Foutmelding

Notice: Undefined offset: 1 in eval() (regel 4 van /var/www/clients/client32/web52/web/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_argument_default_php.inc(66) : eval()'d code).

Parkeren

Parkeren

Parkeermeter

Nieuw parkeerreglement vanaf 01.01.2021

Betalend parkeren op straat

Om de buurtbewoners te beschermen, die steeds meer moeite hebben om een parkeerplaats in de buurt van hun woning te vinden, werd in de hele gemeente betalend parkeren ingevoerd.
Door het invoeren van de bewonerskaart worden de auto’s van de pendelaars geweerd. Er zijn andere abonnementsformules mogelijk voor handelszaken, bedrijven, hotels, vzw’s, mensen met een tweede verblijf, ...

Indien u geen bewonerskaart heeft, is het ticket dat u misschien achter uw ruitenwisser vindt geen proces-verbaal, maar een retributie. Dus, als u geen ticket voor kort parkeren achter uw voorruit hebt geplaatst of als u voor lang parkeren hebt gekozen zonder een ticket aan de parkeerautomaat te kopen, is het de taak van de parkeerwachter het retributieticket voor lang parkeren achter uw ruitenwisser te plaatsen. Dit kost geen cent meer. Maar let op: als u deze retributie niet betaalt, krijgt u herinneringen thuisgestuurd waarbij er wel administratieve kosten worden aangerekend. Als u het reglement niet respecteert, kan dit leiden tot een vervolging voor een burgerlijke rechtbank.
De gemeente heeft het parkeerbeheer in handen van een privébedrijf gegeven. De parkeerwachters doen hun ronde op het terrein en controleren de geldigheid van de tickets. Als u een probleem of een vraag hebt over het parkeren, gelieve u dan te wenden tot één van hen. Ze zullen u met plezier helpen of bijstaan.

Heeft u geen kleingeld ? Alles kan worden geregeld via de smartphone !

Yellowbrick

Heeft u geen kleingeld ? Alles kan worden geregeld via de smartphone !
Sedert deze donderdag 28 maart 2019 is het mogelijk om het parkeergeld te betalen via een mobiele applicatie.
De activeringsprocedure is beschikbaar op elke parkeerautomaat. Eenvoudig, in enkele klikken. De applicatie "Yellowbrick" kan tevens worden gebruikt in 8 andere Brusselse gemeenten.
Het "Start / Stop" systeem gecontroleerd door de smartphone biedt het voordeel dat de werkelijke parkeertijd wordt betaald, namelijk exact op de minuut.

Met behulp van de actiecode "SJ1210" zijn er geen activeringskosten voor de applicatie, en dit tenminste tot 28 april 2019.
Nadien zouden deze kosten 10 euro kunnen bedragen. Echter, dankzij promotionele codes, die regelmatig beschikbaar zullen zijn op de parkeerautomaten, kunnen gebruikers gemakkelijk genieten van gratis inschrijving.

Het parkeertarief is hetzelfde als wanneer u met munten betaalt.

www.yellowbrick.be is een partnerapplicatie gepromoot door het Gewestelijk Platform BIPaSS (Brussels Initiative for Parking SolutionS) voor uniform parkeren voor alle Brusselse gemeenten, die tot doel heeft om het parkeren op de weg in Brussel te harmoniseren en te vereenvoudigen, .

4411

De gemeente Sint-Joost, die sinds 1 januari 2020 het parkeerbeheer heeft overgenomen, maakt de dynamiek van intelligente mobiliteit duurzaam door de gebruikers toe te laten om cashless te betalen voor het parkeren aan de parkeerautomaten vanaf 1 september 2020.

Het gecentraliseerde betalingsplatform "4411" van BE-Mobile biedt een oplossing voor de automobilist die zonder contant geld zal kunnen betalen, terwijl hij een goed overzicht houdt van zijn mobiliteitskosten.

Het systeem, dat toegankelijk is met de app, per sms of via de website, kan tevens gebruikt worden om te betalen voor parkings en openbaar vervoer (De Lijn & NMBS) en voor het opladen van elektrische voertuigen. Negen andere Brusselse gemeenten hebben zich eveneens aangesloten : Anderlecht, Evere, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Brussel en Vorst.

