Salto : vooruit met de moedertalen!

Salto

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Moedertaal, op 21 februari a.s., lanceert de Gemeente Sint-Joost-ten-Node Salto, een initiatief dat de aandacht vestigt op de moedertalen als leermiddel.

Salto is een wekelijkse en ludieke buitenschoolse activiteit voor ouders en hun kinderen die de schooltaal weinig of niet spreken. Het doel is om deze ouders te helpen bij de begeleiding van hun kinderen op school door de kennis van de moedertaal van de kinderen te verbeteren, en vervolgens een « Salto », die het leren van de schooltaal bij kinderen en hun ouders stimuleert.

Concreet richt « Salto » zich op kinderen van 6 tot 8 jaar, onder begeleiding van een referentie-ouder die hen per groep verwelkomt, in functie van hun moedertaal. De uitwisselingen vinden plaats rond een vieruurtje, dan volgt er een collectief spel in de moedertaal, gevolgd door een collectief spel in de taal van de school.  
Er zijn verschillende structuren betrokken bij het project die hun expertise bijdragen : Foyer vzw, MRAX, Brusselleer, Femma Quartier vzw en de Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek, Bib Joske.
De eerste activiteit zal aanvangen op vrijdag 21 februari 2020 om 15u30 in Bib Joske, Grensstraat 2, 1210 Sint-Joost-ten-Node.

Deze ambitie ter bevordering van het leren van talen sluit aan op de Algemene beleidsverklaring waarin het belang van kennis van vreemde talen wordt benadrukt met het oog op de sociale en professionele integratie van jongeren.

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u