Kunstenaarscité Mommen : Kandidaatoproep voor de huur van één atelier/woning en één atelier voor artiesten

Ateliers Mommen

De Autonome Gemeentelijke Regie van Sint-Joost-ten-Node, eigenaar van de Mommen Ateliers lanceert een kandidaatoproep in het kader van toewijzingen van één atelier/woning van 64m² (+ 12m² de mezzanine) voor 397,19€€  (+ 140€ kosten) van één atelier van 27m² (+ 11m² de mezzanine) voor 268€ + 100 kosten
Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

Enkel kunstenaars (op basis van een artistiek dossier) kunnen zich kandidaat stellen.

De bezoeken worden voorzien in groep :

  • dinsdag 8 januari 2019 om 12u00
  • donderdag 10 januari 2019 om 11u00
  • woensdag 16 januari 2019 om 14u30

Plaats :

Liefdadigheidsstraat 37
1210 Sint-Joost-ten-Node

Wij wijzen u erop dat, naast een selectie die zal worden uitgevoerd door een Artistiek Adviescomité, de kandidaat-huurders enkel in aanmerking kunnen komen indien ze nu reeds beantwoorden aan de volgende criteria :

  • kunstenaar zijn, uitgezonderd muzikant aangezien er geen geluidsisolatie is.
  • de toelatingsvoorwaarden genieten tot een sociale woning (netto belastbaar inkomen van maximum 22.560,13 € voor een alleenwonende kandidaat, van maximum 25.066,82 € voor een gezin dat slechts over één inkomen beschikt, van maximum 28.647,83 € voor een gezin met 2 of meer inkomens ;
  • een officieel inkomen hebben in België van minium 892,70€ per maand gelijkwaardig aan het recht op maatschappelijke integratie (OCMW);
  • geen volle eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter zijn van een onroerend goed;
  • zich ertoe verbinden om de atelier-woning of het atelier te huren indien het aanvraagdossier weerhouden wordt.

contact

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).