Cat

Cat

cat

Iedere eigenaar van een huisdier dient zorg te dragen voor zijn dier, het correct te voeden, het huisvesten in goede hygiënische omstandigheden en het te respecteren. Ook al is dit voor velen vanzelfsprekend, toch zijn er helaas uitzonderingen. De wet verbiedt tevens om een dier onnodig te doden, te verminken, te laten lijden. Dit geldt dus ook voor diegenen die dieren kweken, transporteren, opvangen of gebruiken.

Waarom steriliseren?

  • Sedert 1 januari 2018 is iedere katteneigenaar verplicht om zijn kat te laten steriliseren vóór de leeftijd van 6 maanden.
  • Een gesteriliseerde kattin is rustiger, wordt niet meer krols en heeft minder risico om melkkliertumoren te ontwikkelen.
  • Een gesteriliseerde kater stopt met het afbakenen met urine van zijn territorium. Hij vecht minder en loopt minder vaak weg.
  • Sterilisatie is een operatie die wordt uitgevoerd onder verdoving: een pijnloze ingreep voor het dier.

Overpopulatie

De dierenasielen kampen vandaag met een overpopulatie van katten die moeilijk te beheren is en waardoor ze
verplicht worden om regelmatig euthanasie toe te passen.
Katten zijn grote roofdieren van kleine vogels.
De overpopulatie van katten heeft dus een belangrijk impact op deze vogelpopulatie die al aan het afnemen is.
De oplossing = sterilisatie

Premie voor de sterilisatie van huiskatten

Met het oog op dierenwelzijn en in toepassing van de wet, voorziet de gemeente Sint-Joost voor de inwoners een gemeentelijke premie vastgesteld op 50€ VOOR MANNELIJKE en 90€ VOOR VROUWELIJKE KATTEN.

Er wordt slechts één premie toegekend per jaar en per Tennoods huishouden.

Hoe kan ik van deze premie genieten

Na de operatie te hebben uitgevoerd bij een dierenarts, moet er een formulier worden ingediend voor de premieaanvraag (beschikbaar op hier of bij de dienst Openbare netheid) vergezeld van :

  • Het originele verzorgingsattest ondertekend door de dierenarts die de sterilisatie heeft uitgevoerd;
  • De originele honorarianota uitgeschreven door deze dierenarts.
  • Een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.
  • Het bewijs van hoedanigheid van eigenaar van het huisdier door elk mogelijk identificatiemiddel (elektronische chip, vaccinatieboekje enz.).

Deze documenten moeten worden ingediend binnen de drie maanden na de sterilisatie.

Balans

De verhoging van het premiebedrag voor de sterilisatie van huiskatten (in combinatie met de lockdown) heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de premieaanvragen in 2020!
In 2020: 32 premieaanvragen voor een totaal bedrag van 2.245 € (de premie werd half september verhoogd).
Dit in vergelijking met 14 aanvragen in 2019 (voor 910 €), 12 in 2018 (630 €) en 6 in 2017 (385 €,  lanceringsjaar, dus er waren enkel aanvragen aan het einde van het jaar).

Terugbetaling van de sterilisatie van zwerfkatten

Vrijwillige Tennodenaars kunnen tevens een aanvraag indienen tot tenlasteneming van de sterilisatiekosten van een zwerfkat uit de buurt (niet-drager van elektronische chip) bij een geconvention eerde dierenarts aangeduid door de gemeente.
Voor ieder verloren of gevonden dier, aarzel niet om contact op te nemen met de politie van Zone Noord die instaat voor dit soort van situatie.

U bent getuige van dierenmishandeling, wat moet u doen ?

Indien u bij een buur, in een handelszaak, bij een kweker... dieren (honden, katten, knaagdieren, paarden, vogels...) vaststelt die vermagerd zijn, geslagen worden of in slechte omstandigheden leven op het vlak van hygiëne en verzorging, dan kan u deze nalatigheden melden bij Leefmilieu Brussel door het online klachtenformulier in te vullen op www.leefmilieu.brussels/dierenwelzijn.

