Sport cheques seizoen 2019-2020

sport cheque

Sedert 2 september 2019 zijn de sportcheques opnieuw beschikbaar voor de Tennoodse jongeren die zich aansluiten bij een sportclub van hun keuze.

De Toekenningsvoorwaarden van de sportcheques voor het sportseizoen 2019-2020 en de lijst van de documenten te bezorgen bij het Dienst Sport van het Gemeentebestuur van Sint-joost (4de verdieping) zijn als volgt.

Hieronder de toekenningsvoorwaarden van de sportcheques en de lijst van de documenten te bezorgen aan de Sportdienst van het Gemeentebestuur van Sint-Joost (4de verdieping) voor het sportseizoen 2019-2020.

1°Voor de jongeren van 4 tot 18 jaar wonende in Sint-Joost-ten-Node waarvan de ouders inkomsten genieten die overeenstemmen met de toekenningsvoorwaarden van studietoelagen voor het secundair onderwijs:

 • 26.617,91€: voor een gezin met 1 enkele persoon ten laste
 • 32.854,95€: voor een gezin met 2 personen ten laste
 • 38.677,08€ : voor een gezin met 3 personen ten laste
 • 44.084,34€: voor een gezin met 4 personen ten laste
 • 49.491,60€: voor een gezin met 5 personen of meer (5.407,26€ per bijkomende persoon) personen ten laste of waarvan de ouders nancieel worden gesteund door het OCMW, zal het bedrag van de sportcheques 75% bedragen van het lidmaatschap van een sportclub, met een maximumbedrag van 260€, voor elk kind.

2°Voor de jongeren van 4 tot 18 jaar wonende in Sint-Joost-ten-Node, waarvan de ouders inkomsten genieten hoger dan de bovenvermelde bedragen, zal het bedrag van de sportcheques 75% kunnen bedragen van de nschrijvingsprijs bij een club, met een maximumbedrag van 200€ voor elk kind.

Te bezorgen documenten

 • Een gezinssamenstelling (- 3 maanden)

 • Een kopie van de belastingaangifte 2017, aanslagjaar 2018 indien het aansluitingsbedrag meer dan 267,- euro
  bedraagt (voor ouders die inkomsten genieten hoger dan de toekenningsvoorwaarden voor studietoelagen is dit
  document niet nodig).

 • Het formulier "sportcheque 2019-2020"

 • Betalingsbewijs van aansluiting bij de club (of het laatste luik van het formulier door de club laten invullen);

Het merendeel van de ziekenfondsen biedt tevens een tussenkomst in de kost voor het lidmaatschap bij een sport- of fitnessclub tot 50€.

Evolutie

Sportseizoen

Aantal begunstigden

Aantal jongens

Aantal meisjes

Budget

Leeftijdscategorie

2013-2014 228 192 36 -50.000,00€ 6 tot 18 jaar
2014-2015 262 199 63 -100.000,00€ 6 tot18 jaar
2015-2016 340 246 94 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
2016-2017 405 298 107 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
2017-2018 481 358 123 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
03/09/2018 - 21/01/2019 431 318 113 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
TOTAL 2147 1611 536 550.000,00€  

Contact

Sportdienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Zulfikar Kir

Downloaden

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u