Aankoop van het Containerpark

Parc à conteneurs

De Gemeente Sint-Joost is nu eigenaar van haar Containerpark, gelegen tegenover het Rustoord «Anne Sylvie Mouzon», vlakbij de Delhayesquare en achter het Jazz Station, Schietschijfstraat 18. Het containerpark, dat in september van zijn ex-eigenaars werd overgekocht voor een bedrag van 680 000 euro, was gedurende lange tijd verhuurd.

Deze buurtdienst voor de inwoners is belangrijk, vooral omdat we de plaag van de sluikstortingen kennen en omdat de bevolking bovendien, in het bijzonder in Sint-Joost, in krappe woningen leeft.

Ieder Tennoodse huishouden kan ter plaatse een «Netheidskaart» krijgen waarmee het zijn gesorteerd afval gratis kan deponeren, evenals 6m³ grofvuil per jaar en 24 zakken van 25 kg afbraak- of bouwafval kunnen gratis worden gedeponeerd in het Containerpark of via een aanvraag tot ophaling van grofvuil aan huis.

Tonnen afvalstoffen die door de inwoners naar het containerpark worden gebracht (cijfers 2018):

  • Grofvuil: 903,38 T (909,3 T in 2017)
  • Puinafval: 428,94 T (529,94 T in 2017)
  • Hout: 19,36 T (18,72 T in 2017)
  • Metalen: 9,14 T (31,94 T in 2017)

De dienst grofvuil aan huis is eveneens een succes met 649 ophalingen in 2018 van +/-2m³ per ophaling (= +/- 500 kg), wat neerkomt op 324 ton (344 ton in 2017).
Er moeten nog inspanningen worden geleverd voor sensibilisering om de sluikstortingen te verminderen, die bijna evenveel bedragen als de georganiseerde ophalingen, namelijk 282,96 ton grofvuil (309,37 ton in 2017) en 11,22 ton werfpuin (27,2 ton in 2017). De volgende doelstellingen inzake netheid zullen u in het voorjaar van 2020 worden gepresenteerd bij de verschijning van het nieuwe Netheidsplan: afvalvermindering, verbetering van de sortering,
aanmoediging van het gebruik van herstelde tweedehandsartikelen, …

Noteer alvast dat de volgende « Netheidsdag » zal plaatsvinden op 21 april 2020, bewoners en gebruikers worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze actie.

Contact

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Jacques Aviles

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u