e-Administratie

irisbox

In een meertalige transitgemeente zoals Sint-Joost is een onthaal met een menselijk gezicht en diversiteit ons "handelsmerk"! De dienstverlening aan de burger verloopt steeds verbaal met onze eerstelijnsdiensten om de burgers te helpen die hun weg kwijt zijn in de procedures. Wij gaan bovendien door met de digitalisering van de administratieve dienstverlening aan de burgers en van onze eigen diensten. De tijd die wordt bespaard dankzij deze autonomisering, wordt besteed aan de begeleiding van personen die het meest lijden onder de digitale kloof.

Online afspraak maken

Om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, werkt het gemeentebestuur sinds enkele maanden met gesloten kantoren, uitsluitend op afspraak. Omdat we ons bewust zijn van de moeilijkheid om de talrijke aanvragen te verwerken, zal het maken van afspraken online worden geactiveerd op de gemeentelijke website www.sjtn.brussels
met de hulp van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

District Team vereenvoudigt de domiciliëring van nieuwe inwoners

Dankzij het platform « District Team », opgericht met de steun van het CIRB en BPS, maakt de digitale codering van nieuwe domicilies het sedert september 2020 mogelijk om de gegevensuitwisseling te vergemakkelijken en veel van de fouten te vermijden die bij de klassieke procedure werden vastgesteld (typefouten, spelfouten, slecht leesbaar handschrift, verlies van documenten, enz.)
Concreet betekent dit wanneer een persoon zich wil domiciliëren in Sint-Joost, zijn of haar contactgegevens eerst worden gecodeerd door de gemeentelijke diensten waarna ze rechtstreeks op de tablet van de bevoegde wijkagent verschijnen. De wijkagent wordt nagenoeg in realtime op de hoogte gebracht van de automatische domicilie-aanvraag. Bij bezoek aan de woning van de nieuwe bewoner worden de gegevens die de agent op zijn of haar tablet heeft ingevoerd onmiddellijk doorgestuurd naar de bevoegde dienst in de gemeente.
Een procedure die tot nu toe wel 8 weken kon duren, zou kunnen worden teruggebracht tot een week, of zelfs maar een dag, zoals onlangs in andere gemeenten het geval was.

Only Once Principe

De Gemeente heeft zich vrijwillig bij easy.brussels en het CIBG aangesloten om de "Once only" ordonnantie via Fidus uit te voeren. Volgens dit principe zullen overheidsdiensten de gebruikers (burgers en ondernemingen) niet langer om informatie hoeven te vragen waartoe zij reeds toegang hebben via gegevens uit authentieke bronnen (gezinssamenstelling, inschrijving voertuig, invaliditeitsstatus, kinderbijslag, aanslagbiljet, enz.) Zo zal het bijvoorbeeld niet langer nodig zijn om bij de hernieuwing van een kandidatuur voor een woning een reeks documenten van andere overheidsinstellingen te verzamelen.

Toegang tot de eBox

De Gemeente Sint-Joost zal binnenkort toetreden tot het federale platform "eBox". Dankzij deze aansluiting zullen burgers en ondernemingen alle administratieve documenten die van haar diensten uitgaan (facturen, contracten, enz.) rechtstreeks in deze "elektronische mailbox" ontvangen. De verzending gebeurt onmiddellijk en
is veilig.

Digitale transformatie van de Lokale Overheden

De Gemeente heeft beslist om zich aan te sluiten bij het standaardiseringsproces van de computersystemen van de lokale overheden dat door het CIBG werd ingevoerd. Op termijn zal een reeks domeinen, van boekhouding tot fi nanciën, human resources en demografie, een digitalisering van hun operationele processen ondergaan.
Tijdsbesparing, betere opvolging van dossiers en vooral veiligheid, documenten raken niet meer zoek. De energie die door de diensten wordt besteed aan tijdrovende taken zal kunnen worden gebruikt voor nuttigere acties voor de burger.

INFO

Dienst Informatica
T 02 220 28 97

www.simplifi cation.be
https://easy.brussels/

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

INFO CORONA

De gemeente ontvangt u enkel op afspraak vanaf 21 september 2020 van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 13:00 (geen permanentie op dinsdagnamiddag).

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).