Afvalsortering

Afvalsortering

Zie Foto's album

Ophalingen van de vuilniszakken

 

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ochtend

   
Witte zakBlauwe zakGele zak
   
Witte zak
 

Namiddag

   
Oranje zakGroene zak
     
 • Inzameling van de witte zakken 2 maal per week (op woensdagochtend & op zaterdagochtend).
 • Inzameling van de gele zakken één maal per week (op woensdagochtend).
 • Inzameling van de blauwe zakken één maal per week (op woensdagochtend).
 • Inzameling van de groene zakken één maal per week (op woensdagnamiddag).
 • Inzameling van de oranje zakken één maal per week (op woensdagnamiddag).
 1. Voor de inzameling 's ochtends (witte, blauwe en gele zakken) : zet de vuilniszakken buiten de avond voordien na 18u of 's ochtends vóór 6u.
 2. Voor de inzameling 's namiddags (groene en oranje zakken) : zet uw zakken 's ochtends buiten vóór 12u.


Om uw straten schoon te houden, zet uw zakken zo laat mogelijk buiten.

Ter info

De ophaling van de vuilniszakken (witte, blauwe, gele, groene, oranje) is een bevoegdheid van Net Brussel over het gehele grondgebied van het Brussels Gewest. De gemeenten voeren dus geen ophalingen uit.
Wat betreft het vegen worden de gemeentelijke wegen echter schoongeveegd door de gemeente en de gewestelijke wegen door Net Brussel. Dit omvat tevens het ledigen van vuilnisbakken, reiniging ( veegmachine, reinigen van straatkolken...).

Boetes & belastingen

Alles wat afvalstoffen en vuilniszakken betreft is zeer gereglementeerd.
Het kan u 75€ kosten voor een vuilniszak die op de verkeerde dag werd buitengezet.
Een kleine plastic zak gedeponeerd naast een openbare vuilnisbak wordt beschouwd als vervuiling van de openbare ruimte en kan eveneens worden geverbaliseerd !

In samenwerking met de politie noteren 5 controlerende en 2 vaststellende ambtenaren dagelijks de onregelmatigheden die aanleiding geven tot een belasting.

Ziehier de bedragen van het Belastingreglement van Sint-Joost (in werking getreden in juli 2014) die  sluikstortingen en andere vervuilende handelingen sanctioneren :

 • 75 € - niet-reglementaire zak of buitengezet buiten de ophaaluren, vervuiling (urine, spuug, uitwerpselen...)
 • 450 €/m³ – bouw-, afbraak- of renovatieafval.
 • 250 €/m3 - zakken, recipiënten, voorwerpen, grofvuil of afvalstoffen, niet bestemd voor de ophaling van huisvuil
 • 375 € - graffiti, tags of opschriften

Selectieve sortering

Ons consumptiegedrag zorgt voor steeds meer afval.
Zonder sortering geen recyclage ! Recycleerbare afvalstoffen sorteren betekent natuurlijke bronnen besparen, hun verwerking tot nieuwe voorwerpen verzekeren ... Selectief sorteren laat tevens toe om de uitgaven voor de gemeenschap te verminderen.

Enkele regels

 • Het gebruik van de reglementaire zakken « Net Brussel » (witte, gele en blauwe) is verplicht !
 • De zak mag niet meer wegen dan 15 kg.
 • Scherpe afvalstoffen dienen te worden verpakt.
 • Respecteer de ophaaldagen.
 • Zet uw zakken buiten :
 • voor de ophalingen 's ochtends : de avond voordien na 18u of op dezelfde dag vóór 6u
 • voor de ophalingen in de namiddag : dezelfde dag vóór 12u
 • Deponeer uw zakken voor uw woning.
 • Geen zakken aan de voet van bomen.
 • Het glas moet in de glasbollen.

Witte zak

Witte zak Niet- recycleerbare afvalstoffen : keukenafval, huishoudelijk afval, vet papier, …

Blauwe zak

Blauwe zak

Recycleerbare verpakkingen : plastic flessen en flacons in plastic, blikjes,  aluminium bakjes, conserveblikken…

DeNieuweBlauweZak: In de huidige blauwe PMD-zak mogen enkel Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Daar komen nu alle andere plastic verpakkingen bij. Denk maar aan potjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken.

Gids nieuwe blauwe zak

Gele zak

Gele zak Schoon en droog papier en karton (kranten, magazines…)

Oranje zak

Oranje zak Organische afvalstoffen

Groene zak

Groene zak

Tuinafval

Vanaf maandag 8 juni 2020 worden alleen nog de reglementaire zakken opgehaald.

Sorteertwijfels?

Hoort je plastic verpakking thuis in de PMD-zak of ergens anders?
En wat met andere verpakkingen in glas of papier-karton?

https://www.betersorteren.be/nl

Nieuwe zakken organische ophaling

De Europese doelstellingen worden steeds dringender teneinde de impact op het leefmilieu drastisch te verminderen. Afvalvermindering en het gebruik van bio-afbreekbare producten zijn vandaag onontbeerlijk om nieuwe resultaten te bekomen.De oranje zak verschijnt vanaf 2017 op vrijwillige basis voor heel het Brussels Gewest (na een overtuigende testfase verspreid over de voorbije 4 jaar) om de organische afvalstoffen van de witte zak tot 50% te verminderen. Het sorteren van organische afvalstoffen laat toe om deze beter te valoriseren dankzij biomethanisatie. Deze maakt het mogelijk om groene elektriciteit te produceren met warmterecuperatie en compost.

Enkel de volgende afvalstoffen worden aanvaard :

 • maaltijdresten
 • schillen van fruit en groenten
 • koffiedik en theezakjes
 • keukenpapier
 • papieren zakdoeken en servetten
 • vervallen voedingswaren (zonder verpakking)

De volgende afvalstoffen worden geweigerd :

 • bio-afbreekbare verpakkingen (biozakken)
 • beenderen, skeletten, graten
 • schelpen van eieren, noten, oesters, mosselen…
 • pitten
 • tuinafval (takken, dode bladeren, verwelkte bloemen, onkruid, planten, haag- en struiksnoeisel, afgemaaid gras) – te deponeren in de groene zak
 • kattenbakvulling, zelfs geen bio-afbreekbaar
 • houtskool
 • luiers

www.be-organic.be

Administratrieve sancties

Alles wat afvalstoffen en vuilniszakken betreft is zeer gereglementeerd.
Het kan u 75€ kosten voor een vuilniszak die op de verkeerde dag werd buitengezet.
Een kleine plastic zak gedeponeerd naast een openbare vuilnisbak wordt beschouwd als vervuiling van de openbare ruimte en kan eveneens worden geverbaliseerd.
De vaststellende ambtenaren noteren dagelijks de onregelmatigheden en geven de info door aan de sanctionerende ambtenaren die, zodra ze u geïdentificeerd hebben, de factuur opsturen.

Belastingreglement Netheid

Contacten

Openbare Netheid dienst

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Jacques Aviles

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Dilson Ramos da Fonseca
Bemiddeling

Downloaden

Brochure Netheid (2017) pdf - 1.01 MB
Sorteer-memo pdf - 2.5 MB

Laatst gewijzigd: 23.02.2021