Strijd tegen het Coronavirus (Covid 19)

Strijd tegen het Coronavirus (Covid 19)

T 0800 14 689 (gratis) - www.info-coronavirus.be

Gemeentelijk callcenter: T 0800 35 446 van maandag tot vrijdag om 09u tot 13u.

27/03/2020 - Uitbreiding van de inperking 

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas de verlenging beslist van de inperking van de bevolking tot en met 19 april 2020.
Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei.

 • Alle eerder genomen maatregelen blijven van toepassing
 • De bevolking wordt gevraagd om thuis te blijven
 • Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk te gaan of om boodschappen te doen
 • Alle samenscholingen zijn verboden
 • Fysieke activiteit buiten is enkel toegestaan tijdens de duur van de activiteit maar NIET BLIJVEN HANGEN; Ervoor zorgen om 1,5 m afstand te houden van andere personen.
 • De politie zal worden belast met de strikte handhaving van deze inperking.
 • In geval van niet-naleving van de regels worden administratieve sancties voorzien met onmiddellijke inning

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Document met de modaliteiten voor het betreden en verlaten van het Belgisch grondgebied tijdens de crisis

FAQ Ecosoc die door het NCCN werd gepubliceerd en die gericht is op economische en sociale vragen

26/03/2020 - Op zoek naar een huisarts?

Opening van een uniek telefoonnummer "1710" voor de Brusselaars die geen huisarts hebben en medisch advies wensen over hun gezondheidstoestand in het kader van de huidige pandemie van het coronavirus.

Deze nieuwe telefoonlijn is eerst en vooral bedoeld voor mensen met symptomen van hoest, verkoudheid of koorts die een infectie met het coronavirus vermoeden. U neemt best eerst contact op met uw huisarts en indien u die niet heeft, bel dan T 1710. Bevoegde artsen zullen u adviseren en zo goed mogelijk doorverwijzen.

Een initiatief van het Brussels Crisiscentrum in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, de Federatie van Huisartsenverenigingen van Brussel, de DBDMH en het Belgische Rode Kruis.
Ter herinnering, de medische diensten blijven gemobiliseerd en paraat om elk vermoedelijk geval te behandelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de FOD Volksgezondheid www.info-coronavirus.be.

25/03/2020 - Financiële steun voor de handelaars & zelfstandigen

De coronavirusepidemie zal een grote impact hebben op de bedrijven in België. Sommige van hen kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke economische problemen die hun stabiliteit in het gedrang brengen.

Er bestaan verschillende mechanismen om tijdelijke financiële problemen door de economische neergang aan te pakken en/of de geleden verliezen te beperken. Sommige van die mechanismen zijn bij besluit van de overheid aangepast of vereenvoudigd om de flexibiliteit ervan te vergroten en ze sneller in werking te laten treden, met name voor zelfstandigen en kmo’s.

Federale steun

Voor alle vragen over bestaande economische steunmiddelen voor zelfstandigen (vermindering van voorafbetalingen, betalingsplan voor BTW, uitstel of vrijstelling van sociale werkgeverslasten, verkrijgen van een vervangingsinkomen, ...), voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid door overmacht, ... kan u de website van de FOD Economie raadplegen.

De Kamer heeft aanvullende steunmaatregelen goedgekeurd ten gunste van zelfstandige werknemers die hun activiteiten moeten staken vanwege het coronavirus. Controleer of u in aanmerking komt voor een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht) waarvan de uitkering kan oplopen tot 1614,10 met een gezin ten laste.

Gewestelijke steun

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering maakt tevens budget vrij voor:

Gemeentelijke steun

De Gemeente Sint-Joost stelt in haar plan ter ondersteuning van de lokale handel:

 •  De handelaars en zelfstandigen worden geïnformeerd over iedere maatregel van de Regering door de dienst Gemeenschapswachten.
 •     Plexiglas scheidingswanden (hygiënepanelen) worden gratis aangeboden aan handelaars van de eerste lijn.

Andere steunmiddelen liggen ter studie (eenmalige forfaitaire steun, tijdelijke vrijstelling van belastingen,...) en dienen nog te worden beslist door de gemeentelijke overheid.

24/03/2020 - Terbeschikkingstelling van de douches in de Baden van Sint-Joost

Terbeschikkingstelling van de douches in de Baden van Sint-Joost (Sint-Franciscusstraat 23-27)voor kwetsbare daklozen dinsdag/ donderdag voor mannen en woensdag/vrijdag voor vrouwen(09u tot 10u. La Maraude - G 0496 58 33 79.

