Disclaimer

De raadpleging van de informatie op deze website houdt de goedkeuring zonder voorbehoud in van de hieronder vermelde voorwaarden. Deze site is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor niet- commerciële doeleinden.

Verantwoordelijke uitgever

De verantwoordelijke uitgever van de website van het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node is Emir Kir, Burgemeester.

Beheer van de website

De samenstelling van de website alsook de bijwerkingen worden verzekerd door de dienst Communicatie.
Het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node besteedt veel aandacht aan de juistheid van de gegevens op zijn website.

Een fout melden of de wijziging van gegevens vragen

Auteursrecht

Deze volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en  intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden.

Hyperlinks

De gemeentelijke website biedt links naar andere sites. Deze websites maken geen deel uit van de website van het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node. Het bestuur heeft geen beheer over de inhoud ervan en wijst iedere verantwoordelijkheid voor de informatie die erin wordt verstrekt af.

E-mails

De inhoud van dit bericht en zijn bijlagen hebben een informeel karakter en verbinden geenszins de Gemeente Sint-Joost-ten-Node. Ieder officieel bericht dient voorzien te zijn van de handtekening van de gemeentelijke overheden.

Portretrecht

Overeenkomstig de Belgische wet van 30 juni 1994 op de auteursrechten beschikt iedere persoon over een portretrecht. Elke (niet-publieke) persoon die  op een foto verschijnt en niet uitdrukkelijk de verspreiding ervan heeft toegestaan op de website van het bestuur kan deze op eenvoudig verzoek laten verwijderen :

Fotocredits

De aanwezige afbeeldingen op de website van het gemeentebestuur zijn de eigendom van het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node, behalve indien anders vermeld.
De verspreiding van foto's en afbeeldingen is verboden zonder voorafgaande toestemming.

Cookies

Voor statistische doeleinden gebruikt de website van de gemeente Sint-Joost-ten-Node cookies. Zij kunnen er niet voor zorgen dat u geïdentificeerd wordt. Integendeel, zij zorgen voor de verzameling van anonieme informatie over bijvoorbeeld de browser en het gebruikte systeem, het aantal bezochte pagina's, de duur van het bezoek,... Elke internetgebruiker kan het bijhouden van cookies tegenhouden door zijn/haar browser zo in te stellen.

Vertaling

De vertalingen naar het Nederlands worden verzekerd door de Vertaaldienst van het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node of uitzonderlijk door een extern vertaalbureau.
Voor ieder probleem m.b.t. het begrip van deze inhoud dient men zich te baseren op de regelgevende teksten zoals gestemd door de Gemeenteraad.

Laatst gewijzigd: 02.10.2017

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

De loketten van het Gemeentebestuur van Sint-Joost zijn van maandag tot vrijdag geopend van 8u30 tot 13u.
Een permanentie is open op dinsdagnamiddag van 16u tot 18u30 (de diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen).