Werkaanbiedingen

Werkaanbiedingen - Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is, samen met het OCMW, een van de belangrijkste werkgevers in Sint-Joost. Aarzel niet om de vacatures regelmatig na te kijken op de gemeentelijke website. Voor al deze functies, moet u van een onberispelijk gedrag zijn van de burgerlijke en politieke rechten genieten en interesse hebben voor de openbare diensten.
Indien u interesse hebt voor een van deze vacatures, gelieve uw CV samen met een motivatiebrief aan de HRM te willen richten.

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node werft aan:

Projectverantwoordelijke Diversiteit (M/V/X)

Over het contract

Type contract : CBD, Bepaalde duur
Looptijd : 12 maanden
Type aanbod : Tewerkstelling
Hoedanigheid : Werknemer
Perspectief : met het oog op een COD
Adres van de werkplaats : STERRENKUNDELAAN 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Taal aankondiging en gevraagde functie

Taal aankondiging : Frans
Titel van de functie : Projectverantwoordelijke Diversiteit M/V/X

Aantal in te vullen vacatures : 1
Aantal jaren ervaring : 2

Beschrijving van de onderneming

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
Sterrenkundelaan 13
1210 Brussel

Beschrijving van de functie

Uitwerken, ontwikkelen en evalueren van projecten die gericht zijn op gelijke kansen op gemeentelijk niveau overeenkomstig het gelijkekansenbeleid, in het bijzonder rond diversiteit in al haar vormen met bijzondere aandacht voor handicaps, door middel van de volgende pijlers :

 • bevordering van "neutraal" en inclusief onderwijs (opleiding, sensibilisering) ;
 • bevordering van Diversiteit en Toegankelijkheid (ontwikkeling van een actieplan voor de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap van 13/12/2006, het Gemeentelijk Charter voor de integratie van personen met een handicap - 2013 en het Gemeentelijk Charter voor de inclusie van personen met een handicap - 2020, ...) ;
 • oprichting van een Adviesraad voor personen met een handicap;
 • actieve medewerking in het kader van "handistreaming".

Toezien op de aanwezigheid van de handicapdimensie, de aanwezigheid van het LGBTQI+-thema en het respect voor diversiteit in de projecten van de dienst en in projecten die in partnerschap met andere gemeentelijke diensten worden uitgevoerd. Werken met aandacht voor de transversale dimensie van Diversiteit en Toegankelijkheid (focus op prioriteiten, centralisatie van informatie en tot stand brengen van synergieën).

Samenwerken in het kader van het intern Diversiteitsplan, een flexibel instrument om acties voor een beter diversiteitsbeheer binnen het gemeentepersoneel te ontwikkelen, te evalueren en op te volgen.
Samenwerken met overheidsorganen en verenigingen in de gemeente die projecten wensen uit te voeren rond Diversiteit en Toegankelijkheid.

Bijdragen tot de bewustmaking van de bevolking en de leden van het gemeentepersoneel.
Oprichten van een register van actoren in het domein van gelijke kansen, met name actoren die actief zijn op het vlak van handicaps, die op lokaal en gewestelijk grondgebied aanwezig zijn, en bevorderen van hun onderlinge verbinding overeenkomstig de verwachtingen van de dienst;
Werken met de wil om de netwerken van partnerschappen te versterken, waarbij goede communicatie en onpartijdigheid steeds voorrang krijgen.

Ter beschikking stellen van informatie en documentatie voor de gemeentelijke diensten  over kwesties in verband met Diversiteit en Toegankelijkheid.

Organiseren van communicatie en feedback over de uitgevoerde projecten (opstellen van activiteiten-/evaluatierapporten, uitwerken van communicatie-instrumenten).
Zoeken naar financiering en middelen.

Opstellen van het jaarverslag over Diversiteitsprojecten.
Nauw samenwerken met het Departementshoofd dat verantwoordelijk is voor Gelijke Kansen.

Beschrijving van het profiel

 • Houder van het Selor-attest (elementaire kennis art. 8 & 10 of 9§2).
 • Titel van Bachelor
 • Kennis van de werking van het Gemeentebestuur.
 • Kennis van bureautoepassingen.
 • Duidelijke en correcte mondelinge en schriftelijke uitdrukking.
 • Goede schrijf- en argumentatievaardigheden.
 • Je bent methodisch, gestructureerd en hebt een goede zin voor organisatie.
 • Je begrijpt en past gemakkelijk gegeven instructies toe.
 • Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken.

Voordelen van de functie

 • Voltijds contract (36u/week).
 • Erkenning van beroepservaring tot 6 jaar in de privé- sector.
 • Bezoldiging volgens weddeschaal niveau B die van toepassing is in de Brusselse administraties.
 • 100% terugbetaling van vervoerskosten (NMBS, TEC, MIVB, De Lijn).
 • Maaltijdcheques.

Contactpersoon

Mevr. Marie-Rose LAEVERS
E-mailadres :
Taal : Frans

 

 

 

Kinderbegeleider GESCO M/V/X

Over het contract

 • Type offerte : Tewerkstelling
 • Hoedanigheid : Werknemer
 • Type contract : Vervanging
 • Adres van de werkplaats : STERRENKUNDELAAN 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Taal aankondiging en gezochte functie

 • Taal aankondiging : Nederlands
 • Titel van de functie : Kinderbegeleider GESCO M/V/X
 • Aantal in te vullen vacatures : 1
 • Aantal jaren ervaring : 2

Beschrijving van de onderneming

Beschrijving :
Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
Het Madeliefje

Functiebeschrijving

ONZE TROEVEN:
kleinschalig multicultureel kinderdagverblijf , gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (metro, bus, trein) laagdrempelig, collegiale sfeer, begeleiding op de werkvloer, wekelijks teamoverleg, bijscholing tijdens de werkuren,....