23/03/2020 - Winkels

Voedingszaken, nachtwinkels en winkels met dierenvoeding mogen uitzonderlijk 7 dagen op 7 open blijven tot 22u om de openingsuren uit te breiden en iedereen toe te laten om boodschappen te doen in de beste omstandigheden ingevolge de geldende regels. Geldig tot 5 april 2020.

23/03/2020 - Opening van het gemeentelijk Call Center 

Om contact op te nemen met de Gemeente Sint-Joost-ten-Node tijdens de quarantaine, gelieve volgend Gratis nummer te bellen: T 0800 35 446 van maandag tot vrijdag om 09u tot 13u.

Voor alle maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad & de gemeentelijke overheid -> www.sjtn.brussels

20/03/2020 - Plan sociale nood en strijd tegen isolement

In het kader van deze ongeziene gezondheidscrisis heeft de gemeentelijke overheid in samenwerking met het OCMW van Sint-Joost & Maison de la Famille een gemeentelijk platform opgericht, dat deel uitmaakt van de eerste maatregelen die worden genomen inzake sociale nood en de strijd tegen isolement voor een totaal bedrag van 600.000 euro, vrijgemaakt op de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021:

Sociale nood

Doorbreken van het isolement

 • Om het isolement van oudere personen te doorbreken: de sociaal assistent van het OCMW voor "coronavirus alleenstaande senioren" is bereikbaar op T 02 220 24 60 of G 0484 07 69 82.
 • Maison de la Famille biedt eveneens waardevolle hulp aan alle personen in een moeilijke situatie voor boodschappen van voeding en medicijnen en leveringen van maaltijden aan huis. Voor alle vragen en advies G 0485 89 71 36.
 • Indien het dagelijks leven in gezinnen moeilijk is tijdens de afzondering, als er onbegrip is ten opzichte van de huidige gezondheidsuitdagingen, kunnen kwetsbare personen (alleenstaande moeders, zieken, nieuwkomers,...) de dienst Preventie bellen op T 02 210 44 62 (65), die sociale crisisbegeleiding zal verzekeren. Het gratis nummer voor slachtoffers van huiselijk geweld is T 0800 30 030 - www.1712.be

17/03/2020 - Nieuwe maatregelen over de inperking / Strijd tegen het Coronavirus (Covid19)

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas beslist over de inperking van de bevolking om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

 • Er wordt aan de bevolking gevraagd om thuis te blijven. Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk, een voedingswinkel, de apotheek, de post, de bank of het tankstation te gaan.
 • Alle samenscholingen zijn verboden.
 • Lichaamsbeweging buitenshuis is toegestaan: wandelen, joggen, fietsen, maar enkel met een vriend of familielid. Het is belangrijk om 1,5 m afstand te houden van de anderen.
 • Winkels zullen gesloten zijn behalve voedingswinkels, apotheken, winkels met dierenvoeding en boekhandels.
 • De toegang tot supermarkten zal gereglementeerd worden : één persoon per tien vierkante meter en maximum 30 minuten.
 • Restaurants, bars, discotheken, cafés, feestzalen, religieuze plaatsen, culturele- en sportinstellingen moeten hun deuren gesloten houden tot nader order. Enkel leveringen van voeding aan huis of om mee te nemen zijn toegestaan voor de horeca.
 • Nachtwinkels zullen moeten sluiten om 22u.
 • Bedrijven zijn verplicht om telewerk in te voeren; bedrijven die open blijven omdat er geen telewerk kan worden ingevoerd, zijn verplicht om de regels inzake sociale afstand te respecteren.
 • De politie zal worden belast met de strikte handhaving van deze inperking.

Deze maatregelen zullen van toepassing zijn vanaf morgen woensdag 18 maart tot en met 5 april 2020.

17/03/2020 #STAYATHOME - Laat ons solidair zijn

Tijdens de komende weken blijven de kinderen thuis en wordt telewerken sterk aangemoedigd. Dit vooruitzicht van afzondering is voor velen misschien beangstigend, maar het is ook een gelegenheid om nieuwe aspecten van het leven te ontwikkelen en andere gewoonten te leren : profiteer ervan om uw gezelschapsspellen te herontdekken, om te lezen, te koken, op te ruimen, te praten, te naaien, podcasts te beluisteren of muziek te spelen.

