Verbetering van het leefkader

façade rénovée

Premieloket

Het is duidelijk dat de gebouwen van Sint-Joost even talrijk als verouderd en zorgwekkend zijn. Ze dienen te worden gerenoveerd om bewoonbaar te blijven, om de energiefactuur te verminderen en bij te dragen tot de inspanningen voor het leefmilieu. De Gemeente heeft het startsein gegeven voor haar Klimaatplan door met name van de renovatie een absolute prioriteit te maken om een duurzame toekomst op te bouwen voor de Tennodenaars.

Naast de investeringen die werden gerealiseerd in openbare woningen, stelt de gemeente vast dat de meerderheid van de eigenaars financieel niet in de mogelijkheid zijn om de nodige renovaties uit voeren, en ook al bestaan er premies om hen te steunen, de complexiteit van de administratieve stappen vormt vaak een groot obstakel om werken te ondernemen. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de gemeente in 2015 haar gemeentelijke dienst «Premieloket» opgericht, waar twee adviseurs belast zijn met de gratis begeleiding van de aanvragers om hun gewestelijke en gemeentelijke premies te verkrijgen.

Terwijl aanvankelijk slechts 18 premies werden toegekend voor een budget van 40.000 € in 2014 toonden de cijfers van het Premieloket van 2015 tot 2018 niet minder dan 1083 gemeentelijke en gewestelijke premies voor een totaal bedrag van 1.682.500€ waarvan 795 gemeentelijke premies ten belope van 655.000 €.
Deze premies hebben het mogelijk gemaakt om 257 gebouwen, woningen of handelsgevels te renoveren, met een gemiddeld bedrag van 2.500€.

Voor deze laatste werden meer bepaald 51 premies toegekend voor een bedrag van 73.000€ en het betreft in totaal 36 handelsgevels.
De werken hebben in de eerste plaats betrekking op ramen waarvoor 201.500 € werd vrijgemaakt. Dit overzicht toont aan dat het Premieloket beantwoordt aan een reële noodzaak. Overigens zijn 85% van de personen die zijn langsgekomen aan het Premieloket eigenaars met lage of gemiddelde inkomens, hetgeen de gemeente nog meer sterkt in haar keuze om premies toe te kennen.
Per jaar wordt bijna ½ miljoen euro geïnvesteerd teneinde de realisatie van dit project verder te doen slagen. De gemeentelijke premies werden overigens verhoogd en vormen een aanzienlijke aanvulling op de gewestelijke premies ( tot 60% meer) hetgeen toelaat om een hoger terugbetalingsniveau te bereiken voor de uitgevoerde werken. Een eigenaar kan bijvoorbeeld tot 3.400 € ontvangen voor zijn nieuwe verwarmingsketel, 14.500€ voor dakrenovatie en -isolatie (voor een oppervlakte van 60 m²) en 7.400€ voor de plaatsing van dubbel of driedubbel glas ( voor 20 m²).

Opgelet ! Om te genieten van de verhoogde gemeentelijke premies, moet u uw dossier indienen vóór 1 oktober 2020 ! En alvorens een aanvraag in te dienen bij de Gemeente, moet u de gewestelijke premie(s) hebben ontvangen en de werken hebben uitgevoerd.
Deze stappen kunnen verschillende maanden duren, dus het is nog niet te laat maar HET IS HOOG TIJD om naar het Premieloket te komen!

Waardige sociale woningen

In het Brussels Gewest drijven de sterke bevolkingstoename en de schaarste aan gebouwde of gerenoveerde kwaliteitsvolle woningen meer en meer gezinnen ertoe om in woningen te leven die vrijwel of zelfs absoluut onbewoonbaar zijn in de hoop op een latere renovatie.
Door de middelen waarover zij beschikt, is de gemeente een echte bron voor de lokale ontwikkeling van de huisvesting, die het voorbeeld toont en de aanzet geeft inzake grondige renovatie van woningen en bescherming van de meest kwetsbare burgers.
Zo werd gepland om het gemeentelijk park van kwalitatieve woningen te verhogen met 10 % tegen 2025 op het gemeentelijk grondgebied.
De verhoging zal vooral betrekking hebben op de Noordwijk met een aankoopplan van 15 nieuwe gebouwen. De eerste volledig nieuwe woningen, gelegen in de Weidestraat (6 eenheden tegenover het commissariaat) en de Liedekerkestraat (4 eenheden), zullen weldra worden verhuurd in 2020. Dit brengt het aantal gemeentelijke
woningen op 352.

Binnenkort kunnen kandidaat-huurders om de vele verplaatsingen naar de diverse administraties te vermijden, bovendien kennis nemen van hun rangschikking op het online systeem IRISbox.
Parallel hiermee zal de renovatie van de gemeentelijke woningen worden voortgezet zoals de vervanging van de stookruimten, de installatie van zonnepanelen, de beveiliging van de toegangen tot gebouwen of de vernieuwing van gemeenschappelijke delen.
De Maatschappij Goedkope Woningen (GW), die momenteel eigenaar is van 800 woningen, zal eveneens verdergaan met de renovatie van haar sociale woningen.
 

Contact

Premieloket

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-Claire Van Cutsem

Permanentie : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u of op afspraak

Gemeentelijke eigendommen & Verhuringen dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Davide Grosso
Technische diensten verhuringen
Aline Louckx

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u