Profielbeschrijving

Diplomavoorwaarden:

 • voldoen aan de GESCO voorwaarden
 • BSO 3de graad kinderzorg + 7de jaar   of
 • TSO alle sociaal technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg, jeugd- en gehandicaptenzorg, verpleegaspirant  of
 • Hoger onderwijs van sociale promotie of dagonderwijs richting sociale en/of pedagogische wetenschappen of
 • BSO 3de graad  Ziekenhuisverpleegkunde + 7de jaar
 • tewerkstelling 5 dagen per week van maandag tot vrijdag (36u/week)
 • maaltijdcheques en gratis openbaar vervoer
 • uurrooster tussen 7u10 en 18u20, wekelijks wisselend op donderdag
 • taalkennis: Nederlands vlot gesproken en geschreven ; kennis van andere talen is een plus maar geen vereiste
 • communicatief vaardig zijn is een must
 • respect voor het pluralistisch karakter
 • ervaring in de sector is een pluspunt, motivatie geeft de doorslag

Voordelen van de functie

 • Bezoldiging op toepassingsniveau C in de Brusselse administraties
 • 100% reiskosten (NMBS, TEC, MIVB, de Lijn)
 • Maaltijdcheques

Vereiste studies: Hoger secundair

Contactpersoon

Mevr. Marie-Rose LAEVERS

Taal : Nederlands

Verantwoordelijke van de cel Communicatie

Over het contract

Type contract : COD, Contract van onbepaalde duur
Adres van de werkplaats : STERRENKUNDELAAN 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node

 • Taal aankondiging en gevraagde functie
 • Taal aankondiging : Frans
 • Titel van de functie : Verantwoordelijke van de cel Communicatie
 • Aantal in te vullen vacatures : 1
 • Aantal jaren ervaring : 2

Beschrijving van de onderneming

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel

Beschrijving van de functie

Inhoud van de functie

Onder de leiding van het College van Burgemeester en Schepenen en van de Gemeentesecretaris :

 • Vertalen van het communicatiebeleid in concrete acties ;
 • Zorgen voor de implementatie en het gebruik van de verschillende communicatiekanalen om de duidelijkheid en doeltreffendheid van de communicatie te waarborgen ;
 • Op die manier een professioneel en homogeen imago garanderen van de gemeente.

Taken

 • Bijdragen tot de communicatiestrategie door actief deel te nemen aan de uitvoering ervan ;
 • Vertalen van het communicatiebeleid in een operationeel communicatieplan met gebruik van diverse verspreidingstechnieken en ervoor zorgen dat het plan wordt uitgevoerd ;
 • Beheren van communicatieprojecten door ondersteuning van interne contacten (College van Burgemeester en Schepenen, Directiecomité, Departementen, Directies, enz...) ;
 • Regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van het communicatieplan en verslagen opstellen over de resultaten van de uitgevoerde communicatieacties ;
 • Verlenen van technische en operationele ondersteuning bij het gebruik van de verschillende verspreidingskanalen ;
 • Zorgen voor de organisatie van informatie op de verschillende bestaande communicatiedragers ;
 • Schrijven van artikels voor gemeentelijke en andere publicaties ;
 • Zijn/haar kennis voortdurend bijwerken om communicatie te verstrekken die aansluit bij de huidige evoluties ;
 • Plannen, organiseren, aansturen en coördineren van de administratie en de interne en externe activiteiten van de Cel Communicatie ;
 • Zorgen voor de samenhang van de taakverdeling tussen de personeelsleden van de Cel Communicatie, voor de vaststelling van de concrete doelstellingen die de ambtenaren moeten bereiken en de goede communicatie van alle informatie die nuttig is voor de uitvoering van hun opdrachten ;
 • Toezien op de naleving van wetten en procedures.

Beschrijving van het profiel

Profiel

 • Universitair niveau - Bachelor/Master in de communicatie ;
 • Kennis van de werking van de gemeente is een troef ;
 • Opleiding teambeheer en conflictoplossing gewenst ;
 • Vermogen om te onderhandelen ;
 • Georganiseerd en communicatief ;
 • Pedagogische ervaring in de ruime zin gewenst.

Voordelen van de functie

Aanbod

 • voltijds contract van onbepaalde duur ;
 • maaltijdcheques van 8,00 € (6,75 € gedeelte werkgever) ;
 • valorisatie van eerdere beroepservaring ;
 • taalvergoeding (mits voorleggen van het behaalde taalcertificaat)
 • 25 verlofdagen per jaar ;
 • 100% vergoeding van openbare vervoerskosten tussen woon-werkplaats ;
 • gratis openbaar vervoer MIVB-netwerk ;
 • flexibel uurrooster.

Contactpersoon

Mevr. Marie-Rose Laevers

 


De gemeente Sint-Joost-ten-Node selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Contact

HRM dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Rose Laevers
Raadpleeg de jobaanbiedingen van onze intercommunale Vivaqua : https://www.vivaqua.be/nl/werkgelegenheid/vivaqua-rekruteert
 

Downloaden

Kandidatuurformulier pdf - 107.51 KB

Laatst gewijzigd: 17.01.2022