Strijd tegen de verspreiding van Covid-19, 2de golf

Camapgne d'informations

Velen dromen ervan om terug te kunnen keren naar hun oude leven, of tenminste naar het leven zonder het
coronavirus. Op gemeentelijk niveau betekent dit ook de mogelijkheid om weer te kunnen genieten van de rustgevende sfeer van een bibliotheek of een museum, het plezier van zwemmen zonder beperkingen, de ontwikkeling van de vele projecten van een jeugdhuis, de zorgeloze en volkse uitbundigheid van een straatcarnaval. Met veel spijt moeten we ons erbij neerleggen dat we geduld moeten oefenen. De laatste aankondigingen van het Overlegcomité laten ons geen andere keuze.

Ondanks alles zetten het gemeentebestuur en de administratie zich volop in om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen (aanvraag van documenten online of op afspraak), de toegang tot nieuwe lokale diensten te vergemakkelijken (opening van een lokaal screeningscentrum, voedselhulp, voorstel voor een vaccinatiecentrum,
enz.), maar ook om gezinnen en bedrijven in nood zo goed mogelijk te ondersteunen (sociaal noodplan ter bestrijding
van isolement, strijd tegen psychisch leed, planning voor de verdeling van aankoopbonnen, enz.)

Het gemeentebestuur evalueert regelmatig opnieuw het noodplan op basis van de maatregelen van het Federaal Overlegcomité, de ministeriële besluiten van de Brusselse regering en de aanbevelingen van het gemeentelijk crisiscomité om zo goed mojelijk tegemoet te komen aan de noden van de inwoners. Wij stellen hieronder
de essentiële acties voor die sedert juli gedurende deze gezondheidscrisis tot stand werden gebracht.

Gezondheid

 • Opening van een lokaal screeningscentrum in Sint-Joost, Sint-Franciscusstraat 65-67 gedurende heel de maand september in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (Cocom), de medische ploeg van het Rode Kruis van België en de steun van de Federatie van de Brusselse Huisartsverenigingen (3400 personen getest waarvan 1/3 Tennodenaars). Sinds 07 december 2020 is het lokaal Screeningscentrum opnieuw geopend van maandag tot vrijdag van 08u tot 17u met de medische privéploeg van het laboratorium Eurofins. (rdv au T 02 220 25 74 – ).
 • Verdeling van beschermingsmaskers FFP2 bij medische deskundigen (dokters en tandartsen) op het grondgebied van de gemeente en voor het gemeentelijk eerstelijnspersoneel.
 • Terbeschikkingstelling van gewestelijke en federale stoffen beschermingsmaskers op 2 afhaalpunten tussen 11 juni en 31 augustus 2020.
 • Communicatie over het belang van de afstandsregels, het belang van het beschermen van risicogroepen (ouderen, kwetsbare personen, personen die lijden aan andere infecties...), de lijst met Tennoodse artsen, de groene gezondheidsnummers (1710, …).

Met de komst van het vaccin is er opnieuw hoop

Door de kaart te trekken van burgerlijke collectiviteit en verantwoordelijkheid maken we de beste kans om deze pandemie achter ons te laten. De gemeente wenst bij te dragen aan de vaccinatiestrategie ontwikkeld door de gewestelijke en federale overheden door al haar middelen ten dienste te stellen van de vaccinatie van de bevolking :

 • Vestiging van een Gemeentelijk vaccinatiecentrum om de toegang voor de bevolking te vergemakkelijken, naast de centra opgericht door het Brussels Gewest.
 • Verzending van een meertalige brief waarin burgers worden uitgenodigd om zich volgens de vastgestelde kalender te laten vaccineren.
 • Activatie van het Groene Nummer sinds 1 februari ( 0800 35 446) van maandag tot vrijdag van 09u tot 13u) om praktische informatie te verstrekken over hoe men zich kan laten vaccineren alsook begeleiding indien nodig.
 • Inzetten van de voertuigen van de gemeentelijke garage om het vervoer te verzekeren van personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.
 • Verspreiding van alle informatie met betrekking tot de vaccinatiecampagne op al haar communicatiedragers.

