Sint-Joost voorloper van de sociale vooruitgang!

Semaine 4/5e temps

96 gemeentelijke werknemers ouder dan 55 jaar zullen weldra kunnen genieten van 4/5de werktijd.
Het Gemeentecollege van 28 januari 2020 heeft reeds de 90 dossiers goedgekeurd die werden ingediend door de gemeentelijke werknemers ouder dan 55 jaar zodat ze vanaf 1 februari 2020 kunnen genieten van 4/5de werktijd, zonder loonverlies.

Burgemeester Emir Kir had dit aangekondigd ingevolge het akkoord dat werd gesloten tussen de vakbonden in november 2019 en nu is het zover.

De dossiers die werden ingediend hebben betrekking op alle beroepsgroepen : arbeiders, bibliothecarissen, bodes, animatoren, departementshoofden, grafdelvers, gemeenschapswachten enz.
Er wordt een compenserende aanwerving voorzien om de continuïteit van de dienst te verzekeren en bij te dragen tot de tewerkstelling van jongeren, bij voorkeur op basis van een contract van onbepaalde duur.

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u