Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling een manier van werken die het welzijn verzekert van de huidige generaties zonder de toekomst van de komende generaties te schaden en tegelijkertijd de transversaliteit van de beleidsvoeringen garandeert.

Duurzame ontwikkeling is een pleidooi voor de lichtheid: lichtheid van de impact van onze gedragingen en onze gebaren op de planeet, lichtheid van onze consumptie en onze voedingsgewoonten.

Het betekent zich bekommeren om het algemeen belang door projecten te realiseren die rekening houden met het leefmilieu, met de sociale en economische impact die ze zullen hebben op alle burgers, en dit door samen te werken en met elkaar te praten.

Luisteren naar de bevolking, luisteren naar de werkmensen en naar andere machtsniveau’s zijn andere aspecten van de projecten voor duurzame ontwikkeling, die overigens onder de aandacht worden geplaatst in de ABN, met als richtlijnen solidariteit, nabijheid en overleg met de bevolking.

Agenda 21

De gemeente Sint-Joost heeft zich verbonden tot concrete maatregelen ten gunste van duurzame ontwikkeling sedert 2009. 
Een agenda 21 is een actieprogramma gerealiseerd door de gemeente om de duurzame ontwikkeling op haar grondgebied te concretiseren gedurende de hele 21ste eeuw.
Deze laat toe  oplossingen te zoeken voor planetaire vraagstukken zoals de strijd tegen de klimaatverandering, sociale ongelijkheden, de bescherming van de natuurlijke bronnen of de biodiversiteit.
Agenda 21 van de gemeente behandelt  uiteenlopende thema's: afvalbeheer, mobiliteit, energie, groene zones, cultuur, gezondheid,... Ze laat toe te voorzien in de behoeften van de gemeente in deze verschillende domeinen.
Luisteren naar en in dialoog treden met de bevolking en alle lokale spelers is de kern van Agenda 21. De gemeente hoopt op die manier een  actieprogramma  uit te werken waarin  door de participatie van de bevolking  de doelstellingen en de middelen worden vastgelegd.
Zo wordt de bevolking betrokken bij de verschillende fasen van de uitwerking van de Agenda 21.

Duurzaam ontwikkelingsplan

«  Sint-Joost in acties  » 2013-2017


Het Actieplan, bestemd voor het versterken van de duurzame ontwikkeling binnen de gemeente Sint-Joost, werd uitgewerkt in het kader van de Agenda iris 21.

Dit ontwikkelt 11 actiedomeinen die de concretisering mogelijk maken van de algemene doelstellingen :

1. Energiebesparingen :

Een beleid invoeren van energiebeheer van gemeentelijke gebouwen

2. Zachte mobiliteit :

Rendre leur place aux piétons dans l’espace public

3. Privé- autovervoer en parkeren :

Optimaliseren en hervormen van het parkeerbeleid

4. Afval, risico’s en vervuiling :

De bevolking « opvoeden » rond netheid

5. Sociale banden, nabijheid en openheid naar de wereld :

Waarderen van de verschillende culturen en hun rijkdom promoten

6. Scholing en individuele en collectieve ontwikkeling :

Tegemoet komen aan het tekort aan schoolvoorzieningen en crèches

7. Demografische groei en mobiliteit van de bevolkingen :

Beheren van de dichtheid

8. Burgerparticipatie en informatie :

De gezondheid bevorderen door sport

9. Strijd tegen kwetsbaarheid :

Strijden tegen armoede en kwetsbaarheid

10. Verantwoordelijke consumptie :

Het voorbeeld tonen op het vlak van consumptie en beheer van natuurlijke hulpbronnen

11. Modern openbaar bestuur:

Het beheer van de bevoegdheden professionaliseren

Elke actiefiche vermeldt :

  • de context en de doelstellingen van de actie : in andere woorden, de bedoeling is om te onderzoeken welke de situaties, de problematieken zijn waaraan de actie beantwoordt : over welke troeven en opportuniteiten beschikken wij om deze te realiseren – welke zijn onze zwakten op dit vlak en welke risico’s zijn er – uit al deze vragen zijn de doelstellingen van de actie ontstaan.
  • de beoogde doelstellingen : welke zijn onze meer concrete doelstellingen.
  • het sturen van de actie : wie, binnen het gemeentebestuur en van het College van Burgemeester en Schepenen, stuurt de actie.
  • het verloop van de actie : om onze doelstellingen te realiseren, met welke partners gaan we werken en welk is ons doelpubliek.
  • de verwachte resultaten inzake duurzame ontwikkeling :welke resultaten verwachten we van de realisatie van onze actie vanuit ecologisch, economisch, sociaal, participatief oogpunt en/of van het bestuur.
  • de evaluatie en de indicatoren : hoe zullen we concreet weten dat we onze doelstellingen hebben bereikt, welke zijn de aanwijzingen voor succes.
  • de planning : welke tijdspanne geven we onszelf om onze actie te realiseren.
  • het budget :welke zijn de financiële middelen waarover we beschikken of die we zullen vragen om de actie te realiseren.

Dit actieplan wil levendig en evolutief zijn, zoals het leven zelf : het zal worden geëvalueerd en aangepast in functie van onze actiemiddelen maar vooral van de noden die hierbij zouden kunnen ontstaan in de loop van de realisatie.

Klimaatplan

Iedereen is zich vandaag bewust van de klimaatverandering die tal van landen treft door de menselijke overactiviteit. Lokale overheden willen, net als de gemeenten, het goede voorbeeld tonen en maatregelen nemen om hun impact op het milieu te beperken en te verminderen.

Dit eerste Gemeentelijk Klimaatplan, aangekondigd in de Algemene Beleidsnota "2018-2024", dat in december door de Raad werd goedgekeurd, is enerzijds gebaseerd op de balans van het Plan voor Duurzame Ontwikkeling "2013-2017" en anderzijds op de doelstellingen van Europa voor 2030 op het vlak van klimaat en energie.
We hebben allemaal de mogelijkheid en de plicht om te handelen om verandering te brengen in de manier waarop we consumeren en om voor de aarde en toekomstige generaties te zorgen. Met name in Sint-Joost worden acties ten gunste van het milieu ondernomen als aanvulling op sociale acties en met het oog op de verbetering van het leefkader van de Tennodenaars.

Er worden elf doelstellingen vooropgesteld (bv. vergroening van de speelplaatsen, selectieve sortering, vermindering van de ecologische voetafdruk, ecologisch beheer van openbare gebouwen en groene ruimten, waterterugwinning via regenputten, zero-afvalpreventie,…) die betrekking hebben op de volgende thema's: afvalvermindering, vergroting van de biodiversiteit in de groene ruimten, waterbesparing en duurzame voeding.

Eén van de acties die tot stand werden gebracht in de hoop de groene vingers van de bewoners te stimuleren en de biodiversiteit te bevorderen, is de publicatie van een nieuwe brochure die de vergroening van voeten van bomen in de wijken aanmoedigt alsook de gevels "Laten we de wijk opfleuren".

Contacten

Stedenbouw dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg
F: 02 220 28 42
G: 02 220 26 93

Milieudienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg

Laatst gewijzigd: 01.07.2024