Door « Vooruit met de Wijk », worden de Tennodenaars uitgenodigd om burgerinitiatieven voor te stellen

Sinds 2016 ondersteunt “Vooruit met de wijk” projecten van Brusselaars die lokaal actie willen ondernemen voor het klimaat en het leefmilieu om zo meer bij te dragen tot meer delen, meer plezier, een betere gezondheid, meer gezelligheid en een grotere levenskwaliteit in de wijk.

Zin om mee te werken aan een duurzamer levenskader in uw wijk? Uw hoofd zit vol ideeën, maar u weet niet hoe u eraan moet beginnen? De projectoproep “Vooruit met de wijk” van Leefmilieu Brussel is er om u te begeleiden bij de verwezenlijking van uw collectieve wijkprojecten en kan u financiële ondersteuning tot 15.000 euro bieden.

Ziehier enkele voorbeelden van initiatieven die werden gerealiseerd sedert 2016:

  • Compost Musin (Sint-Joost): Het project beoogt de installatie van een compost (2 bakken ECO-Oh!) op de koer van een gebouw van de Musinstraat. Deze is bestemd voor alle inwoners van het gebouw (40 gezinnen) en draagt bij tot het buurtleven van deze koer.
  • "Le trottoir d'en face" (Sint-Joost & Schaarbeek): Inrichting van een boomgaard op de trottoirs van de Vonckstraat. Deze wordt collectief beheerd vanaf het ontwerp ervan. Er wordt collectief geoogst om gezellige momenten te creëren tussen de mensen van de buurt.
  • "La Grainothèque du Hompot" (Ukkel): Het doel van dit burgercollectief is om een granotheek te openen, een plaats voor uitwisselingen, debatten en vormingen voor volwassenen maar ook voor kinderen.
  • "Le Village Fleuri de l’Equerre" (Evere): Het project bestaat erin om de Winkelhaakstraat te vergroenen met behulp van hangende balkons om ze aangenamer te maken en gezellige ontmoetingsmomenten te creëren tussen burgers rond vergroeningsacties.

Hoe deelnemen aan deze projectoproep ?

De projectoproep is gericht op groepen van burgers, buren, kennissen, vrienden, inwoners van dezelfde straat of wijk die gezamenlijk een project willen opzetten. De enige voorwaarden zijn de oprichting van een 'stuurgroep' van minstens 5 personen die het project gedurende de hele ontwikkeling zal dragen en een participatieve werking. Afspraak op de informatiesessie op donderdag 20 juni van 18u30 tot 20u in zaal « Soleil du Nord » Gaucheretplein 20 – 1030 Schaarbeek. In verschillende gemeenten worden gedurende de hele oproepperiode informatiesessies georganiseerd over het verloop en de modaliteiten van de projectoproep. Ze zullen u ook in staat stellen om te brainstormen en de doelstellingen van uw project te bespreken.

Alle info en de data van de infosessies vindt u op https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/mijn-wijk/vooruit-met-d...

 

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).