Sociale nood

De gemeentelijke autoriteiten hebben een gemeentelijk platform ingericht in samenwerking met het OCMW van Sint-Joost & Maison de la Famille, waarbij onder andere maatregelen werden genomen inzake sociale nood en strijd tegen isolement voor een totaal bedrag van 600.000€ vrijgemaakt op de buitengewone begroting van 2020 en 2021 :

 • Verdeling van voedselpakketten sedert 06 april 2020 elke dinsdag van 14u tot 16u aan meer dan 250 personen met een OCMW-attest of een attest voor gemeentelijke voedselhulp (voor nieuwe aanvragen : G 0498 18 75 47), in samenwerking met de Voedselbank Brussel-Brabant en met de financiële steun van de Federatie van Sociale Diensten. Deze dienst wordt verlengd op langere termijn.
 • De sociale bijstand (kaart en medische hulp) van het OCMW wordt uitzonderlijk automatisch verlengd tot in maart 2021. Begunstigden met vragen, of iedereen die een nieuwe aanvraag voor sociale bijstand wenst in te dienen, kan contact opnemen met het OCMW op 0800 35 254 of per e-mail
 • Psychologisch leed: de Dienst Preventie (T 02 210 44 62 (65)) verzekert sociale crisisbegeleiding en de terbeschikkingstelling van ontspanningsruimten wanneer er te veel spanningen zijn binnen het gezin, of onduidelijkheden over de huidige gezondheidsmaatregelen.
 • Einde van de opvordering van de Jeugdherberg CHAB om hulp bij het onderbrengen van daklozen tijdens de gezondheidscrisis mogelijk te maken op 30 september 2020. Om een blijvende opvang en een meer diepgaande sociale opvolging te garanderen, heeft de opening van een nieuw Gemeentelijk opvangcentrum voor daklozen het mogelijk gemaakt om 12 personen op een meer duurzame basis te herhuisvesten. Een tweede gebouw, dat momenteel wordt gerenoveerd, zal op termijn plaats bieden aan 20 extra personen.
 • De douches van de « Baden van Sint-Joost » (Sint-Franciscusstraat 23-27) werden ter beschikking gesteld van de daklozen, 4 dagen per week (09u tot 11u). Dienst Preventie - La Maraude - G 0496 58 33 79.
 • Ontvangst & herverdeling van donaties van hygiënische producten (shampoos, handdoeken, ...) en voedingswaren door de dienst Preventie afkomstig van inwoners en lokale partners.

Doorbreken van het isolement

Alleenstaanden die hulp nodig hebben (financieel, voedsel, digitaal,…) of een luisterend oor kunnen contact opnemen met het OCMW van Sint-Joost op 0800 35 254 (7d/7 van 8u30 tot 16u30).
Maison de la Famille organiseert hulp voor alle personen in een moeilijke situatie met boodschappen van voeding en medicijnen, leveringen van maaltijden aan huis (G 0485 89 71 26).

