Kom vertellen over je buurt

Se Raconter dans son quartier

Op initiatief van de dienst voor Geestelijke gezondheid "Le Méridien" wordt in de gemeente Sint-
Joost en de aangrenzende wijken van Schaarbeek een gemeenschappelijke diagnose uitgevoerd.
Deze wordt gerealiseerd in partnerschap met de inwoners, de verenigingen (Medische huizen, Centrum
voor gezinsplanning, AMO, alfabetiseringscentra, sociale diensten, ziekenhuizen, ONE, gemeentediensten)
en met de steun van de gemeentelijke overheid. Het doel ervan is om inwoners,
werknemers en verkozenen een stem te geven om de balans op te maken van de middelen, de
moeilijkheden en de noden van de bevolking. Individuele gesprekken, groepsfocus, verkenningen
en rondetafelgesprekken hebben het mogelijk gemaakt om tal van getuigenissen te verzamelen, die
momenteel worden geanalyseerd.
Het doel van al dit gemeenschapswerk is om aanbevelingen en projecten te ontwikkelen die beantwoorden
aan de meest dringende noden. Medio 2020 zal er overigens een dag worden georganiseerd
voor de presentatie van de resultaten.
Diegenen die wensen deel te nemen of hun ervaringen delen kunnen steeds contact opnemen met
Le Méridien.

Contact

Le Méridien vzw

Middaglijnstraat 68
1210 Bruxelles

 

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11
Ingevolge de maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), is de toegang tot de loketten beperkt tot noodgevallen. Gelieve vooraf telefonisch of via mail contact op te nemen met de betrokken dienst.
Voor enkele vraag: T 0800 35 446 (gratis num) van maandag tot vrijdag 09u tot 13u