Indien u een smartphone heeft, hoeft u enkel een sms te sturen naar 4411 met de code van de zone of van de automaat, gevolgd door een spatie en de nummerplaat van uw voertuig. De parkeersessie eindigt zodra u een sms stuurt naar 4411 met vermelding van de letter Q (transactiekosten: € 0,15 per verzonden/ontvangen sms).


 

zich wenden tot Cel Parkeren & parkings

Principe

De retributie voor parkeren op de openbare weg is verschuldigd in de gereglementeerde zones (groene en rode zones), van maandag tot zaterdag, van 9u00 21u00, behalve indien er andere tijdvakken of dagen, met inbegrip van zon- en feestdagen, worden vastgelegd door de signalisatie of op de parkeerautomaten.
De houders van parkeerkaarten genieten echter van afwijkingen in functie van de toelatingen eigen aan de kaarten die hen werden afgeleverd.


Groen zone

Betreft alle wegen van Sint-Joost, met uitzondering van de rode zones.

Betalend, behalve voor de houders van een  bewonerskaart of andere types van afwijkingskaarten.

Tarief 2 = korte duur

15 minuten 0,10 cents
1 uur 1,50 €
2 uur 2,50 € per uur

Tarief 1 = lange duur

4u30 25€
Feestdagen gratis
 • Ofwel neemt u uw ticket aan de parkeerautomaat : druk op "T1" en betaal 25€, plaats het vervolgens achter uw voorruit.
 • Ofwel laat u de parkeerwachter het retributieticket van 25€ achter uw voorruit plaatsen dat u nadien per overschrijving betaalt.

Rode zone

Wegen of weggedeelten waar betalend parkeren van toepassing is voor iedereen, behalve voor houders van een afwijkingskaart « verlener van dringende medische zorgen ».

 • Parkeren voor gehandicapten blijft gratis, maar wordt beperkt tot een maximale duur van 2u en dit mits het aanbrengen van de blauwe schijf.
 • Het rode zonetarief geldt niet meer van 9u tot 21u, maar van 9u tot 18u. Na 18u geldt het groene zonetarief tot 21u.

Rode zones (voornamelijk handelaarsstraten) :

 • Albert II- laan
 • Gedeelte van de Brabantstraat tussen het St-Lazarusplein en het grondgebied van de Gemeente Schaarbeek
 • Twee Torenstraat, tussen de Leuvensesteenweg en de Verbiststraat
 • Leuvensesteenweg
 • Ginestestraat
 • Haachtsesteenweg, tussen nr. 61 en 81 en tussen nr. 64 en 84
 • Koningsstraat, tussen Galileelaan en Kruidtuinstraat
 • Sint-Lazarusstraat
 • Houwaertplein
 • Leuvensesteenweg
   

Tarief 2 = korte duur (MAX 2u)

15 minuten 0,10 cents
1 uur 1,50 €
2 uur 2,50 € per uur

Tarief 1 = lange duur

4u30 25€
Feestdagen gratis
 • Ofwel neemt u uw ticket aan de parkeerautomaat : druk op "T1" en betaal 25€, plaats het vervolgens achter uw voorruit.
 • Ofwel laat u de parkeerwachter het retributieticket van 25€ achter uw voorruit plaatsen dat u nadien per overschrijving betaalt.

Zone voor leveringen

U staat geparkeerd in een zone bestemd voor leveringen?

Deze zones zijn bestemd voor het laden en lossen over de hele lengte ervan en dit tijdens de uren vermeld op het bord.
Deze zones zijn er om de toegankelijkheid van de leveringszones te optimaliseren.
Ieder voertuig geparkeerd op deze zone riskeert een retributie van 100€.
Controles zullen systematisch worden uitgevoerd.
De signalisatie en de wegmarkering ervan zijn duidelijk identificeerbaar.

Tolerantiezones

Uitbreiding van de tolerantiezone (Schaarbeek) vanaf 01.01.2021

Het principe van de tolerantiezone is het volgende : indien u in het bezit bent van een geldige bewonerskaart uitgereikt door de gemeente Sint-Joost en u woont in een van de straten die op de bijgevoegde lijst vermeld staan, dan kan u parkeren in gelijk welk deel van de tolerantiezone dat zich op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek bevindt.

