Politiezone Brussel Noord - peiling

Logo ZPZ 5344

Om de omgeving waarbinnen ze evolueert te leren kennen en om haar dienstverlening aan de bevolking continu te verbeteren, is de politiezone Brussel-Noord (die actief is in de gemeenten Evere, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node) steeds uitgegaan van zowel objectieve als meer subjectieve gegevens op het vlak van veiligheid.

Het is in dit kader dat de politiezone wil peilen bij de burgers naar hun perceptie over de veiligheid, de wijkproblemen en de werking van de politiediensten.

Daartoe wordt er om de twee jaar een telefonische enquête georganiseerd. In 2019 is het de firma « Dedicated Research » die deze enquête zal uitvoeren.

Zo zal er vanaf 15 april 2019 contact opgenomen worden met een representatieve steekproef van de bevolking om hun mening hierover te vragen. Tevens zullen alle deelnemers vooraf een brief ontvangen om hen te verwittigen en in te lichten over de peiling.

Om de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking te kunnen bieden, is het nuttig voor de zone dat iedereen eraan deelneemt.

Contact

Aarzel ook niet om rechtstreeks contact op te nemen met de politiezone via het adres:

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u