Nieuwe campagne om privé-eigenaars te helpen bij het verkrijgen van premies voor de renovatie van hun woning

Guichet primes

Het is duidelijk dat de gebouwen van Sint-Joost even talrijk als verouderd en zorgwekkend zijn. Ze dienen te worden gerenoveerd om bewoonbaar te blijven, om de energiefactuur te verminderen en bij te dragen tot de inspanningen voor het leefmilieu. De gemeente heeft het startsein gegeven voor haar Klimaatplan door met name van de renovatie een absolute prioriteit te maken om een duurzame toekomst op te bouwen voor de Tennodenaars.

Naast de investeringen die werden gerealiseerd in openbare woningen, stelt de gemeente vast dat de meerderheid van de eigenaars financieel niet in de mogelijkheid zijn om de nodige renovaties te uit te voeren, en ook al bestaan er premies om hen te steunen, de complexiteit van de administratieve stappen vormt vaak een groot obstakel om werken te ondernemen. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de gemeente in 2015 haar gemeentelijke dienst « Premieloket » opgericht, waar twee adviseurs belast zijn met de gratis begeleiding van de aanvragers om hun gewestelijke en gemeentelijke premies te verkrijgen.

Terwijl aanvankelijk slechts 18 premies werden toegekend voor een budget van 40.000 € in 2014 toonden de cijfers van het Premieloket van 2015 tot 2018 niet minder dan 1083 gemeentelijke en gewestelijke premies voor een totaal bedrag van 1.682.500€ waarvan 795 gemeentelijke premies ten belope van 655.000 €.

Deze premies hebben het mogelijk gemaakt om 257 gebouwen, woningen of handelsgevels te renoveren, met een gemiddeld bedrag van 2.500€.

Voor deze laatste werden meer bepaald 51 premies toegekend voor een bedrag van 73.000€ en het betreft in totaal 36 handelsgevels.

De werken hebben in de eerste plaats betrekking op ramen waarvoor 201.500 € werd vrijgemaakt.

Dit overzicht toont aan dat het Premieloket beantwoordt aan een reële noodzaak. Overigens zijn 87% van de personen die zijn langsgekomen aan het Premieloket eigenaars met lage of gemiddelde inkomens, hetgeen de gemeente nog meer sterkt in haar keuze om premies toe te kennen.

Per jaar wordt bijna ½ miljoen euro geïnvesteerd teneinde de realisatie van dit project verder te doen slagen.

Met dit doel zal een aantrekkelijke campagne worden gelanceerd via onze netwerken alsook een zal er een informatiebrief worden verzonden naar alle Tennoodse eigenaars.

Ter informatie, de gemeentelijke premies werden verhoogd en vormen een aanzienlijke aanvulling op de gewestelijke premies (tot 60% meer) hetgeen toelaat om een hoger terugbetalingsniveau te bereiken voor de uitgevoerde werken. Een eigenaar kan bijvoorbeeld tot 3.400 € ontvangen voor zijn nieuwe verwarmingsketel, 14.500€ voor dakrenovatie en –isolatie (voor een oppervlakte van 60 m²) en 7.400€ voor de plaatsing van dubbel of driedubbel glas (voor 20 m²).

Contact

Premieloket

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-Claire Van Cutsem

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u