Wijkcomités

De wijkcomités zijn verenigingen van bewoners, handelaars en gebruikers van dezelfde wijk die regelmatig samenkomen.

Ze interesseren zich voor de netheid, veiligheid en levenskwaliteit in het algemeen. Ze zorgen voor het overbrengen van informatie en communicatie van de verschillende diensten van het gemeentebestuur en de plaatselijke overheid, maar ook van de gewestelijke diensten, intercommunales enz. In het algemeen is het de bedoeling mekaar beter te leren kennen en iedereen de mogelijkheid te geven zijn mening te uiten om het leven in de wijk te verbeteren.
Tijdens deze vergaderingen die a priori informeel zijn, leren de bewoners mekaar ook kennen, mekaar onderling ondersteunen, samen gezellige ogenblikken uitwisselen en creëren.

Hoe meer leden een wijkcomité telt, hoe actiever en dynamischer het is, hoe groter de kans is dat zijn stem gehoord wordt en aanzienlijke vooruitgang boekt in de punten die het belangrijk vindt.

Zo zal bijvoorbeeld een nieuwe inwoner door zijn buren geïnformeerd worden over de instructies inzake huisvuilophaling, de opening van een nieuwe crèche, de openingsuren van de openbare computerruimte... Een wijkcomité kan ervoor zorgen dat binnen een huizenblok een gemeenschappelijke tuin wordt geopend.

Wijkcomité Bériot-Saksen-Gemeente-Warmoes

de Bériotstraat 48
1210 Bruxelles
Verantwoordelijke
M. Smahi
G: 0476 59 56 70

Wijkcomité Kruidtuin, Overvloedstraat-Koningstraat-Brialmontstraat-Grensstraat

Komeetstraat 8
1210 Bruxelles
Verantwoordelijke
Christian Doat

Wijkcomité Potamoes

Warmoesstraat 161
1210 Bruxelles
Verantwoordelijke
Mv. Verheyden

Wijkcomité Vallon

Verantwoordelijke
M. Calvelli
G: 0499 86 65 07

Wijkcomité TraVERTsons

Rue Limite, Rue Traversière et rue Tiberghien
1210 Bruxelles

Wijkcomité Nord Victoria Régina

Boulevard Saint-Lazare, Sq. Victoria Régina, rue Linné, rue de la Rivière, rue Verte, rue du Chemin de Fer
1210 Brussel
Verantwoordelijke
Raphaël Greci Spada

Laatst gewijzigd: 26.07.2022