Werkaanbiedingen

Werkaanbiedingen - Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is, samen met het OCMW, een van de belangrijkste werkgevers in Sint-Joost. Aarzel niet om de vacatures regelmatig na te kijken op de gemeentelijke website. Voor al deze functies, moet u van een onberispelijk gedrag zijn van de burgerlijke en politieke rechten genieten en interesse hebben voor de openbare diensten.
Indien u interesse hebt voor een van deze vacatures, gelieve uw CV samen met een motivatiebrief aan de HRM te willen richten.

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node werft aan:

Kinderbegeleider M/V/X

Date de publication : 17/07/2024

Over het contract

Type aanbod : Tewerkstelling
Hoedanigheid : Werknemer
Type contract : CBD, vervanging
Adres van de werkplaats : STERRENKUNDELAAN 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Taal aankondiging en gevraagde functie

Taal aankondiging : Nederlands
Titel van de functie : Kinderbegeleider M/V/X
Aantal in te vullen vacatures : 1
Aantal jaren ervaring : sans expérience

Beschrijving van de onderneming

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
KDV Joost-e-Fien
Beschrijving van de functie

ONZE TROEVEN:
kleinschalig multicultureel kinderdagverblijf , gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (metro, bus, trein) laagdrempelig, collegiale sfeer, begeleiding op de werkvloer, wekelijks teamoverleg, bijscholing tijdens de werkuren,....

Beschrijving van het profiel

    Diplomavoorwaarden:

 • BSO 3de graad kinderzorg + 7de jaar   of
 • TSO sociaal technische wetenschappen, bijzondere jeugdzorg, jeugd en gehandicaptenzorg, verpleegaspirant  of
 • Hoger onderwijs van sociale promotie of dagonderwijs richting sociale en/of pedagogische wetenschappen of
 • BSO 3de graad  Ziekenhuisverpleegkunde + 7de jaar
 • tewerkstelling 5 dagen per week van maandag tot vrijdag (36u/week)
 • maaltijdcheques en gratis openbaar vervoer
 • uurrooster tussen 7u 10 en 18u20, wekelijks wisselend op donderdag
 • taalkennis: Nederlands vlot gesproken en geschreven ; kennis van andere talen is een plus maar geen vereiste
 • communicatief vaardig zijn is een must
 • respect voor het pluralistisch karakter
 • ervaring in de sector is een pluspunt, motivatie geeft de doorslag

Voordelen van de functie

 • CBD, vervanging
 • Voltijds contract (36u/week).
 • Erkenning van beroepservaring tot 6 jaar in de privé-sector.
 • Bezoldiging volgens weddeschaal niveau C die van toepassing is in de Brusselse administraties.
 • 100% terugbetaling van vervoerskosten (NMBS, MIVB, de Lijn, TEC).
 • Maaltijdcheques.

Contactpersoon

Contactpersoon : Dhr. DIERICKX Fabrice
E-mailadres :
Taal : Nederlands

Coördinator Brede School m/v/x

05/04/2023

Over het contract

 • Type aanbod : Tewerkstelling
 • Hoedanigheid : Werknemer
 • Type contract : contract van bepaalde duur
 • Adres van de werkplaats : STERRENKUNDELAAN 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Taal aankondiging en gevraagde functie

 • Taal aankondiging : Nederlands
 • Titel van de functie : Coördinator Brede School M/V/X
 • Aantal in te vullen vacatures : 1
 • Aantal jaren ervaring : 2

Beschrijving van de onderneming

Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node
Brede School

Situering

Brede School Sint-Joost-ten-Node creëert en coördineert een netwerk van lokale actoren en partners uit verschillende sectoren (welzijn, cultuur, sport, jeugd, gezondheid, …) om de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren in Sint-Joost te verbeteren. Sint-Joost-ten-Node is een gemeente vol contrasten. Er wonen veel jonge gezinnen waarvan er zich best wel wat in een uitdagende levenssituatie bevinden.Tegelijk is de gemeente rijk aan verenigingen, instellingen, sociaal-culturele actoren, experts, creatievelingen, enz. De Brede School wil zich inzetten om kinderen in deze context aan te moedigen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Het gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node zoekt daarom iemand met een groot hart voor kinderen en jongeren, in het bijzonder voor zij die opgroeien in armoede of een kwetsbare positie. Je hebt oog voor de vele aspecten van het opgroeien in de stad. Je bent iemand die een actieve rol speelt in de lokale netwerken, die samenwerking tussen partners coördineert zodat er een rijk aanbod aan activiteiten beschikbaar is, maar die tegelijk niet bang is om een subsidiedossier uit te werken. Je bent vooral een netwerker. Wil jij deze spilfiguur, de verbindingspersoon tussen alle partners worden ?