Identificatie

Sedert 1 januari 2017 dient uw kat verplicht te worden geïdentificeerd en geregistreerd vóór de leeftijd van 12 weken.

Hoe een kat identificeren en registreren?

Uw dierenarts plaatst een elektronische chip onder de huid van de nek van uw kat. Deze chip bevat een identificatienummer.
Zodra dit werd uitgevoerd, zal de dierenarts het identificatienummer van uw kat en uw contactgegevens
coderen op het nationale CatID-platform.
Indien u verhuist of uw kat weggeeft, als ze gestolen wordt of overlijdt, moet u de gegevens die werden opgeslagen op
CatID wijzigen. U kunt dit zelf doen via www.catid.be of het tijdens een consultatie aan uw dierenarts vragen.

Een kat adopteren en opvoeden

Een kitten kan gespeend worden rond de leeftijd van 3 maanden. In contact met zijn moeder leert het kitten zich juist te gedragen en te socialiseren met zijn omgeving (katten, mensen, andere dieren, ...).

Wanneer het spenen te vroeg gebeurt, loopt de kat het risico om gedragsproblemen te ontwikkelen, zoals
onzindelijkheid, bijten, enz. Zorg er dus voor om geen te jong kitten te adopteren.
U kan ook een reeds volwassen kat adopteren om hem een nieuw leven te geven. Aarzel niet om ernaar te
informeren bij de asielen.

Bij de komst van uw kat moet u een kattenbak voorzien op een rustige plaats, waar niet al te veel wordt
voorbijgelopen. Zet de kattenbak nooit vlak naast de plek waar de kat komt eten.

Katten houden van klimmen en bevinden zich graag ergens hoog, omdat ze zich daar veilig voelen. Als u niet
wilt dat uw kat op de meubels klimt, installeer dan een krabpaal (vooral als de kat niet naar buiten kan).
In geval van slecht gedrag is een onmiddellijke en kordate «nee» voldoende (maximum 1 of 2 seconden na
het gedrag). Fysieke straffen of met behulp van een sproeier moet worden vermeden, omdat dit de bestaande
vertrouwensrelatie kan schaden.

Bij goed gedrag is de beste beloning een streling. Een voedselbeloning kan van tijd tot tijd, maar dit mag
niet systematisch gebeuren om het risico op overgewicht te vermijden. Aarzel niet om contact op te nemen met
uw dierenarts bij terugkerende gedragsproblemen.
De meest evenwichtige voeding voor katten is droogvoer (brokjes). Brokjes mogen de hele tijd binnen bereik worden
geplaatst want de meeste katten kunnen zichzelf op een natuurlijke manier reguleren. Blikvoer (paté) is ook een optie, maar dit is vaak te rijk voedsel voor katten met weinig activiteit.

De voedselbehoeften van de kat veranderen naarmate ze opgroeit. Er bestaan dan ook verschillende soorten brokjes, aangepast aan de leeftijd van de kat.

De kat moet op ieder moment toegang hebben tot vers, schoon water.

Vermijd het om mensenvoedsel te geven aan uw kat.
Het meeste ervan is voor katten giftig of onverteerbaar: look, ui, chocolade, druiven, zuivelproducten, enz.
U kan uw kat af en toe een lekkernij toestoppen zoals tonijn, vlees, ... maar deze kunnen de brokjes niet
vervangen omdat ze niet alle essentiële voedingsstoffen bevatten.

Speel regelmatig met uw kitten om zijn jachtinstinct te stimuleren en hem lichaamsbeweging te geven.
Een stuk touw, een papierbal, ... alles is goed.

Reglementen & belastingen

Contacts

Bouvez MP, dierenarts

Rogierlaan 412
1030 Brussel

 

Laatst gewijzigd: 14.01.2021