Handelszaken

 • Toekenning van 372 eenmalige gemeentelijke forfaitaire solidariteitspremies van 2000€ aan de handelaars, hetzij een budget van 744.000€.
 • Verplicht dragen van een masker in handelszaken en winkelstraten sedert 25 juli 2020.
 • Alle uitbaters van nachtwinkels mochten hun vestiging openen vanaf 13u tot 22u sedert 17 september 2020, en nadien van 11u tot 20u sedert 05 november 2020. Het verbod op de verkoop van alcohol vanaf 20u werd verlengd sinds 19 oktober 2020.
 • Sluiting van niet-essentiële handelszaken, horeca, cafés, bars en contactberoepen sedert 19 oktober 2020. Enkel de nietessentiële handelszaken mochten vanaf 01 december heropenen onder strikte sanitaire voorwaarden.
 • De wedkantoren en casino’s zijn gesloten sinds 26 oktober 2020.
 • Handelszaken die niet-essentiële goederen aanbieden mogen leveringen organiseren en een 7d/7 click & collect systeem invoeren, met inbegrip van zon- en feestdagen sedert 02 november 2020.
 • Handelszaken die essentiële goederen verkopen mogen uitzonderlijk 7d/7 open blijven voor het publiek, met inbegrip van zon- en feestdagen tot 20u om de openingsuren uit te breiden zodat iedereen zijn/haar boodschappen kan doen in de beste omstandigheden tot 13 december 2020.
 • Handelaars en zelfstandigen werden per brief geïnformeerd over iedere maatregel genomen door de Regering (Dienst Middenstand).
 • Bijkomende uitzonderlijke vrijstelling van huurgelden voor gemeentelijke handelshuurovereenkomsten van november 2020 tot januari 2021 (3 maanden), waarvan de meerderheid actief is in het domein van de horeca.
 • De wekelijkse markt van het Sint-Joostplein en omgeving wordt beperkt tot de essentiële standhouders sedert 19 oktober 2020. Hervatting van de normale activiteiten sedert 28 januari 2021.
 • Organisatie van de komende verdeling van cheques "Laat ons lokaal en solidair consumeren" voor een bedrag van 25€ per volwassene en 10€ per kind om het budget van de gezinnen en de lokale handelszaken te ondersteunen. Deze cheques dienen te worden besteed in de handelszaken gelegen op het gemeentelijk grondgebied om de lokale economie te steunen. Om gelijke concurrentie te verzekeren, wordt de lancering voorzien bij de heropening van alle betrokken activiteitensectoren.
 • Organisatie van de komende verdeling van herbruikbare boodschappentassen en gepersonaliseerde mondmaskers "Laat ons lokaal en solidair consumeren" via de handelaars, in partnerschap met Hub Brussels.

Openbare netheid

 • Systematisch reinigen met water en ecologische zeep van de gemeentelijke wegen en contactoppervlakken.

Onderwijs

 • Overgang naar afstandsonderwijs van woensdag 28 oktober tot vrijdag 30 oktober voor de gemeentelijke basisscholen en verlenging van de herfstvakantie (Allerheiligen) met een week om de verspreiding van het coronavirus te vertragen.
 • Een honderdtal leerlingen van 2 basisscholen van Sint-Joost, de school "Joseph Delclef" en "La Nouvelle Ecole", hebben beslist om de bejaarden van Sint-Joost, die hetzij in het rusthuis "Anne Sylvie Mouzon" van het OCMW van Sint-Joost, hetzij in sociale woningen verblijven, een beetje troost te bieden door hun tijdens de feestdagen bijna 300 brieven, tekeningen en andere voorwerpen zoals tafelmatjes te sturen.

Kinderen-Jeugd

 • Tijdelijke sluiting van de crèches tijdens de verplichte quarantaine, uitgezonderd voor de ouders uit medische sectoren en de openbare veiligheid.
 • De zomerateliers voor kinderen werden herverdeeld in kleine groepen met een streng gezondheidsprotocol en voornamelijk  in de openbare ruimte: «Camping Josée» in samenwerking met Ten Noey & Bib Joske, «Schilder je mee op woensdag?» van de Franstalige Cultuurdienst en de Vakantiepleinen (-12 jaar) van de dienst Jeugd.
 • Communicatiecampagne "Door veilig gedrag houden we het veilig!" om de jongeren te mobiliseren van 21 augustus tot 20 september 2020: impactvolle communicatiedragers (painttags, spandoeken, straatborden, mobiele bestelwagen met LEDscherm, sensibiliseringsfietsen), mobilisatie van influencers, aanwezigheid op de sociale netwerken, conferentie in aanwezigheid van de viroloog Emmanuel André, Covid-19 lied van de Jeugdhuizen, verdeling van flyers door de jonge ambassadeurs.
 • Ontwikkeling van hulp bij het leren op afstand en verdeling van knutselpakketten (50) voor kinderen die naar de Jeugdhuizen komen.

