NEW! Klimaatplan

Plan Climat

Iedereen is zich vandaag bewust van de klimaatverandering die tal van landen treft door de menselijke overactiviteit. Lokale overheden willen, net als de gemeenten, het goede voorbeeld tonen en maatregelen nemen om hun impact op het milieu te beperken en te verminderen.

Dit eerste Gemeentelijk Klimaatplan, aangekondigd in de Algemene Beleidsnota "2018-2024", dat in december door de Raad werd goedgekeurd, is enerzijds gebaseerd op de balans van het Plan voor Duurzame Ontwikkeling "2013-2017" en anderzijds op de doelstellingen van Europa voor 2030 op het vlak van klimaat en energie.
We hebben allemaal de mogelijkheid en de plicht om te handelen om verandering te brengen in de manier waarop we consumeren en om voor de aarde en toekomstige generaties te zorgen. Met name in Sint-Joost worden acties ten gunste van het milieu ondernomen als aanvulling op sociale acties en met het oog op de verbetering van het leefkader van de Tennodenaars.

Er worden elf doelstellingen vooropgesteld (bv. vergroening van de speelplaatsen, selectieve sortering, vermindering van de ecologische voetafdruk, ecologisch beheer van openbare gebouwen en groene ruimten, waterterugwinning via regenputten, zero-afvalpreventie,…) die betrekking hebben op de volgende thema's: afvalvermindering, vergroting van de biodiversiteit in de groene ruimten, waterbesparing en duurzame voeding.

Eén van de acties die tot stand werden gebracht in de hoop de groene vingers van de bewoners te stimuleren en de biodiversiteit te bevorderen, is de publicatie van een nieuwe brochure die de vergroening van voeten van bomen in de wijken aanmoedigt alsook de gevels "Laten we de wijk opfleuren".

Contact

Eco-Raad

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Maëlle Lebrun / Tine Vanfraechem


 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u