Kinderhuis

Kinderhuis

Kinderhuis

Zie Foto's album

Bij het begin van dit nieuwe jaar is de gemeente Sint-Joost tevreden om de opening te mogen aankondigen van
het nieuwe gemeentelijke Kinderhuis "Méli-Mélo", bestemd voor de kinderen van de buurt. Het is ideaal gelegen in
de Noordwijk, aan de Koningsstraat en dichtbij andere infrastructuren, zoals de Jeugdclub « Le Clou », de sportzaal
Nelson Mandela en het gemeentelijk zwembad.

De oppervlakte van 260m², die verdeeld is over 4 verdiepingen, is gewijd aan de ludieke en pedagogische ontwikkeling van de jongeren (0-12 jaar).

Het is een plaats :

  • Bestemd voor de kinderen, waar elk kind uit de buurt weet dat het welkom is, dat het op zijn plaats is.
  • Waar het kind kan leven en bewegen, experimenteren met bewegingen, zijn creativiteit kan ontwikkelen, anders kan leren dan op school, met andere methodes, zonder de beperkingen van een programma.
  • Waar ouders en kinderen een moment samen kunnen beleven.

Livre Animé, dat sedert verschillende jaren met de leerlingen werkt van de Tennoodse basisscholen, gebruikt het gelijkvloers en de 1ste verdieping, van woensdag tot vrijdag, voor zijn verhaalactiviteiten, bibliotheek en creatieve ateliers.

De creatieve polyvalente zaal, op de tweede verdieping, is ingedeeld in de creatieve en de ludieke ateliers gericht op de ontwikkeling van de taalbekwaamheden van de kleinsten, de gemeenschappelijke ateliers tussen Livre Animé en de animatrice voor « creativiteit", alsook het onthaal van de ouders die wachten op hun kinderen tijdens de sessies rond psychomotoriek. Er zullen heel het jaar door stages en ateliers worden ontwikkeld met de partners.

De laatste ruimte, een tamelijk grote, is bestemd voor de relationele psychomotoriek, gratis omkaderd door een ploeg van 2 specialisten in psychomotoriek van de gemeentelijke dienst Preventie. Tengevolge van de vaststelling door verschillende sociale werkers, en van de buitengewoon positieve resultaten van het werk dat werd gerealiseerd met 80 kinderen van de scholen Henri Frick en La Sagesse) ieder jaar in zaal Sapiens, was de opening van een nieuwe antenne in de Noordwijk voor de kinderen die leerling zijn in de scholen Les Tournesols & Arc-en-Ciel een logische stap.

Het gaat om een echte wekelijkse begeleiding bij de psychomotorische ontwikkeling die wordt aangeboden aan de kinderen die te kampen hebben met lichamelijke, relationele of taalmoeilijkheden. Op die manier kunnen zij zich een ruimte van vertrouwen en uitdrukking eigen maken. Tevens wordt een dialoog bevorderd met de ouders.

Er dient te worden vermeld dat de uitrusting van het materiaal in de zaal (tapijten, schuimplastic, aangepaste pedagogische spelletjes…) een gulle schenking was van een privé-sponsor, die enthousiast is over het werk dat er verricht wordt.

Anderzijds werd het stedenbouwkundige aspect niet verwaarloosd : de buitenkant van het Huis is passiefbouw. De energie wordt geproduceerd door fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd op het dak.
De terugwinning van regenwater, het hoogwaardig dubbelstroom ventilatiesysteem, de zonwering, de buitenluiken bediend door een zongevoelige sonde, en de monitoring van het verbruik die deze voorziening vervolledigt. Het gebouw, ontworpen door XVDH Architecture en het Bureau Brouae, heeft overigens het label gekregen
van « Voorbeeldgebouw” door het Brussels Leefmilieu, dat een financiële steun heeft verleend. De gemeente, eveneens gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Plaatselijke besturen, heeft het nodige budget aangevuld voor de bouw ervan ten belope van 1 068 000 € (BTW incl.).
Het gebouw is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Contact

Kinderhuis Méli-Mélo

G. van Bouillonstraat 57
1210 Brussel
Christine Pauporté / Théodora Dayez

Le Livre Animé vzw

G. van Bouillonstraat 57
1210 Brussel
Verantwoordelijke
Isabelle Marissal

 

Laatst gewijzigd: 22.02.2018