Scholen

Scholen

SInt-Joost-aan-Zee

Het is op de schoolbanken dat de bouwstenen voor het verdere leven worden gemaakt, vanaf de eerste jaren. Deze kostbare leertijd is een ernstige zaak. Sommigen besteden meer dan twintig jaar om zonder problemen te leren, maar voor sommigen is de school eerder een hel. In ieder geval leert de school ons rekenen, ons uitdrukken, onze gedachten structureren; maar ze is ook een ongelooflijke smeltkroes van leven en cultuur.

Iedere school heeft haar eigen educatief project, een pedagogisch programma, en rekent op haar team om dit tot een goed einde te brengen. De school, dat is ook een structuur die hoort bij het leven in de wijk en hier rond een belangrijke reeks activiteiten tot stand brengt. De leerkrachten ontmoeten en de school in het gezinsleven integreren, is ongetwijfeld een van de wegen naar een harmonieuze overgang van het gezin naar de school. 

In het Nederlandstalig onderwijs wordt ieder jaar de inschrijvingsprocedure bepaald, in functie van de beschikbaarheid en de aanvragen. Om er meer over te weten, kan u terecht bij Sint-Joost-aan-Zee of de algemene websites :

www.inschrijveninbrussel.be
www.samennaarschool.be
www.onderwijs.vlaanderen.be

Nederlandstalige aangelegenheden dienst (Vlaamse Cultuur/Prille jeugd/Onderwijs)

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Thomas Simkens

Nederlandstalige kleuter-en basisscholen

Sint-Joost-aan-Zee, Basisonderwijs

Rue de la Limite 67
1210 Bruxelles
Mme Lies Rubbens

Wijkafdeling (t.e.m. 2de kleuterklas)
Braemtstraat 53
1210 Sint-Joost-ten-Node
T 02 220 28 90
Directie: Rubbens Lies

T 02 220 28 40 - '; // --> ">

www.sintjoostaanzee.be

Deze school behoort tot de scholengemeenschap 'Grootbos aan zee'. De andere scholen van onze scholengemeenschap zijn: GBS Mooi Bos (Sint-Pieters-Woluwe)  / GBS Stokkel (Sint-Pieters-Woluwe)  / GBS Prinses Paola (Sint-Lambrechts-Woluwe)  / BO Klim Op (Sint-Lambrechts-Woluwe) / GBS Kattepoel (Schaarbeek) / GBS Everheide (Evere). Sedert de renovaties van de school in 2006, telt de gemeentelijke instelling 370 leerlingen in 22 klassen, kleuter- en lagere school samen.

Pedagogisch project

Partnerschappen en ondersteuning

Brede School Sint-Joost, Good Planet, fabrik, Koning Boudewijnstichting (fonds Alain de Pauw), Leefmilieu brussel,...
www.fabrikfabrik.be/fr/sint-joost-aan-zee

Projecten en realisaties
 

Prijzen

2014-2015 Education Eco Award van Belgische Energie-en Milieuprijs (Onderwijs sector).

Schooluren

Maandag 08.40u–12.15u 13.35u–15.30u
Dinsdag 08.40u–12.15u 13.35u–15.30u
Woensdag 08.40u–12.15u  
Donderdag 08.40u–12.15u 13.35u–15.30u
Vrijdag 08.40u–12.15u 13.35u–15.30u

Speeltijd

voormiddag: 10.20u – 10.35u
namiddag: 14.30u – 14.40u

Buitenschoolse Opvang

Opvang van 7u30 tot 8u40 en van 15u30 tot 18u20
In samenwerking met IBO De Buiteling (Grensstraat 18)

Schoolkosten

Scholen werken met een maximumfactuur om de kostprijs van activiteiten te begrenzen. Die activiteiten zijn niet noodzakelijk voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen,
maar maken het leren boeiender en aangenamer voor de kinderen. Die maximufactuur is het maximumbedrag dat
een school aan de ouders mag doorrekenen.
Voor schooljaar 2016-2017 zijn deze bedragen vastgelegd op: 2017-2018
45 euro voor kleuters (per kleuterklas)
85 euro voor leerlingen uit het lager onderwijs(per leerjaar)

Schoolkantine

1. Vereenvoudiging: de bestelling en de betaling worden niet meer uitgevoerd op school maar
rechtstreeks via de vzw «Brusselse keukens» en hun website : www.debrusselsekeukens.be/nl
2. Uitbreiding van het maaltijdaanbod : van één type maaltijd naar drie!