Om deze tolerantie effectief te maken, is echter een uitwisseling van gegevens tussen onze 2 gemeenten noodzakelijk. Indien u niet wenst dat uw gegevens worden doorgegeven aan de andere gemeente, gelieve ons dit dan te laten weten door een e-mail te zenden naar volgend adres: met als onderwerp: "Tolerantiezone Sint-Joost/Schaarbeek" en met het volgende bericht: "Ik wens niet dat mijn persoonsgegevens worden doorgegeven aan de gemeente Schaarbeek en zie daarom af van het recht om gebruik te maken van de parkeertolerantie op het grondgebied van de andere gemeente".

Ter herinnering, indien u sinds 1 januari 2020 een parkeerretributie heeft ontvangen voor het parkeren in één van de straten in de tolerantiezone vermeld in deze bijlage, gelieve dan een e-mail te zenden naar volgend adres: met als onderwerp "Tolerantiezone - annulering retributie" en met het volgende bericht: "In het kader van het tolerantieakkoord tussen de gemeenten Sint-Joost en Schaarbeek, wens ik dat u overgaat tot de annulering van het/de volgende parkeerretributie(s) : ticketnummer(s)".

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de dienst Parkeren op T 02 220 28 76 -

Plan Uitbreiding van de tolerantiezone (Schaarbeek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Listing van de straten

Klacht betreffende een retributie

Gelieve na te kijken  of er in uw mail de volgende informatie is :

 • De referentie van de retributie ;
 • Een kopie van de identiteitskaart van de betreffende persoon ;
 • De naam en de voornaam van de eigenaar van het voertuig die de retributie heeft ontvangen ;
 • De nummerplaat ;
 • Een telefoonnummer van de betreffende persoon ;
 • Voeg ieder bewijs toe met betrekking tot de betwisting     (leveringsbon, bewonerskaart, betalingsbewijs, kaart PBM, enz.)

zich wenden tot Cel Parkeren & parkings

OPGEPAST wijziging vanaf 01.01.2020 ! In geval van klachten dient u contact  op te nemen met de cel Parkeren & Parkings :

Bewonerskaart

Bewonerskaarten & kaarten voor professionelen zullen enkel worden afgegeven door de Parkeerdienst gelegen Koningsstraat 284 (en niet meer in de Sterrenkundelaan 12-13).

De Tennoodse bewonerskaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de uitreikingsdatum.
Ze is geldig over heel het grondgebied van Sint-Joost, uitgezonderd voor de rode zones.
Het is tevens mogelijk om een « tijdelijke » bewonerskaart te verkrijgen.
Deze wordt toegekend aan personen gedomicilieerd op het grondgebied die gedurende een bepaalde tijd een parkeerkaart nodig hebben.De nodige documenten zijn dezelfde als voor de bewonerskaart.

De aanvraag kan online worden ingediend via www.irisbox.be of moet worden ingediend door zich te melden aan het loket van het loket van Parkeerdienst, met de volgende documenten :

 • 1 recto/verso fotokopie van uw identiteitskaart
 • 1 recto/verso fotokopie van de inschrijvingskaart van het voertuig (deel 1)
 • Voor de leasingvoertuigen : het bewijs bezorgen van het lopende leasingcontract
 • Voor de bedrijfsvoertuigen : het attest leveren van de firma waarin gestipuleerd wordt dat de aanvrager er de enige gebruiker van is
 • Voor het voertuig van een derde persoon dient de aanvrager verplicht een kopie te bezorgen van de verzekeringspolis waarop vermeld wordt dat hij de hoofdbestuurder is van het voertuig
 • Voor een huurvoertuig : een kopie bezorgen van het huurcontract dat expliciet de naam van de aanvrager dient te vermelden
 • Voor een persoon in een ander dan hoofdverblijf, het betalingsbewijs bezorgen van de belasting op de andere dan hoofdverblijven van de gemeente.

Tarieven

1ste kaart 5€
2de kaart 50€
3de kaart (max. 3 per huishouden) 200€
Tijdelijke bewonerskaart 63 dagen 5€

zich wenden tot Cel Parkeren & parkings

IRISBOX - elektronisch loket

Andere vrijstellingskaarten

Voor bedrijven, verenigingen en zelfstandigen gesitueerd in Sint-Joost De vrijstellingskaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de uitreikingsdatum.
Geldig over heel het grondgebied van Sint-Joost uitgezonderd voor de rode zones.
Het bedrijf duidt een enige verantwoordelijke aan om de informatie van de verschillende aanvragers te verzamelen en  de vrijstellingskaarten af te halen bij de Gemeente.