Cultuur

 • Uitstel en annulering van alle activiteiten en evenementen tot nader order op het grondgebied van Sint-Joost.
 • «Take away» dienst beschikbaar in de Bibliotheken op eenvoudige vraag telefonisch of per mail sedert de sluiting voor het publiek op 29 september 2020 en voortzetting van online boekenlezingen ( www.facebook/bibjoske) om contact de houden met de lezers.
 • Sluiting van het Charliermuseum sedert 29 september 2020.
 • Afspraak op de Facebook gemeenschap « Sjtn Live » van de Nederlandstalige cultuurdienst met live concerten, poëzie, tekeningen, tips elke woensdag en zondag om 14u
 • Installatie van de fototentoonstelling van Sophie Lenoir met als thema «Lockdown City» op de hekken van de gemeentelijke tuin, te bezichtigen tussen 07 december 2020 en 07 januari 2021 (verlengd).
 • Culturele actie «Lire, c’est essentiel!» herverdeling van het budget voor cultuur dat niet werd opgebruikt in 2020 om boek te schenken aan elk Tennoods kind tussen 7 en 12 jaar (mits inschrijving of via de scholen http://sjtn.brussels/sites/default/files/documents/2020-12-16-lire_c_est...)
 • 1% van ieder gemeentelijk investeringsproject (renovatie of bouw) zal gaan naar de ondersteuning van de culturele sector (hetzij 500.000€ verdeeld over de legislatuur). Het behoud van de budgetten voor culturele projecten die als gevolg van de gezondheidscrisis niet konden worden uitgevoerd, wordt gewaarborgd.

Sportinfrastructuur

 • Sluiting van de gemeentelijke sportzalen sedert 28 september 2020.
 • Sluiting van het zwembad "De Baden van Sint-Joost" sedert 28 september 2020. De jaarabonnementen die werden gekocht voor de inperking worden automatisch met 3 maanden verlengd.

Gemeentebestuur

 • Sinds 21 september geeft het gemeentebestuur voorrang aan dienstverlening aan de bevolking op afstand. Indien een fysieke aanwezigheid niet nodig is, wordt de vraag van de burger telefonisch of schriftelijk behandeld. De burgers worden aangemoedigd om de documenten beschikbaar via Irisbox online te bestellen en indien nodig worden zij individueel ontvangen, enkel op afspraak. Telewerken en een ploegensysteem zijn de norm.
 • Terbeschikkingstelling van FFP2 maskers, stoffen maskers, vizieren, integrale combinaties, hydro-alcoholische gel voor het personeel op het terrein en ambtenaren die fysiek aanwezig zijn.
 • Huwelijks- en begrafenisplechtigheden mogen doorgaan in beperkte kring maar er worden geen recepties toegestaan.
 • De Gemeenteraad wordt sedert 22 april 2020 gehouden via videoconferentie, rechtstreeks live op www.facebook.com/sjtnbrussels maar sinds 18 november 2020 ook op het You-tube kanaal www.youtube.com/user/ILoveSaintJosse en de gemeentelijke website http://www.sjtn.brussels/nl/de-gemeente/politiek-leven/politieke-agenda. Enkel de zitting van 9 september 2020 kon fysiek plaatsvinden, met inachtneming van het gezondheidsprotocol.

Alle info is beschikbaar op de website www.sjtn.brussels onder de rubriek Gezondheid / Strijd tegen het Coronavirus. Aarzel niet om ons te volgen op de gemeentelijke sociale netwerken (ilovesaintjosse) om op de hoogte te blijven van de geldende maatregelen.

INFO

Federaal Crisiscentrum Coronavirus
T 0800 14 689 www.info-coronavirus.be
Gewestelijk Crisiscentrum Coronavirus
T 0800 14 689 www.coronavirus.brussels

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

INFO CORONA

De gemeente ontvangt u enkel op afspraak vanaf 21 september 2020 van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 13:00 (geen permanentie op dinsdagnamiddag).

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).