Openbare Netheid

Er dient te worden aan herinnerd dat om goed te leven in Sint-Joost iedereen verantwoordelijk is voor zijn afval en dient te zorgen voor de netheid van zijn trottoir en de straten in de gemeente. Er zijn verschillende gratis manieren om vuilnis en versleten voorwerpen op te ruimen... : wekelijkse ophalingen van de vuilniszakken, ophaling van grofvuil aan huis op afspraak, klein afval in de openbare vuilnisbakken, grofvuil in de containerparken... Er is dus geen reden tot sluikstorten, noch tot het begaan van andere overtredingen.

7 dagen op 7 doorkruisen 60 gemeentelijke agenten van Openbare netheid (gele hesjes) de straten (27
km wegen) : vegen, reinigen, ledigen van de vuilnisbakken, de rioolputten en de hondentoiletten, verwijderen van sluikstortingen en ophalingen aan huis van grofvuil, strooien van zout, reinigen van graffiti...
Aarzel niet om beroep te doen op hun diensten en respecteer hun dagelijks werk zodat onze gemeente mooi, net en aangenaam wordt om in te leven.
Sint-Joost net, 7d/7 !