Kandidaatoproep voor de huur van ateliers/woningen in Ateliers Mommen

Ateliers Mommen

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node  stelt ateliers-woningen te huur van 50m² tot 127m² en van  377€ tot 502€ (sociale huurprijzen) evenals 2 werkplaatsen van 27m² (+11m² mezzanine) voor 268€ (zonder lasten). Meer informatie wordt ter plaatse tijdens de bezoeken verstrekt.

De bezoeken worden voorzien in groep :

  • Op 28 november 2019 om 10u00
  • Op  02 december 2019 om 17u00
  • Op  04 december 2019 om 14u30

Plaats :

Liefdadigheidsstraat 37, 1210 Sint-Joost-ten-Node - Brussel

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria : 

  • kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant aangezien er geen geluidsisolatie is.
  • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.959,44 € voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.510,50 € voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 29.154,90 € voor een gezin met 2 of meer inkomens ;
  • een officieel inkomen hebben in België van minimum 928,73€ per maand gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);
  • geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;
  • de dieren zijn niet toegelaten;
  • zich ertoe verbinden om de atelier-woning of het atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

Contact

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u