Feu vert pour l’internalisation du stationnement en voirie à Saint-Josse !

Parking

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 17 september 2019 laatstleden beslist om de controle en het beheer van parkeren op de weg te internaliseren vanaf 1 januari 2020.

Deze beslissing kwam er enerzijds naar aanleiding van de analyses uitgevoerd door de Gemeentediensten na diverse ontmoetingen met gemeenten die zelf de controletaken uitoefenen van parkeren op de weg en innen van retributies, en anderzijds na de vele constructieve gesprekken die de gemeente sedert 2015 heeft gehad met het Gewestelijk Parkeeragentschap (ARS – Parking brussels) over de eventualiteit van een overdracht van deze taken naar gewestelijk niveau.

Momenteel worden deze taken uitgevoerd door een privé- bedrijf, en dit verloopt zeer goed. Echter, de ordonnantie van 20 juli 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 22 januari 2009 betreffende de organisatie van het parkeerbeleid in het Brussels Gewest legt de gemeenten nu op om deze taken zelf te beheren hetzij ze over te dragen aan het Gewest. De gemeente Sint-Joost diende alle mogelijkheden die haar werden geboden dus zorgvuldig te analyseren alsook de gevolgen van een dergelijke beslissing, zowel op het vlak van mobiliteitsbeleid als voor wat betreft operationele autonomie.

Na bezinning heeft de gemeente beslist om de controletaken van parkeren op de weg en innen van retributies zelf uit te oefenen. De parkeerproblematiek is een grote uitdaging voor de mobiliteit, de afwezigheid van beschikbare plaatsen draagt immers bij tot de toename van de verkeersopstopping op onze wegen. Een oplossing vinden voor deze kwestie zou reeds voor een groot deel de mobiliteitsproblemen van de Tennodenaars oplossen. Als antwoord op deze uitdaging heeft de gemeente Sint-Joost beslist om te opteren voor een globale en geïntegreerde aanpak van het parkeren op haar grondgebied.

Naar aanleiding van de terugname in gemeentelijk beheer van de parking Scailquin (470 plaatsen), die vroeger in  privé-concessie was en de wens van de gemeente om tot 800 beschikbare parkeerplaatsen te komen buiten de openbare weg, alsook de overstap naar parkeercontrole tot 21u op de weg om zoveel mogelijk buurtbewoners toe te laten om ’s avonds vlot een plaats te vinden, is de internalisering van de controle- en inningstaken een logische en noodzakelijke stap.

Contact

Mobiliteitdienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Konstadinos Pavlidis


 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).