 24 60 – G 0484 07 69 82
 • Alle bezoeken aan het Rustoord « Anne Sylvie Mouzon » worden verboden. Een communicatie-voorziening met tablets is operationeel, voor meer info contacteer het onthaal op T 02 220 29 71

Voor uw verplaatsingen

 • Het openbaar vervoer blijft rijden maar het gebruik ervan is voorbehouden voor noodzakelijke verplaatsingen de organisatie van telewerk wordt aangemoedigd waar mogelijk

Het Crisiscomité en de ploegen stellen alles in het werk om de essentiële dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. In functie van de ontwikkelingen zal het College zijn noodvoorzieningen opnieuw evalueren.

T 0800 14689 (groen nummer) - www.info-coronavirus.be

11/03/2020 - Info Cornavirus (Covid 19)

Vandaag wordt fase 2 versterkt ingevolge de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad en het Gewestelijk besluit genomen door de Minister-President, Rudi Vervoort.

Deze voorzien tot 31 maart 2020 :

 • het verbod op alle evenementen of bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen in een gesloten ruimte op een publiek toegankelijke plaats
 • een verbod op het bezoek aan personen in rusthuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • een verbod op schoolreizen naar het buitenland door scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Burgemeester & de Schepenen van de Gemeente Sint-Joost zullen toezien op de uitvoering van deze maatregelen.

Ingevolge een buitengewoon College dat deze ochtend plaatsvond, hebben de Burgemeester, Emir Kir, en het Schepencollege beslist :

 • om het Carnaval van 04/04/20 uit te stellen
 • om de organisatie van de Braderij-Rommelmarkt "Brabant/Rogier doorgang" van 11/04/20 in de gemeente te annuleren.

In functie van de ontwikkelingen zal het College zijn noodmaatregelen opnieuw evalueren.
T 0800 14689 (Groen nummer) - www.info-coronavirus.be

02/03/2020 - CORONAVIRUS (Covid 19) / Eenvoudige preventieve handelingen

Sedert enkele weken heeft de epidemie van het coronavirus (genaamd COVID-19) zich verspreid. De media praten er dagelijks over, wat het klimaat van angst versterkt. Gisteren werd fase 2 (van de 3) van het risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid uitgeroepen om het toezicht op terugkerenden uit risicozones zoals China, Zuid-Korea, Iran of Italië te versterken. Zoals bij elke virale ziekte blijft het essentieel om zich dagelijks te beschermen tegen bacteriën en virussen door middel van eenvoudige handelingen en de bevolking wordt aanbevolen om dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen om de besmetting te beperken.

info coronavirus

Er is geen reden tot paniek, ons land heeft zeer goede procedures voor het opsporen en behandelen van coronavirussen. Ter ondersteuning van de algemene initiatieven, neemt het bestuur enkele aanvullende hygiënemaatregelen zoals het regelmatiger reinigen van deurklinken, opritten, sanitaire voorzieningen, kranen en het legen van vuilnisbakken.

Het bestuur raadt u tevens aan om :

 • Indien nodig de voorkeur te geven aan wegwerpzakdoeken ;
 • Uw vaat of keukengerei niet te delen en om dit na gebruik af te wassen met water en zeep ;
 • Uw handen regelmatig te wassen, vooral voor en na het eten en na gebruik van het openbaar vervoer.

Indien u echter één van de volgende symptomen ontwikkelt :

 • Hoofdpijn
 • Koorts en hoest
 • Geïrriteerde keel
 • Kortademigheid
 • Neem dan rechtstreeks telefonisch contact op met uw huisarts (ga niet naar de wachtkamer) om te weten wat u moet doen.

03/02/2020 - Coronavirus

In de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. In België is er nog geen geval van het nieuwe coronavirus vastgesteld, maar de Belgische gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig
 • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
 • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Het nieuwe coronavirus kan via een reiziger in België opduiken. De huisartsen en ziekenhuizen weten hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen.

Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. We beschikken met het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over twee referentieziekenhuizen waar we patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige omstandigheden.

De artsen infectieziektebestrijding informeren dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land.

Bent u ziek en zelf recent in China geweest of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in China geweest is, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

www.info-coronavirus.be

www.belgium.be

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Ministerieel besluit

Ministerieel Besluit

Dokters

Listing dokters SJTN vnd.ms-excel - 14.5 KB

Brochure

Maskers

Brochure

Formulier

Politieverordening

FAQ

Testing

Laatst gewijzigd: 13.01.2021