BELANGKRIJK / INFO PANDEMIE CORONAVIRUS (Covid19)

De Nationale Crisisraad kondigde gisteren aan dat ze zich in "gevorderde federale fase 2" bevindt.
Nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken werden zopas genomen en
zullen van toepassing zijn vanaf middernacht op vrijdag 13 maart 2020 tot en met 3 april 2020 :

Voor uw gezondheid

 •     Afzondering is oplossing nummer 1 op de besmetting te beperken
 •     Risicogroepen (ouderen, zwakkeren, mensen die lijden aan andere infecties...) dienen zichzelf te beschermenen en hun verplaatsingen te beperken
 •     Hanteren van hygiënische basishandelingen door iedereen is fundamenteel

Voor de scholen

 •     De lessen worden opgeschort in de scholen, het personeel blijft gemobiliseerd. Er wordt minstens opvang voorzien voor kinderen van wie de ouders in de medische sector of op overheidsdepartementen (openbare veiligheid) werken. Voor kinderen voor wie het niet mogelijk is om andere opvang te vinden dan door grootouders, kunnen ouders een oplossing vinden in de scholen.
 •     De crèches blijven open met inachtname van de  voorzorgsmaatregelen: ouders blijven bij de ingang en blijven niet hangen,...

Voor het sociale leven

 •     Alle zogenaamde "recreatieve" activiteiten worden geannuleerd (sportieve, culturele, folkloristische, religieuze), zowel openbaar als privé en ongeacht de omvang ervan.
 •     Sluiting voor het publiek van de gemeenschappelijke infrastructuren zoals de bibliotheken, het Charliermuseum, de omnisportzalen (Mandela, Cudell, G. Petre stadion,...), het zwembad "De Baden van Sint-Joost", het kinderhuis "Méli-Mélo", de jeugdclubs "Le Caveau" & "Le Clou"
 •     Restaurants, bars, discotheken, café's zijn gesloten
 •     Leveringen van voedsel aan huis of om af te halen worden toegestaan
 •     Handelszaken blijven de hele week geopend behalve in het weekend
 •     Voedingswinkels, bakkers, slagers, wekelijkse markt, night shops, apotheken,... blijven geopend (weekend inbegrepen)
 •     De hotels blijven geopend (behalve hun restaurant)

Voor het Gemeentebestuur

 •     De permanenties worden geannuleerd tot nader order
 •     De loketten en de administratieve diensten van het Gemeentebestuur blijven geopend voor het publiek met inachtname van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
 •     De inschrijvingen voor de Speelpleinen in de Paasvakantie vanaf 16 maart zijn nog steeds open, maar er kan niet worden gegarandeerd dat deze doorgaan.
 •     Huwelijks- en begrafenisplechtigheden zullen doorgaan maar er worden geen recepties toegestaan

Voor de zwakkere personen

 •     De loketten zullen oudere personen uitzonderlijk ontvangen van 14u tot 16u op telefonische afspraak T 02 220 25 26
 •     Alleenstaande ouderen kunnen contact opnemen met de sociaal assistente van het OCMW van Sint-Joost die als referentiepersoon werd aangeduid : Mireille TSHIONZA T 02 220 24 60 – G 0484 07 69 82
 •     Alle bezoeken aan het Rustoord « Anne Sylvie Mouzon » worden verboden. Een communicatie-voorziening met tablets is operationeel, voor meer info contacteer het onthaal op T 02 220 29 71

Voor uw verplaatsingen

 •     Het openbaar vervoer blijft rijden maar het gebruik ervan is voorbehouden voor noodzakelijke verplaatsingen de organisatie van telewerk wordt aangemoedigd waar mogelijk

Het Crisiscomité en de ploegen stellen alles in het werk om de essentiële dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.
In functie van de ontwikkelingen zal het College zijn noodvoorzieningen opnieuw evalueren.


T 0800 14689 (groen nummer) - www.info-coronavirus.be

Downloaden

Wat kan ik doen? pdf - 500.83 KB
Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u