Beschrijving van de functie

Functiebeschrijving

De lokale coördinator heeft een publieksgerichte en netwerkende opdracht met zowel een ondersteunende als sturende rol binnen het lokale brede school netwerk. Je werkt vanuit de visie en doelen die door de VGC werden onderschreven. Je houdt het overzicht, staat in voor de inhoudelijke opvolging, bent een centraal aanspreekpunt en bewaakt de taken en de werking van het netwerk.

Taakomschrijving

 • Uitdragen van de gehanteerde Brede School visie, vertalen naar de lokale praktijk en de verdere lokale inhoudelijke ontwikkeling stimuleren en coördineren ;
 • Analyseren van de lokale noden, problemen, kansen en mogelijkheden ;
 • Initiëren, opvolgen en evalueren van doelgerichte samenwerking m.b.t. toeleiding naar het vrijetijdsaanbod met als uitgangspunt de brede leer- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verbeteren ;
 • Een actieve rol spelen in bestaande netwerken, zoals het partnerschap Lokaal Cultuurbeleid, Netwerk van het Huis van het Kind Noord, enz ;
 • Ondersteunen van aanbod voor kinderen en ouders/gezinnen, om ook met die laatste verbinding aan te gaan ;
 • Opvolgen en evalueren van de korte-en langetermijnplanning. Dit in afstemming met een enthousiaste stuurgroep brede school en met aandacht voor gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners ;
 • Versterken van kennis, vaardigheden en attitudes van de deelnemers aan het netwerk met betrekking tot opgroeien in een grootstedelijke en meertalige context ;
 • Inschakelen van bestaande expertisecentra in het netwerk ter ondersteuning van deelaspecten binnen de brede schoolwerking en zorg dragen voor deskundigheidsbevordering ;
 • Aandacht besteden aan doelgerichte communicatie, monitoring en evaluatie op lokaal niveau ;
 • Aanvragen, opvolgen en rapporteren van subsidies die kaderen binnen de Brede School visie in overleg met de partners uit het netwerk ;
 • Administratieve en zakelijke opvolging van het gehele project in het kader van de convenant met de VGC.

Beschrijving van het profiel

Competentieprofiel

 • Beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden, overweg kunnen met diverse doelgroepen ;
 • Pro-actief, flexibel en creatief ingesteld zijn ;
 • Zelfstandig kunnen werken en sturend kunnen optreden ;
 • Initiatief nemen en autonoom tot een resultaat kunnen komen ;
 • Sterke affiniteit met de doelstellingen van Brede School en met de leefwereld van kinderen en jongeren in Brussel ;
 • Praktisch handelen en beleidsmatig denken combineren ;
 • Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder ;
 • Kennis hebben van de voorschoolse (bv. kinderdagverblijven), buitenschoolse (bv. IBO’s) en naschoolse (bv. jeugd en vrije tijd) sectoren ;
 • Kennis hebben over de mogelijkheden die de omgeving kan bieden in functie van brede ontwikkelingskansen ;
 • Goede kennis van Word, PowerPoint, Outlook en Excel, kennis van multimedia en sociale – Zeer goede beheersing van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven en kennis van het Frans en/of andere talen is een meerwaarde ;
 • Beschikken over een bachelor- of masterdiploma of gelijkgesteld door ervaring.

Voordelen van de functie

Wij bieden

 • Een voltijds contract van bepaalde duur, verlengbaar indien gunstige evaluatie ;
 • Voltijds werkregime (36u) met occasioneel avond- en weekendwerk;
 • Valorisatie van eerdere beroepservaring ;
 • 25 verlofdagen per jaar ;
 • 100% vergoeding van openbare vervoerskosten tussen woon-werkplaats ;
 • maaltijdcheques van 8,00 € (6,91 € gedeelte werkgever) ;
 • Indiensttreding : zo snel mogelijk.

De kandidaturen moeten opgestuurd worden ten laatste op 28 april 2023.

Contactpersoon

 • Contactpersoon : Dhr. DIERICKX Fabrice
 • E-mailadres :
 • Taal : Nederlands

De gemeente Sint-Joost-ten-Node selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Contact

HRM dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Fabrice Dierickx
Raadpleeg de jobaanbiedingen van onze intercommunale Vivaqua : https://www.vivaqua.be/nl/werkgelegenheid/vivaqua-rekruteert
 

Laatst gewijzigd: 17.07.2024