Voorlopig moet u geduld oefenen en uw verplaatsingen, uitstapjes naar het park en ontmoetingen met familie/vrienden beperken, en dit vooral voor uw eigen gezondheid en die van anderen.

Er worden veel initiatieven tot stand gebracht om de handelaars, restauranthouders en culturele actoren te ondersteunen: aarzel niet om te vragen of de ondernemers in uw buurt aan huis leveren, hun goederen doorverkopen om niet te verspillen, live concerten geven op sociale netwerken...

17/03/2020 - Nieuwe maatregelen over de inperking / Strijd tegen de coronavirus (Covid 19)

De Nationale Veiligheidsraad heeft zopas beslist over de inperking van de bevolking om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.

 • Er wordt aan de bevolking gevraagd om thuis te blijven. Het zal toegestaan zijn om buiten te gaan in geval van nood of om naar het werk, een voedingswinkel, de apotheek, de post, de bank of het tankstation te gaan.
 • Alle samenscholingen zijn verboden.
 • Lichaamsbeweging buitenshuis is toegestaan: wandelen, joggen, fietsen, maar enkel met een vriend of familielid. Het is belangrijk om 1,5 m afstand te houden van de anderen.
 • Winkels zullen gesloten zijn behalve voedingswinkels, apotheken, winkels met dierenvoeding en boekhandels.
 • De toegang tot supermarkten zal gereglementeerd worden : één persoon per tien vierkante meter en maximum 30 minuten.
 • Restaurants, bars, discotheken, cafés, feestzalen, religieuze plaatsen, culturele- en sportinstellingen moeten hun deuren gesloten houden tot nader order. Enkel leveringen van voeding aan huis of om mee te nemen zijn toegestaan voor de horeca.
 • Nachtwinkels zullen moeten sluiten om 22u.
 • Bedrijven zijn verplicht om telewerk in te voeren; bedrijven die open blijven omdat er geen telewerk kan worden ingevoerd, zijn verplicht om de regels inzake sociale afstand te respecteren
 • De politie zal worden belast met de strikte handhaving van deze inperking.

Deze maatregelen zullen van toepassing zijn vanaf morgen woensdag 18 maart tot en met 5 april 2020.
T 0800 14689 (numéro vert) - www.info-coronavirus.be

16/03/2020 - Aanvullende gemeentelijke maatregelen tot en met 03 april 2020

Prille Jeugd

Sluiting van de crèches, uitgezonderd voor ouders in de medische sector en de openbare veiligheid of voor ouders die werken en over geen enkele andere mogelijkheid voor opvang van hun kind beschikken dan de grootouders.

Burgerlijke stand

Huwelijksakte : enkel in aanwezigheid van de 1ste graad (vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, zoon, dochter, schoonzoon, schoondochter), receptie niet toegestaan

Groene ruimten

Sluiting van de gemeentelijke squares / parken

Openbare netheid

Sluiting van het Containerpark

Stedenbouw

Stedenbouwkundige overleggingen uitgesteld

Mobiliteit

Bewonerskaart aan te vragen per mail naar en te ontvangen per post (geldigheid vanaf ontvangstbewijs van de e-mail)

Demografie

Telefonische permanenties

Wij houden u onmiddellijk op de hoogte van alle ontwikkelingen van onze diensten.
Dank u om deze maatregelen zeer ernstig te nemen voor uw gezondheid en die van anderen, afzondering blijft maatregel nr. 1 om de verspreiding van het virus te vertragen.

T 0800 14689 (numéro vert) - www.info-coronavirus.be

15/03/2020

In deze voortdurend veranderende context informeren wij u over de maatregelen die wij nemen om ons aan te passen aan de situatie en om de gezondheid van zowel de bevolking als onze medewerkers te beschermen.
Om de verspreiding van het virus te beperken, nemen wij de huidige toestand zeer ernstig en volgen wij de richtlijnen van de Federale Regering.

Concreet betekent dit dat :

 • Er wordt aan de bevolking gevraagd om het Gemeentebestuur enkel telefonisch 02 220 27 11 of 02 220 25 49 of per mail te contacteren
 • De "Vakantiepleinen" werden geannuleerd
 • Sluiting voor het publiek van de gemeenschappelijke infrastructuren zoals de bibliotheken, het Charliermuseum, de omnisportzalen (Mandela, Cudell, G. Petre stadion,...), het zwembad "De Baden van Sint-Joost", het kinderhuis "Méli-Mélo", de jeugdclubs "Le Caveau" & "Le Clou", Gemeentelijke squares / parken.

