Milieuvergunning

De milieuvergunning, vroeger exploitatievergunning « commodo-incommodo » genoemd, is een document dat de technische bepalingen bevat die de uitbater van een geklasseerde installatie moet naleven (bijvoorbeeld : benzinestation, drukkerij, droogkuis enz.). De voorwaarden vastgesteld door de 'administratie hebben tot doel om de bescherming te verzekeren tegen gevaren, hinder of nadelen die een installatie of een activiteit kan veroorzaken, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het leefmilieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking, met inbegrip van iedere persoon die zich binnen een installatie bevindt zonder er te kunnen worden beschermd als werknemer.

Deze vergunningen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën : klasse II en III van gemeentelijke bevoegdheid, klassen IA en B van gewestelijke bevoegdheid.

Vraag inlichtingen bij de dienst stedenbouw-leefmilieu van de Gemeente of raadpleeg de website van Brussel-Leefmilieu om u te helpen bij het invullen van uw aanvraag tot milieuvergunning :

www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/administratieve-gids

Rekening houdende met de specificiteit van elk project is het ten zeerste aangeraden om u te wenden tot de dienst Stedenbouw & Leefmilieu, die u alle inlichtingen zal verstrekken over de reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op het betreffende goed.

Formulieren van vergunningsaanvragen

Formulieren betreffende de aanvraag van een milieuvergunning :
www.leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/administratieve-gids/formuli...

gerelateerde inhoud

Advies openbare onderzoeken/a>
Overlegcommissie

Contact

Milieudienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg

Laatst gewijzigd: 18.01.2019