Verhoging van de premies en schrapping van 3 belastingen om de handelaars te ondersteunen

Terrasse

Er worden nieuwe beleidsmaatregelen genomen door het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Joost ten gunste van de zelfstandigen en de ambachtslui, de wijkhandelaars en de KMO’s.

De gemeente kan een positieve balans opmaken van haar actie voor de wijkhandel !

Immers, sedert 2015 ondersteunt de gemeente handelaars en ambachtslui die renovatiewerken wensen aan te vatten aan hun uitstalraam/handelsgevel door de toekenning van premies.

Deze opwaardering draagt bij tot de verbetering van het leefkader van de gemeente en tot de heropleving van de handelskernen.

Sint-Joost telt nu 34 handelsgevels die werden gerenoveerd of verfraaid dankzij de toewijzing van 48 premies voor een totaal bedrag van 71.000 €.

Een tweede maatregel, uniek in het Brussels Gewest, heeft eveneens haar nut bewezen, namelijk in de gevallen waarbij de openbare aanlegwerken van wegen langer dan 2 maanden duren en de lokale handel schaden, door hierbij een premie voor de herlancering van de economische activiteit van 2.000 € aan te bieden aan iedere getroffen handelaar, ambachtsman/-vrouw, en horeca-instelling. Zo werd 64.000 € vrijgemaakt voor 32 dossiers.

Deze resultaten konden worden gerealiseerd dankzij de gratis en gepersonaliseerde begeleiding van iedere Tennoodse aanvrager door de gemeentelijke diensten (Premieloket, dienst Middenstand, Stedenbouw) tijdens de hele duur van het proces.

Voortbouwend op deze positieve resultaten en met het doel om de lokale economische actoren meer te steunen, gaat de gemeente over tot een nieuwe belangrijke stap, met name de schrapping van verschillende belastingen die wegen op de zelfstandigen en de handelaars :

  • De schrapping van de specifieke belasting op de verlichte uithangborden die enkel en juist de naam en/of het voorwerp en/of de sociale reden vermelden van de handelszaak ;
  • De schrapping van de belasting op de fruit- en groentenkramen ;
  • De schrapping van de belasting op terrassen van restaurants en cafés op de trottoirs.

De gemeente verlicht op die manier de exploitatielasten van de handelszaken, ten belope van 55.000 €. De maatregelen zullen echter de kans bieden aan de eigenaars om te investeren in hun etablissementen.
  
Voor de 6 komende jaren zal de gemeente zich inspannen om middelen vrij te maken voor een sterke lokale economie ten belope van 960.000 € .

Contacten

Middenstanddienst

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-José Byl

Premieloket

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-Claire Van Cutsem

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u