Gratis warme maaltijden voor 500 kinderen (kleuterschool, 1ste en 2de leerjaar) in de gemeentescholen van Sint-Joost.
Bijna 500 kinderen (kleuterklassen, 1ste en 2de leerjaren) kunnen sinds 12 september 2022 genieten van gratis warme maaltijden klaargemaakt en geleverd door De Brusselse Keukens.

De Federatie Wallonië-Brussel heeft een budget toegekend waardoor de 5 basisscholen in Sint-Joost het hele jaar door maaltijden kunnen aanbieden aan de leerlingen. Deze 5 basisscholen zijn : La Nouvelle Ecole, Joseph Delclef, Arc-en-Ciel, Henri Frick en Les Tournesols.

Inschrijvingen

Om je kind in te schrijven in de school bel T 02 220 28 40 voor meer inlichtingen of zie:
www.inschrijveninbrussel.be - www.samennaarschool.be

Kleuteronderwijs

Kleuters kunnen pas instappen vanaf de datum dat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken.
Indiens ze jonger zijn dan 3 jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, nl.: de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na Hemelvaartsdag.

Lager onderwijs

Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op 1 september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Het lager onderwijs duurt in principe 6 jaar.

Afwijkingen

Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. Deze leerlingen zijn leerplichtig. Dit betekent dat ouders alle wettelijke verplichtingen daaromtrent moeten volgen. Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB noodzakelijk. Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.
De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Ouderraad

SJAZOR* = S+J+A+Z+O+R = Sint-Joost-aan-Zee OuderRaad

SJAZOR* brengt alle mama's en papa's samen die één of meerdere kinderen hebben in de school Sint-Joost-aan-Zee. Zij komen om de twee maanden samen op een avondvergadering en een ochtendvergadering.

De laatste jaren heeft SJAZOR, samen met de school, verschillende zaken gerealiseerd: de organisatie
van de Kinderbazaar (Rommelmarkt voor en door de kinderen, hulp bij het onderhoud van de tuin en de verschillende buitenruimtes van de school, de Autoloze Grensstraat, voorstel van Franse taalateliers na de normale lesuren, helpen aan de bar en het klaarmaken van taart en gebak tijdens de jaarlijkse Fancy Fair, etc..).
SJAZOR is ook vertegenwoordigd in de schoolraad, wat wil zeggen dat wij kunnen meebeslissen over zaken die belangrijk zijn voor onze kinderen. Wil u graag op de hoogte blijven van wat SJAZOR ondermeent? Of wil u graag meehelpen met hen? Stuur dan een mailtje naar te worden opgenomen in de SJAZOR-mailinglist.
www.sjazor.be

Projecten en realisaties

Tuin van de school Sint-Joost-aan-Zee

Op initiatief van de Oudervereniging in 2011 werd een pedagogische tuin ontwikkeld in het hartje van de Nederlandstalige school. Deze brengt niet enkel een welkom stukje groen, maar betekent vooral een onmiskenbare openbaring als we weten dat het merendeel van de kinderen van de school geen tuin hebben en nog minder toegang
tot de natuur. De ouders, die actief hun bijdrage leveren, waarderen de uitwisselingen die tot stand komen in het kader van dit project. « Natuur op school » kreeg de steun van het Alain de Pauw Fonds.

Franstalige kleuter-en basisscholen

Franstalige secundaire scholen

 

Downloaden

Infobrochure 2016-2017 pdf - 4.4 MB
Pedagogisch project pdf - 17.8 KB
Schoolreglement 2016-2017 pdf - 320.4 KB

Laatst gewijzigd: 10.10.2022