Werkaanbiedingen

Werkaanbiedingen - Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is, samen met het OCMW, een van de belangrijkste werkgevers in Sint-Joost. Aarzel niet om de vacatures regelmatig na te kijken op de gemeentelijke website. Voor al deze functies, moet u van een onberispelijk gedrag zijn van de burgerlijke en politieke rechten genieten en interesse hebben voor de openbare diensten.
Indien u interesse hebt voor een van deze vacatures, gelieve uw CV samen met een motivatiebrief aan de HRM te willen richten.

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node werft aan:

Coördinator Brede School

16/06/2022

Over het contract

 • Type aanbod : Tewerkstelling
 • Hoedanigheid : Werknemer
 • Type contract : contract van bepaalde duur

Taal aankondiging en gevraagde functie

 • Taal aankondiging : Nederlands
 • Titel van de functie : Coördinator Brede School M/V/X
 • Aantal in te vullen vacatures : 1
 • Aantal jaren ervaring : 2

Beschrijving van de onderneming

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
Brede School

Situering

Brede School Sint-Joost-ten-Node coördineert en organiseert in samenwerking met scholen en partners (organisaties, ouders, vrijwilligers, …)  uit verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) een vrijetijdsaanbod om de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in Sint-Joost te verbeteren. Sint-Joost-ten-Node is een gemeente vol contrasten. Er wonen veel jonge gezinnen waarvan er zich best wel wat in een uitdagende levenssituatie bevinden. Tegelijk is de gemeente rijk aan verenigingen, instellingen, sociaal-culturele actoren, experts, creatievelingen, enz. De Brede School wil zich inzetten om kinderen in deze context aan te moedigen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.
We zoeken in Sint-Joost-ten-Node daarom iemand met een groot hart voor kinderen en jongeren, die oog heeft voor de vele aspecten van het opgroeien in de stad. Iemand die met professionelen, met kinderen en gezinnen kan samenwerken, die een actieve rol speelt in de lokale netwerken, die zowel een subsidiedossier als spelletjes kan uitwerken. De Brede School coördinator is vooral een netwerker. Wil jij deze spilfiguur, de verbindingspersoon tussen alle partners worden?

Functiebeschrijving

De lokale coördinator heeft een publieksgerichte en netwerkende opdracht met zowel een ondersteunende als sturende rol binnen het lokale brede school netwerk. Je werkt vanuit de visie en doelen die door de VGC werden onderschreven. Je houdt het overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, bent een centraal aanspreekpunt, bewaakt de taken en de werking van het netwerk, en neemt ook een aantal praktisch-organisatorische taken op je.

Taakomschrijving

 • Uitdragen van de gehanteerde Brede School visie, vertalen naar de lokale praktijk en de verdere lokale inhoudelijke ontwikkeling stimuleren en coördineren;
 • Analyseren van de lokale noden, problemen, kansen en mogelijkheden;
 • Initiëren, opvolgen en evalueren van doelgerichte samenwerking m.b.t. toeleiding naar het vrijetijdsaanbod met als uitgangspunt de brede leer- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verbeteren;
 • Een actieve rol spelen in bestaande netwerken, zoals het partnerschap Lokaal Cultuurbeleid, Netwerk van het Huis van het Kind Noord, enz.
 • Opzetten en ondersteunen van aanbod voor kinderen en ouders/gezinnen, om ook met die laatste verbinding aan te gaan. 
 • Opvolgen en evalueren van de korte-en langetermijnplanning. Dit in afstemming met een enthousiaste stuurgroep brede school en met aandacht voor gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners;
 • Versterken van kennis, vaardigheden en attitudes van de deelnemers aan het netwerk met betrekking tot opgroeien in een grootstedelijke en meertalige context;
 • Inschakelen van bestaande expertisecentra in het netwerk ter ondersteuning van deelaspecten binnen de brede schoolwerking en zorg dragen voor deskundigheidsbevordering;
 • Aandacht besteden aan doelgerichte communicatie, monitoring en evaluatie op lokaal niveau;
 • Aanvragen, opvolgen en rapporteren van subsidies die kaderen binnen de Brede School visie in overleg met de partners uit het netwerk;
 • Administratieve en zakelijke opvolging van het gehele project in het kader van de convenant met de VGC.

Beschrijving van het profiel

Competentieprofiel

 

 • Beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden, overweg kunnen met diverse doelgroepen;
 • Pro-actief, flexibel en creatief ingesteld zijn;
 • Zelfstandig kunnen werken en sturend kunnen optreden;
 • Initiatief nemen en autonoom tot een resultaat kunnen komen;
 • Sterke affiniteit met de doelstellingen van Brede School en met de leefwereld van kinderen en jongeren in Brussel;
 • Praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren;
 • Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder;
 • Kennis hebben van de voorschoolse (bv. kinderdagverblijven), buitenschoolse (bv. IBO’s) en naschoolse (bv. jeugd en vrije tijd) sectoren;
 • Kennis hebben over de mogelijkheden die de omgeving kan bieden in functie van brede ontwikkelingskansen;
 • Goede kennis van Word, PowerPoint, Outlook en Excel, kennis van multimedia en sociale media is een pluspunt;
 • Zeer goede beheersing van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven en kennis van het Frans en/of andere talen is is een meerwaarde;
 • Beschikken over een bachelor- of masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring.

