Sint-Joost zet een stap verder om haar inwoners te helpen hun energie- en waterfactuur te verminderen

Plan climat

Met de goedkeuring van haar Klimaatplan, dat in december 2019 werd ingevoerd als antwoord op de klimatologische urgentie en de sociale noden, wilde de gemeente Sint-Joost handelen om de impact van de menselijke activiteit op het milieu te verminderen, met name door onze consumptiepatronen en de manier waarop we bouwen of renoveren te veranderen.

In dit Klimaatplan werden elf doelstellingen opgenomen die onder andere betrekking hebben op de thema's afvalvermindering, vergroting van de biodiversiteit in de groene ruimten, waterbesparing en duurzame voeding.

In Sint-Joost, net als in andere gemeenten in het centrum, is het waterverbruik het hoogste van het Gewest: meer dan 50 m³ per inwoner in 2017 (inclusief het huishoudelijk verbruik en dat van de bedrijven). Aangezien regenwater echter 60% van ons totale verbruik kan vervangen (voor toiletten, was, onderhoud van het huis en afwas), moet de installatie of renovatie van regenwaterreservoirs worden aangemoedigd.

In Sint-Joost zijn de gebouwen bij de oudste van het Gewest en hebben ze te lijden onder aanzienlijke energieverliezen. De gemeente steunt de bewoners reeds bij het isoleren van hun woningen. Er worden immers renovatiepremies (gevel, dak, dakisolatie, ramen, elektriciteit en verwarmingsketel) aangeboden om de inwoners te helpen het energieverlies en bijgevolg hun energiefactuur te verminderen en tegelijkertijd hun wooncomfort te verhogen.

De gemeente Sint-Joost-ten-Node heeft besloten om twee bijkomende concrete maatregelen te nemen voor haar inwoners: de eerste bestaat erin om de recuperatie van regenwater te vergemakkelijken en de tweede om hun energiefactuur verder te verminderen door premies toe te kennen voor werken van muurisolatie.

De toegekende bedragen - die rekening houden met de inkomens van de gezinnen - variëren van 400 € tot 2.400 € voor de inrichting en de herstelling van regenwaterreservoirs enerzijds, en tussen 400  € en 2.100  € voor de werken van muurisolatie anderzijds.

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u