Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Centra voor leerlingenbegeleiding CLB

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
Bij de inschrijving moet jouw school je informeren over het CLB waarmee ze samenwerkt en wat die samenwerking inhoudt.

Een CLB kan helpen met:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren, huiswerk maken ...
  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen ...
  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...
  • Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de ouders of van de school.
Als ouder kan u altijd zelf om begeleiding vragen.
Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Of van de leerling zelf als die bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (richtleeftijd 12 jaar).

De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in 2 situaties:

  • Als u kind spijbelt
  • Bij sommige medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek).

Voor Sint-Joost-ten-Node :
Technologiestraat 1
1082 Brussel
T 02 482 05 72

Katrien Leen, psycho pedagogisch consulent
G 0472 54 66 52 -

Eva Michiels, arts
G 0470 25 31 44 -

Gellaerts Vanessa, verpleegster
G 0471 29 84 03 -

Laatst gewijzigd: 21.09.2017