De aanvraag kan online worden ingediend via www.irisbox.be
Of moet worden ingediend door zich te melden aan het loket van het Gemeentesecretariaat, met de volgende documenten :

 • 1 recto/verso fotokopie van uw identiteitskaart
 • 1 fotokopie van de inschrijvingskaart van het voertuig bij de DIV
 • 1 kopie van de statuten van de onderneming
 • het ingevuld mobiliteitsformulier (beschikbaar bij het Gemeentesecretariaat)
 • het attest van de werkgever, daterend van het lopende jaar, waarin wordt gestipuleerd dat de aanvrager lid is van zijn personeel en verantwoordelijke van het voertuig waarvoor de aanvraag wordt ingediend

Tarieven

Van 1 tot 5 kaarten 150€ elk
Van 6 tot 20 kaarten 250€ elk
Van 21 tot 30 kaarten 500€ elk
Elke bijkomende kaart 600€

Voor ambulante handelaars


Voor personen die werken op een tijdelijke werf

De vrijstellingskaart geeft recht op 15 dagen parkeren.
De aanvraag moet worden ingediend door zich te melden aan het loket van het Gemeentesecretariaat, met de volgende documenten :

 • 1 kopie van de identiteitskaart
 • de inschrijvingskaart van voertuigen bij de DIV (deel 1)
 • een ondertekende kostenraming van de werken

Tarief

15 dagen 50€ per plaats

Voor het personeel van lokale instellingen *

De vrijstellingskaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de uitreikingsdatum.
*Omvat de personeelsleden van de Gemeente, van het OCMW, van de lokale politie, het onderwijzend
personeel van scholen, crèches en academies die werken in een vestiging gelegen op het gemeentelijk grondgebied.

De aanvraag moet worden ingediend door zich te melden aan het loket van het Gemeentesecretariaat, met de volgende documenten :

 • het attest van het hoofd van het etablissement of van zijn vertegenwoordiger
 • de inschrijvingskaart van de voertuigen bij de DIV (deel 1)
 • 1 kopie van de identiteitskaart

Tarief

Vrijstellingskaart 1 jaar 75€

Voor de bezoekers automobilisten

De bezoekerskaart heeft de vorm van een krabbiljet en laat iedere bezoeker automobilist
toe om een volledige dag in Groene Zones te parkeren aan het tarief van 3 € (max. 20
kaarten per inschrijving en per kalenderjaar).

Tarief

Bezoekerskaart (1 pakket van 5 kaarten) 15€

Voor de « standaard » vrijstellingskaarten

Voor iedere aanvraag betreffende de vrijstellingskaarten van « verstrekker van dringende en niet-dringende medische zorg », « gedeelde auto », « interventie », gelieve u te wenden tot het Gewestelijk Parkeeragentschap (parking.brussels).
In geval van leasing, huurauto of gebruik van een auto van een derde, zich baseren op het belastingreglement betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte.

zich wenden tot het Gemeentesecretariaat

Een plaats reserveren voor verhuizing, levering

Om een parkeerplaats te reserveren tijdens een verhuis, voor een levering, dient u 3 dagen op voorhand contact op te nemen met het Gemeentesecretariaat.

De plaats zal u worden voorbehouden van 7u tot 19u.

De aanvraag kan worden ingediend op het Gemeentesecretariaat via onderstaande knop, of per fax worden verzonden naar 02 220 25 55, met vermelding van de informatie :

 • Volledige gegevens
 • Plaats van reservatie (straat en nummer)
 • De dag(en) van reservatie

Opgepast, er zal geen enkele reservatie worden vastgelegd zonder betaling : de betalingsinstructies zullen later per mail worden meegedeeld.