Voordelen van de functie

 • Een voltijds contract van bepaalde duur; verlengbaar indien gunstige evaluatie
 • Voltijds werkregime (36u) met occasioneel  avond- en weekendwerk;
 • valorisatie van eerdere beroepservaring ;
 • 25 verlofdagen per jaar ;
 • 100% vergoeding van openbare vervoerskosten tussen woon-werkplaats ;
 • maaltijdcheques van 8,00 € (6,75 € gedeelte werkgever) ;
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk

De kandidaturen moeten opgestuurd worden ten laatste op 30 juni 2022,

Contactpersoon

Mevr. Marie-Rose LAEVERS -
Taal : Nederlands

Verantwoordelijke van de cel Communicatie

Over het contract

Type contract : COD, Contract van onbepaalde duur
Adres van de werkplaats : STERRENKUNDELAAN 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node

 • Taal aankondiging en gevraagde functie
 • Taal aankondiging : Frans
 • Titel van de functie : Verantwoordelijke van de cel Communicatie
 • Aantal in te vullen vacatures : 1
 • Aantal jaren ervaring : 2

Beschrijving van de onderneming

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel

Beschrijving van de functie

Inhoud van de functie

Onder de leiding van het College van Burgemeester en Schepenen en van de Gemeentesecretaris :

 • Vertalen van het communicatiebeleid in concrete acties ;
 • Zorgen voor de implementatie en het gebruik van de verschillende communicatiekanalen om de duidelijkheid en doeltreffendheid van de communicatie te waarborgen ;
 • Op die manier een professioneel en homogeen imago garanderen van de gemeente.

Taken

 • Bijdragen tot de communicatiestrategie door actief deel te nemen aan de uitvoering ervan ;
 • Vertalen van het communicatiebeleid in een operationeel communicatieplan met gebruik van diverse verspreidingstechnieken en ervoor zorgen dat het plan wordt uitgevoerd ;
 • Beheren van communicatieprojecten door ondersteuning van interne contacten (College van Burgemeester en Schepenen, Directiecomité, Departementen, Directies, enz...) ;
 • Regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van het communicatieplan en verslagen opstellen over de resultaten van de uitgevoerde communicatieacties ;
 • Verlenen van technische en operationele ondersteuning bij het gebruik van de verschillende verspreidingskanalen ;
 • Zorgen voor de organisatie van informatie op de verschillende bestaande communicatiedragers ;
 • Schrijven van artikels voor gemeentelijke en andere publicaties ;
 • Zijn/haar kennis voortdurend bijwerken om communicatie te verstrekken die aansluit bij de huidige evoluties ;
 • Plannen, organiseren, aansturen en coördineren van de administratie en de interne en externe activiteiten van de Cel Communicatie ;
 • Zorgen voor de samenhang van de taakverdeling tussen de personeelsleden van de Cel Communicatie, voor de vaststelling van de concrete doelstellingen die de ambtenaren moeten bereiken en de goede communicatie van alle informatie die nuttig is voor de uitvoering van hun opdrachten ;
 • Toezien op de naleving van wetten en procedures.

Beschrijving van het profiel

Profiel

 • Universitair niveau - Bachelor/Master in de communicatie ;
 • Kennis van de werking van de gemeente is een troef ;
 • Opleiding teambeheer en conflictoplossing gewenst ;
 • Vermogen om te onderhandelen ;
 • Georganiseerd en communicatief ;
 • Pedagogische ervaring in de ruime zin gewenst.

Voordelen van de functie

Aanbod

 • voltijds contract van onbepaalde duur ;
 • maaltijdcheques van 8,00 € (6,75 € gedeelte werkgever) ;
 • valorisatie van eerdere beroepservaring ;
 • taalvergoeding (mits voorleggen van het behaalde taalcertificaat)
 • 25 verlofdagen per jaar ;
 • 100% vergoeding van openbare vervoerskosten tussen woon-werkplaats ;
 • gratis openbaar vervoer MIVB-netwerk ;
 • flexibel uurrooster.

Contactpersoon

Mevr. Marie-Rose Laevers


De gemeente Sint-Joost-ten-Node selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Contact

HRM dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Rose Laevers
Raadpleeg de jobaanbiedingen van onze intercommunale Vivaqua : https://www.vivaqua.be/nl/werkgelegenheid/vivaqua-rekruteert
 

Downloaden

Kandidatuurformulier pdf - 107.51 KB

Laatst gewijzigd: 28.06.2022