OCMW

Het OCMW, of "Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn", is een openbare instelling belast met het verzekeren van sociale hulp aan personen die op het grondgebied verblijven van de gemeente. Deze sociale hulp heeft tot doel om eenieder toe te laten een leven te leiden conform met de menselijke waardigheid. Deze materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp, is één van de prioriteiten van de gemeente Sint-Joost, teneinde het welzijn van iedere burger te verbeteren. Om de Tennodenaars waarvan de bestaansmiddelen onvoldoende zijn te steunen, maakt de gemeente 1/8 vrij van haar jaarlijkse begroting voor de hulp en de dienstverlening van het OCMW van Sint-Joost.

Het OCMW beheert meer bepaald de toekenning van het gegarandeerde minimuminkomen. Bovendien komt het tussen in het domein van huisvesting (met inbegrip van de bejaarde personen in het Rusthuis), socio-professionele inschakeling, psychosociale begeleiding (druggebruikers), schuldbemiddeling, en voor daklozen, jongeren, gezinnen of oudere personen aan huis, personen met een handicap,...