Sportcheques

De kosten voor de beoefening van een sport zijn afhankelijk van twee parameters : de uitrusting en de beoefening zelf (de toegang tot de infrastructuur, via een club, eventuele lidkaart…). Afhankelijk van de sport kunnen deze kosten nogal variëren, van 10 € tot verschillende honderden euro's per jaar.

Om de Tennoodse jongeren aan te moedigen om een sport te beoefenen, zijn de sportcheques beschikbaar om de kost van het lidmaatschap bij een sportclub van hun keuze te verminderen.

Hieronder de toekenningsvoorwaarden van de sportcheques en de lijst van de documenten te bezorgen aan de Sportdienst van het Gemeentebestuur van Sint-Joost (4de verdieping) voor het sportseizoen 2018-2019.

1° Voor jongeren van 4 tot 18 jaar wonende te Sint-Joost-ten-Node waarvan de ouders inkomsten genieten die overeenstemmen met de toekenningsvoorwaarden van toelagen voor middelbare studies. Het bedrag van de sportcheques zou 75 % bedragen van de prijs van het lidmaatschap bij een sportclub, met een maximumbedrag van 260€, voor elk kind.

 • 19.933,97€ : indien 0 persoon ten laste van het gezin
 • 26.579,75€ : indien 1 enkele persoon ten laste van het gezin
 • 32.807,84€ : indien 2 personen ten laste van het gezin
 • 38.621,63€ : indien 3 personen ten laste van het gezin
 • 44.021,13€ : indien 4 personen ten laste van het gezin
 • 49.420,63€ indien 5  personen ten laste van het gezin of waarvan de ouders financieel gesteund worden door het OCMW.
 • Voeg 5.399,50€ toe: per extra persoon

2° Voor jongeren van 4 tot 18 jaar wonende te Sint-Joost-ten-Node waarvan de ouders inkomsten genieten die hoger liggen dan de bovengenoemde bedragen, zou het bedrag van de sportcheques 75% kunnen bedragen van de prijs van het lidmaatschap bij een club, met een maximumbedrag van 200€ voor elk kind.

Te bezorgen documenten

 • Een gezinssamenstelling (- 3 maanden)

 • Een kopie van het aanslagbiljet inkomsten 2016–boekjaar 2017 (alleen als het bedrag van de affiliatie hoger is dan € 267)

 • Het formulier "sportcheque 2019-2020"

 • Het betalingsbewijs van het lidmaatschap bij de sportclub (of component 3 van de sportcheque formulier in te vullen door de club).

Het merendeel van de ziekenfondsen biedt tevens een tussenkomst in de kost voor het lidmaatschap bij een sport- of fitnessclub tot 50€.

Evolutie

Sportseizoen

Aantal begunstigden

Aantal jongens

Aantal meisjes

Budget

Leeftijdscategorie

2013-2014 228 192 36 -50.000,00€ 6 tot 18 jaar
2014-2015 262 199 63 -100.000,00€ 6 tot18 jaar
2015-2016 340 246 94 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
2016-2017 405 298 107 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
2017-2018 481 358 123 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
03/09/2018 - 21/01/2019 431 318 113 -100.000,00€ 4 tot 18 jaar
TOTAL 2147 1611 536 550.000,00€  

Sportdienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Zulfikar Kir

Laatst gewijzigd: 29.07.2019