13/03/2020 - Belangrijk / INFO Pandemie Coronavirus (Covid19)

De Nationale Crisisraad kondigde gisteren aan dat ze zich in "gevorderde federale fase 2" bevindt.
Nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken werden zopas genomen en
zullen van toepassing zijn vanaf middernacht op vrijdag 13 maart 2020 tot en met 3 april 2020 :

Voor uw gezondheid

 • Afzondering is oplossing nummer 1 op de besmetting te beperken
 • Risicogroepen (ouderen, zwakkeren, mensen die lijden aan andere infecties...) dienen zichzelf te beschermenen en hun verplaatsingen te beperken
 • Hanteren van hygiënische basishandelingen door iedereen is fundamenteel

Voor de scholen

 • De lessen worden opgeschort in de scholen, het personeel blijft gemobiliseerd. Er wordt minstens opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders in de medische sector of op overheidsdepartementen (openbare veiligheid) werken. Voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om andere opvang te vinden dan door grootouders, kunnen ouders een oplossing vinden in de scholen.
 • De crèches blijven open met inachtname van de  voorzorgsmaatregelen: ouders blijven bij de ingang en blijven niet hangen,...

Voor het sociale leven

 • Alle zogenaamde "recreatieve" activiteiten worden geannuleerd (sportieve, culturele, folkloristische, religieuze), zowel openbaar als privé en ongeacht de omvang ervan.
 • Sluiting voor het publiek van de gemeenschappelijke infrastructuren zoals de bibliotheken, het Charliermuseum, de omnisportzalen (Mandela, Cudell, G. Petre stadion,...), het zwembad "De Baden van Sint-Joost", het kinderhuis "Méli-Mélo", de jeugdclubs "Le Caveau" & "Le Clou"
 • Restaurants, bars, discotheken, café's zijn gesloten
 • Leveringen van voedsel aan huis of om af te halen worden toegestaan
 • Handelszaken blijven de hele week geopend behalve in het weekend
 • Voedingswinkels, bakkers, slagers, wekelijkse markt, night shops, apotheken,... blijven geopend (weekend inbegrepen)
 • De hotels blijven geopend (behalve hun restaurant)

Voor het Gemeentebestuur

 • De permanenties worden geannuleerd tot nader order
 • De loketten en de administratieve diensten van het Gemeentebestuur blijven geopend voor het publiek met inachtname van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
 • De inschrijvingen voor de Speelpleinen in de Paasvakantie vanaf 16 maart zijn nog steeds open, maar er kan niet worden gegarandeerd dat deze doorgaan.
 • Huwelijks- en begrafenisplechtigheden zullen doorgaan maar er worden geen recepties toegestaan

Voor de zwakkere personen

 • De loketten zullen oudere personen uitzonderlijk ontvangen van 14u tot 16u op telefonische afspraak T 02 220 25 26
 • Alleenstaande ouderen kunnen contact opnemen met de sociaal assistente van het OCMW van Sint-Joost die als referentiepersoon werd aangeduid : Mireille TSHIONZA T 02 220 24 60 – G 0484 07 69 82
 • Alle bezoeken aan het Rustoord « Anne Sylvie Mouzon » worden verboden. Een communicatie-voorziening met tablets is operationeel, voor meer info contacteer het onthaal op T 02 220 29 71

Voor uw verplaatsingen

 • Het openbaar vervoer blijft rijden maar het gebruik ervan is voorbehouden voor noodzakelijke verplaatsingen de organisatie van telewerk wordt aangemoedigd waar mogelijk

Het Crisiscomité en de ploegen stellen alles in het werk om de essentiële dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. In functie van de ontwikkelingen zal het College zijn noodvoorzieningen opnieuw evalueren.

T 0800 14689 (groen nummer) - www.info-coronavirus.be

11/03/2020 - Info Cornavirus (Covid 19)

Vandaag wordt fase 2 versterkt ingevolge de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad en het Gewestelijk besluit genomen door de Minister-President, Rudi Vervoort.

Deze voorzien tot 31 maart 2020 :

 • het verbod op alle evenementen of bijeenkomsten van meer dan 1.000 personen in een gesloten ruimte op een publiek toegankelijke plaats
 • een verbod op het bezoek aan personen in rusthuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • een verbod op schoolreizen naar het buitenland door scholen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Burgemeester & de Schepenen van de Gemeente Sint-Joost zullen toezien op de uitvoering van deze maatregelen.

