Premieloket

Het Premieloket is een dienstverlening aan de bevolking die informeert over de bestaande openbare steun inzake woningrenovatie. Het betreft voornamelijk premies maar tevens leningen en fiscale aftrekkingen.
De rol van het Premieloket is tevens om de Tennoodse burger gratis en op een gepersonaliseerde manier te begeleiden tijdens de gehele duur van zijn renovatieproces, vanaf de aanvang van zijn project tot aan het verkrijgen van de steun. Het loket helpt hem met het indienen van zijn premieaanvragen, raamt de bedragen waarop hij recht heeft, volgt de dossiers op bij het Gewest en de Gemeente...

De premies zijn de voornaamste openbare steunmiddelen. Er bestaan gewestelijke en gemeentelijke premies. De voornaamste gewestelijke premies zijn de premies voor woningrenovatie, de premies voor verfraaiing van voorgevels en de energiepremies. Aan begunstigden van de gewestelijke premies biedt  Sint-Joost een gemeentelijke aanvulling, 10 of 25% van de gewestelijke premies, waarbij nog « stedelijke renovatiecheques » komen (forfaitaire bedragen) voor bepaalde werken : gevel, dak, dakisolatie, elektriciteit, dubbele beglazing en verwarmingsketel. De Gemeente helpt tevens handelaars die hun handelsgevel wensen te verfraaien.

Deze verschillende steunmiddelen maken het mogelijk om een hoog terugbetalingsniveau van de werken te bereiken. Bepaalde bedragen kunnen zelfs, onder bepaalde voorwaarden, worden gevraagd vóór de werken, waardoor niet alle kosten van de werken ineens moeten worden voorgeschoten.

Contact

Premies loket

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-Claire Van Cutsem

Downloaden

Renovatie premies pdf - 1.12 MB

Laatst gewijzigd: 18.01.2019