Middenstand

De dienst Middenstand is een dienst die het dichtst bij de handelaars staat. Haar taak is gericht op de belangrijke uitdagingen van de lokale handel, die noodzakelijk zijn om dynamiek te brengen in de wijken. Ze begeleidt de handelaars bij hun stappen om een commerciële activiteit te starten. Ze werkt samen met het Premieloket teneinde subsidies te bekomen voor de renovatie van de handelsgevels : verfraaiing van de winkelramen, opknappen van gevels,...De dienst Middenstand stelt zich ter beschikking van de kandidaat- handelaars voor wat betreft de administratieve stappen met betrekking tot de Diensten van de Sociale Wetten.