Switch, een emotionele hond om slachtoffers te ondersteunen

Switch

Polbruno (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) heeft het project « Emotionele hulphond » gelanceerd, dat werd ontwikkeld in Canada en volkomen nieuw is in België. Switch, een vrouwelijke Labernese, kwam een jaar geleden in de politiezone, die zeer trots is om deze bijzondere nieuwe collega te verwelkomen.

Nathalie, inspectrice in de gerechtelijke afdeling en hondengeleidster van Switch, stelde sinds lang een gebrek aan begeleiding vast van slachtoffers tijdens een gerechtelijke procedure. Dit proces, dat vaak lang en moeizaam verloopt, leidt er immers toe dat slachtoffers, vooral van huiselijk geweld en/of minderjarigen, zich alleen of in de steek gelaten voelen. Er moest een oplossing worden gevonden om zo betere hulp aan de slachtoffers te bieden.
Het is bewezen dat een hond zowel psychologisch (stress, angst, agressiviteit, depressie, ...) als lichamelijk (kalmeren van de ademhaling, verlagen van hartslag en bloeddruk) een heilzame rol kan spelen. Bovendien fungeert hij in deze stressvolle tijd als facilitator voor de onderzoeker, die zo in een meer "ontspannen" sfeer kan werken tijdens het verhoor van het slachtoffer.

Switch treedt tevens op in het kader van "preventieve" acties. Ze bezoekt de klassen in het kader van sponsoringprojecten van scholen door de lokale politie of tijdens gerichte acties om informatie te verzamelen bij de bevolking. Een hond is een faciliterend en positief element in het creëren van een vertrouwensrelatie. Hij brengt rust,
hetgeen een betere informatieverzameling mogelijk maakt. 38 personen, voornamelijk minderjarige slachtoffers en/of slachtoffers van partnergeweld hebben reeds een beroep gedaan op zijn diensten.

Contact


 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u