Handelaars zijn

Handelaars zijn

Winkel

Als u handelaar, dan dient u geïnformeerd te zijn en bepaalde rechten te genieten maar moet u tevens bepaalde verplichtingen vervullen, met name inzake prijsindicatie en -vermindering, openings- of sluitingsuren, uitverkoop, openbare verkoop, bedenktijd, etikettering of vergelijkende reclame. De handelspraktijken worden gereglementeerd door het Wetboek van economisch recht. Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst Middenstand voor alle informatie hier rond.

Voor alle formaliteiten bevelen wij u tevens aan om de federale website www.belgium.be te raadplegen, alsook de publicaties van het Brussels Agentschap voor Onderneming en de website van de FOD Économie : economie.fgov.be

Zoekt u een commerciële vestiging?

Atrium helpt ondernemers en begeleidt hen naar de commerciële wijken die het best aangepast zijn aan hun projectontwerp. Het Agentschap moedigt tevens de modernisering aan van de detailzaken en de investering in de stad door inwoners, handelaars, eigenaars, lokale overheden en investeerders.

Staat u op het punt om een handelszaak te openen ?

Wanneer de commerciële huurovereenkomst ondertekend is, vergeet dan niet om kennis te nemen van de documenten die moeten worden ingediend bij de gecentraliseerde sociale wetten om de opening te finaliseren van uw nieuwe handelszaak. Hiervoor wendt u zich tot de politie van Zone Noord (Commissariaat 1: G. Rodenbachlaan 15 – 1030 Brussel). De formulieren liggen tot uw beschikking aan het loket van de dienst Middenstand.

Stedenbouwkundige vergunning voorbereiden

U bent een handelaar of een bedrijf in de Brusselse regio ? U moet een aanvraag indienen stedenbouwkundige vergunning voor de wijziging van de bestemming van het pand? Voor een uithangbord, de plaatsing van een schoorsteen ?

1. Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorbereiden:het formulier en de verklarende nota


 

2. Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: de plannen


 

3. Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: de andere bijlagen

Administratieve stappen

Reservatie van een parkeerplaats voor een levering

De parkeerplaats wordt gereserveerd van 7u tot 19u. 3 werkdagen op voorhand aan te vragen.

Tarief

12,50 € per dag voor particulieren
62 € (1ste dag) en 18,50 € per bijkomende dag voor bedrijven en  handelaars

Hoe reserveren?

  • Per e-mail met aaduiding van uw gegevens + plaats (straat en nr.) en de dag(en) :
  • Ter plaatse secretariaat (1ste verdieping van gemeentehuis) van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u.
  • Per fax 02 218 83 36, met aaduiding van uw gegevens + plaats (straat en nr.) en de dag(en).

Betaling

Opgepast, er zal geen enkele reservatie worden uitgevoerd zonder voorafgaande betaling. Indien u uw plaats reserveert per mail of per fax, zorg er dan voor dat u 10 dagen vooraf betaalt op rekeningnr. 091-0001783-66 met als mededeling : Gemeentesecretariaat - parkeren verhuizing + de naam van de straat en het nr. alsook de gereserveerde dag(en).

Bezetting van de openbare weg

Indien u een aanvraag wenst in te dienen tot bezetting van de weg om een container, een kraan of een stelling te installeren gedurende uw renovatiewerken, dan kan u zich wenden tot de dienst Wegen van het Gemeentebestuur.

Tarief

De prijs van de belasting, die 0,50€/m² bedraagt, wordt berekend per kalenderdag, zowel voor buurtbewoners als voor ondernemers. Deze prijs wordt verdubbeld voor de uitrustingen hoger dan 4m (stelling, omheining, opgestapelde werfcontainer enz...), hetzij 1,0€/m². De signalisatie van de werf kan ten laste worden genomen door de Gemeente of met uw eigen middelen. Uw signalisatiepalen worden dan goedgekeurd door een gemeentelijke fluorescerende zelfklever minimum 48u voor de dag van de bezetting. In voorkomend geval kost dit 37€ voor particulieren en 62€ voor bedrijven op de 1ste dag en 18,50€ de volgende dagen.

Hoe reserveren?

Aanvragen voor verhuizingen, leveringen en opnames dienen te gebeuren op het Gemeentesecretariaat.

Installatie van een buitenkraam

Elke plaatsing van stalletjes met bloemen, fruit en groenten, is onderworpen aan de voorafgaade toelating van het College van Burgemeester en Schepenen. Deze aanvraag geschiedt door middel van een specifiek formulier.

Elke plaatsing van goederen andere dan deze opgesomd in punt 1, is verboden.

Installatie van een permanent terras

Het opstellen van terrassen op de openbare weg is onderworpen aan een voorafgaande toelating van het College van Burgemeester en Schepenen. Deze aanvraag wordt gedaan door middel van een specifiek formulier. Overeenkomstig het gewestelijk stedenbouwkindig reglement, moet een doorgang, vrij van iedere hindernis en van een minimum breedte van een minimum breedte van 1,50 m, voor de voetgangers voorbehouden.

De volgende elementen zijn toegelaten voor de installatie van een terras :

  • De plaatsing van stoelen, tafels en parasols op de bestaande openbare gronbedekking. Het meubilair zal rechtstreeks op de grond geplaatst worden.
  • De installatie van opvouwbare zonnetenten en/of van opvouwbare windschermen, met uitsluiting van elke andere vaste installatie.

De volgende elementen zijn verboden:

  • iedere vaste of demonteerbare plankenvloer
  • iedere vloerbedekking die aangebracht wordt over de bestaande bedekking
  • iedere vast middel om het terras af te bakenen
  • iedere publicitair meubel (op de tafels, stoelen, parasols, zonnetenten)

Reglementen, belastingen & bijdraden

Contacten

Middenstanddienst

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-José Byl

Stedenbouw dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Elisabeth Lehanse

 

Laatst gewijzigd: 20.11.2018