Ingevolge een buitengewoon College dat deze ochtend plaatsvond, hebben de Burgemeester, Emir Kir, en het Schepencollege beslist :

 • om het Carnaval van 04/04/20 uit te stellen
 • om de organisatie van de Braderij-Rommelmarkt "Brabant/Rogier doorgang" van 11/04/20 in de gemeente te annuleren.

In functie van de ontwikkelingen zal het College zijn noodmaatregelen opnieuw evalueren.
T 0800 14689 (Groen nummer) - www.info-coronavirus.be

02/03/2020 - CORONAVIRUS (Covid 19) / Eenvoudige preventieve handelingen

Sedert enkele weken heeft de epidemie van het coronavirus (genaamd COVID-19) zich verspreid. De media praten er dagelijks over, wat het klimaat van angst versterkt. Gisteren werd fase 2 (van de 3) van het risicobeheersplan van de FOD Volksgezondheid uitgeroepen om het toezicht op terugkerenden uit risicozones zoals China, Zuid-Korea, Iran of Italië te versterken. Zoals bij elke virale ziekte blijft het essentieel om zich dagelijks te beschermen tegen bacteriën en virussen door middel van eenvoudige handelingen en de bevolking wordt aanbevolen om dezelfde voorzorgsmaatregelen te nemen om de besmetting te beperken.

info coronavirus

Er is geen reden tot paniek, ons land heeft zeer goede procedures voor het opsporen en behandelen van coronavirussen. Ter ondersteuning van de algemene initiatieven, neemt het bestuur enkele aanvullende hygiënemaatregelen zoals het regelmatiger reinigen van deurklinken, opritten, sanitaire voorzieningen, kranen en het legen van vuilnisbakken.

Het bestuur raadt u tevens aan om :

 • Indien nodig de voorkeur te geven aan wegwerpzakdoeken ;
 • Uw vaat of keukengerei niet te delen en om dit na gebruik af te wassen met water en zeep ;
 • Uw handen regelmatig te wassen, vooral voor en na het eten en na gebruik van het openbaar vervoer.

Indien u echter één van de volgende symptomen ontwikkelt :

 • Hoofdpijn
 • Koorts en hoest
 • Geïrriteerde keel
 • Kortademigheid
 • Neem dan rechtstreeks telefonisch contact op met uw huisarts (ga niet naar de wachtkamer) om te weten wat u moet doen.

03/02/2020 - Coronavirus

In de regio Wuhan in China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. In België is er nog geen geval van het nieuwe coronavirus vastgesteld, maar de Belgische gezondheidsautoriteiten zijn waakzaam.

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van griepvirussen, coronavirussen of andere virussen voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig
 • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
 • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

Het nieuwe coronavirus kan via een reiziger in België opduiken. De huisartsen en ziekenhuizen weten hoe ze snel een patiënt kunnen herkennen die mogelijk besmet is met het coronavirus en wat ze in dat geval moeten doen.

Een referentielaboratorium in de KULeuven kan het virus snel identificeren. We beschikken met het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen over twee referentieziekenhuizen waar we patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige omstandigheden.

De artsen infectieziektebestrijding informeren dan ook alle mensen met wie de patiënt contact had sinds hij/zij symptomen vertoonde. Zo voorkomen we dat het virus zich verder kan verspreiden in ons land.

Bent u ziek en zelf recent in China geweest of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is en in China geweest is, bel dan naar uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis en uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.

www.info-coronavirus.be

www.belgium.be

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Downloaden

FAQ

Affiches (meertalig)

Frans pdf - 39.06 KB
Nederlands pdf - 39.28 KB
Duits pdf - 39.18 KB
Engels pdf - 37.62 KB
Spaans pdf - 131.36 KB
Italiaans pdf - 128.67 KB
Pools pdf - 134.62 KB
Roemeens pdf - 133.34 KB
Turks pdf - 137.75 KB
Klassiek Arabisch pdf - 156.59 KB
Portugees pdf - 129.27 KB
Russisch pdf - 145.75 KB
Ahmaric pdf - 153.19 KB
Kinyarwanda pdf - 133.67 KB
Swahili pdf - 127.65 KB

Laatst gewijzigd: 06.04.2020