Jeugd

Moesten we de rijkdom van een gemeente berekenen op basis van haar jeugd in de plaats van op basis van de cijfers van de personenbelasting, zou Sint-Joost zeker een rijke gemeente zijn! Met 20 % van de bevolking die jonger is dan 18 jaar, investeert de jongste gemeente van het land voortdurend in de jeugd: kinderdagverblijven, buitenschoolse activiteiten, jeugdclubs... zonder de initiatieven te vergeten die genomen worden in het kader van de wijkcontracten en door de vele Tennoodse verenigingen.