Een parkeerplaats reserveren

Tarieven

Voor particulieren 12,50€ per dag
Voor bedrijven en handelaars 62€ (1ste dag) en 18,50€ (volgende dagen)

zich wenden tot het Gemeentesecretariaat

De bezetting vragen van de openbare weg

Indien u een aanvraag tot bezetting van de openbare weg wenst in te dienen om een container, een kraan of een bouwsteiger te installeren tijdens uw renovatiewerken, dan kan u zich wenden tot de dienst Wegen van het Gemeentebestuur 7 kalenderdagen op voorhand (minimum). De prijs van de belasting, die 1,65€/m² bedraagt, wordt berekend per kalenderdag, zowel voor buurtbewoners als voor bedrijven.

De wegsignalisatie parkeerverbodsborden (hier E1 of E3) kan ten laste worden genomen door de Gemeente of door uzelf. De signalisatiepanelen voor parkeerverbod worden dan goedgekeurd met een fluorescerende gemeentelijke zelfklever minimum 48u voor de dag van de aanvraag.

Hetzij rechtstreeks aan het loket van de dienst openbare werken van het gemeentebestuur
(5de verdieping, Sterrenkundelaan, 12, 1210 Brussel), van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u00.

Hetzij per e-mail , en gelieve voor een toelatingsaanvraagde volgende informatie door te geven:

 1. Naam, voornaam, adres en telefoonnummer van de aanvrager (indien ondernemer; + btw-nummer en de contactpersoon )
 2. Exacte adres van de gewenste parkeerplaats
 3. Bestemming van de parkeerplaats (bv: Bestelwagen,container, kraan...)
 4. Beschrijving van de werken (in één zin)
 5. Begin- en einddatum van de werken (opgelet: de einddatum is vaak theoretisch, het is beter optimistisch te zijn en vervolgens een verlenging te voorzien om een vervelende terugbetalingsprocedure te vermijden).
 6. Benodigde parkeerlengte (en/of trottoiroppervlakte voor een bouwsteiger)
 7. Preciseren of de verbodsborden worden geplaatst door de gemeente (conforme borden type E1 of E3, de gemeente kleeft het geldigheidsetiket op de panelen die 48 werkuren voor de gevraagde datum dienen te worden geplaatst.
 8. De inname van de weg is onderworpen aan een belasting van 1,65€/m² per dag.


Wanneer u een verzoek tot betaling wordt verzonden per e-mail, dan dient deze te worden uitgevoerd voor de begindatum van de aanvraag, hetzij :

1. Per bankoverschrijving:
7 kalenderdagen op voorhand (minimum), de som dient te worden gestort op rekening nr. 0910 0017 8366
(IBAN: BE07 0910 0017 8366; BIC-code: GKCC BE BB) met vermelding van referentie: « inname openbare weg/3deD/adres (straat en nr) »).
Het betalingsbewijs (uittreksel, kopie, enz...) dient te worden verzonden naar het adres en

2. Met  "Bancontact" of contant:
7 kalenderdagen op voorhand (minimum) rechtstreeks aan het loket van de dienst openbare werken van het gemeentebestuur, 5de verdieping, Sterrenkundelaan 12, 1210 Brussel.

Voor verdere vragen of voor alle correspondentie met de dienst "wegen", gelieve contact op te nemen met 02 220 27 78 of volgend e-mailadres te gebruiken :

zich wenden tot de dienst Wegen

Tarieven parkeerborden parkeerverbod

Voor particulieren 37€ de eerste dag (18,50€ volgende dagen)
Voor bedrijven 62€ de eerste dag (18,50€ volgende dagen)

Plaatsen van een paaltje

De vraag voor het toevoegen van (een) paaltje(s) moet per brief worden ingediend bij het College van Burgemeester & Schepenen.

Tarief

het paaltje is ten laste van de aanvrager eerste 200,00 €, tweede 150,00 € en de volgende: 100,00 € / stuk
Installatie en onderhoud worden ten laste genomen door de dienst Signalisatie gratis

Reglementen, belastingen & bijdraden

Contacten

Parkeerdienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel

Mobiliteitdienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Simon Tulet

Gemeentelijke Secretariaat

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel

Wegeniswerken

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Jean-Marie Chaloin

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Dilson Ramos da Fonseca
Bemiddeling

Laatst gewijzigd: 14.01.2021

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

INFO CORONA

De gemeente ontvangt u enkel op afspraak vanaf 21 september 2020 van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 13:00 (geen permanentie op dinsdagnamiddag).

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u  Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u00 (de diensten Bevolking, Strafregister, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).