Sportcheques

De kosten voor de beoefening van een sport zijn afhankelijk van twee parameters : de uitrusting en de beoefening zelf (de toegang tot de infrastructuur, via een club, eventuele lidkaart…). Afhankelijk van de sport kunnen deze kosten nogal variëren, van 10 € tot verschillende honderden euro's per jaar.

Om de Tennoodse jongeren aan te moedigen om een sport te beoefenen, zijn de sportcheques beschikbaar om de kost van het lidmaatschap bij een sportclub van hun keuze te verminderen.

Hieronder de toekenningsvoorwaarden van de sportcheques en de lijst van de documenten te bezorgen aan de Sportdienst van het Gemeentebestuur van Sint-Joost (4de verdieping) voor het sportseizoen 2017-2018.

1° Voor jongeren van 4 tot 18 jaar wonende te Sint-Joost-ten-Node waarvan de ouders inkomsten genieten die overeenstemmen met de toekenningsvoorwaarden van toelagen voor middelbare studies, hetzij :

  • 25.374,56€ : indien 1 enkele persoon ten laste van het gezin
  • 31.320,26€ : indien 2 personen ten laste van het gezin
  • 36.870,43€ : indien 3 personen ten laste van het gezin
  • 42.025,11€: indien 4 (of meer) personen ten laste van het gezin
  • 47.179,79€: indien 5 (of meer) personen ten laste van het gezin of waarvan de ouders financieel gesteund worden door het OCMW, het bedrag van de sportcheques zou 75 % bedragen van de prijs van het lidmaatschap bij een sportclub, met een maximumbedrag van 250€, voor elk kind.

2° Voor jongeren van 4 tot 18 jaar wonende te Sint-Joost-ten-Node waarvan de ouders inkomsten genieten die hoger liggen dan de bovengenoemde bedragen, zou het bedrag van de sportcheques 75% kunnen bedragen van de prijs van het lidmaatschap bij een club, met een maximumbedrag van 200€ voor elk kind.

Te bezorgen documenten

  • Een gezinssamenstelling (- 3 maanden)

  • Een kopie van het aanslagbiljet inkomsten 2015–boekjaar 2016

  • Het formulier «sportcheque 2017»

  • Het betalingsbewijs van het lidmaatschap bij de sportclub (of component 3 van de sportcheque formulier in te vullen door de club).

Het merendeel van de ziekenfondsen biedt tevens een tussenkomst in de kost voor het lidmaatschap bij een sport- of fitnessclub tot 50€.

Sportdienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Patricia Asti

Downloaden

Formulier sportcheques pdf - 66.71 KB

Laatst gewijzigd: 21.11.2017