De Cultuurraad, partner van het Nederlandstalige Cultuurbeleid

In het kader van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid installeerde de gemeente een aantal jaar geleden een Cultuurraad om het Nederlandstalig cultuurbeleid mee uit te bouwen.
De Cultuurraad is een overlegorgaan waar verschillende culturele organisaties en geïnteresseerde inwoners regelmatig samen komen om in de eerste plaats advies te geven aan het gemeentebestuur inzake alle Nederlandstalige culturele aangelegenheden. Tegelijkertijd krijgen de leden van de cultuurraad ook de kans om mee richting te geven aan het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleidsplan dat om de zes jaar wordt hernieuwd.

Dit beleidsplan omvat strategische en operationele doelstellingen die aan de hand van een grondige omgevingsanalyse van de gemeente worden geformuleerd. De opmaak van dit plan gebeurt in samenspraak met de verantwoordelijke schepen Nederlandstalige Cultuur, Béatrice Meulemans, en de decretaal partners aan het begin van elke legislatuur. De cultuurraad brengt jaarlijks advies uit over het voortgangsrapport van het voorbije jaar en het actieplan van het komende jaar. Door de Cultuurraad als denktank te laten werken, is zij een uitgelezen klankbord om het beleid op af te stemmen.

De cultuurraad vormt daarom een belangrijke onderdeel van het Nederlandstalig lokale cultuurbeleid van de gemeente. Het idee is om zoveel mogelijk mensen en organisaties te betrekken bij het lokale cultuurbeleid.

De huidige samenstelling van de cultuurraad gebeurde op initiatief van de schepen Nederlandstalige Cultuur, en is, zoals de inwoners van Sint-Joost, een zeer diverse groep van lokale organisaties en inwoners. Toch staat de cultuurraad steeds open voor nieuwe leden die het culturele leven van Sint-Joost mee op de kaart willen zetten.
Wil je meer informatie over het lokale cultuurbeleid of heb jij of je organisatie interesse om lid te worden van de Cultuurraad ?

Aarzel dan niet contact op te nemen met de Cultuurbeleidscoördinator van de gemeente,
Jolijn Cums – of met de voorzitter van de Cultuurraad, Samir Hamdard,

Cultuur NL dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Ankelien Kindekens
Saint-Josse Sint-Joost

Administration communale de Saint-Josse-Ten-Noode

Av. de l’Astronomie 12-13
1210 Bruxelles
T02 220 26 11

 

Heures d'ouverture

Du lundi au vendredi de 08:30 à 13:00, avec une permanence du Service démographie (les services Population, État civil et Étrangers) le mardi, de 16:00 à 18:30.