Easy.brussels: een plan voor administratieve vereenvoudiging

Een efficiëntere overheidsdienst

Je bent wellicht al vertrouwd met Tax-on-web, de federale website die het mogelijk maakt je belastingaangifte online in te vullen. Dit is een goed voorbeeld van een virtueel loket.

Als we over een virtueel loket spreken, bedoelen we doorgaans een online tool die de gebruikers van het overheidsbestuur toelaten alle gewenste administratieve informatie terug te vinden of administratieve formaliteiten te vervullen, zoals het invullen van de belastingaangifte. Hierdoor vermijden ze dat ze zich een of zelfs meerdere keren moeten verplaatsen voor eenzelfde formaliteit.

Wat zijn de voordelen voor de gebruikers? Ze kunnen een aanvraag indienen wanneer ze dit willen, waar ze willen, zonder zich nog te moeten aanpassen aan openingstijden van de gewestelijke of lokale besturen en kunnen documenten via e-mail of de post ontvangen. Een virtueel loket levert met andere woorden een reëel voordeel op voor de gebruikers én een oplossing voor het fileprobleem!

De virtuele loketten in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt het virtuele loket IRISbox tientallen online formaliteiten aan, zowel op gemeentelijk als op gewestelijk niveau. Voorbeelden daarvan zijn het aanvragen van een parkeerkaart, het doorgeven van een adresverandering of het aanvragen van een attest van gezinssamenstelling. Al die administratieve formaliteiten zijn voortaan toegankelijk via een computer, een tablet of een smartphone.

Wil je een bedrijf opstarten in Brussel? Raadpleeg de website 1819.brussels, waar je alle informatie vindt in verband met het ondernemerschap, op praktische wijze ingedeeld per thema: een bedrijf oprichten, steun en subsidies, advies, enz.

Sommige Brusselse besturen hebben ook gespecialiseerde virtuele loketten ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is Osiris, ontwikkeld door Brussel Mobiliteit. Deze tool laat Brusselse bedrijven toe online aangifte te doen van hun bouwprojecten die een impact zullen hebben op het Brusselse wegennet of het verkeer in Brussel. Deze centralisering van de informatie vereenvoudigt de coördinatie en de validering van de werven door de overheidsbesturen, om zo een vlotte doorstroming van het verkeer in het Brussels Gewest te garanderen.

Als Brussels agentschap steunt  Easybrussels eveneens de virtuele loketten en tools die op federaal niveau ontwikkeld zijn zoals Mijn Dossier en de Local Registration Application (LRA). Mijn Dossier laat de burgers toe hun persoonlijke dossiers in het Rijksregister te raadplegen en gratis attesten te downloaden zoals die van de gezinssamenstelling of van verblijfplaats. De applicatie LRA biedt dan weer de mogelijkheid aan administraties een digitale sleutel aan te bieden aan de burgers die niet over een identiteitskaart (eID) beschikken. Deze kunnen op die manier toch gebruik maken van de online administratie door een unieke code te gebruiken die hen wordt opgestuurd per SMS, of door middel van een gebruikersnaam en paswoord.

Aarzel niet om tijdens de Braderij-Rommelmarkt van de Leuvensesteenweg op 21 september aanstaande enkele minuten de tijd te nemen om het team van de vzw ECD te ontmoeten. In samenwerking met Easy.Brussels zullen zij u alle administratieve documenten tonen die u 24u/24 veilig online kunt aanvragen (IRISbox, E-Box, Fix my Street, It's me,...) en u de basis bijbrengen van de meest gebruikte digitale hulpmiddelen. Zo vermijdt u onnodige verplaatsingen naar de Gemeentediensten!

Infostand open tussen 10u en 16u in samenwerking met "Espace Cultures & Développement".

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).