Handelaars zijn

Handelaars zijn

Winkel

Als u handelaar, dan dient u geïnformeerd te zijn en bepaalde rechten te genieten maar moet u tevens bepaalde verplichtingen vervullen, met name inzake prijsindicatie en -vermindering, openings- of sluitingsuren, uitverkoop, openbare verkoop, bedenktijd, etikettering of vergelijkende reclame. De handelspraktijken worden gereglementeerd door het Wetboek van economisch recht. Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst Middenstand voor alle informatie hier rond.

Voor alle formaliteiten bevelen wij u tevens aan om de federale website www.belgium.be te raadplegen, alsook de publicaties van het Brussels Agentschap voor Onderneming en de website van de FOD Économie : economie.fgov.be

Zoekt u een commerciële vestiging?

Atrium helpt ondernemers en begeleidt hen naar de commerciële wijken die het best aangepast zijn aan hun projectontwerp. Het Agentschap moedigt tevens de modernisering aan van de detailzaken en de investering in de stad door inwoners, handelaars, eigenaars, lokale overheden en investeerders.

Staat u op het punt om een handelszaak te openen ?

Wanneer de commerciële huurovereenkomst ondertekend is, vergeet dan niet om kennis te nemen van de documenten die moeten worden ingediend bij de gecentraliseerde sociale wetten om de opening te finaliseren van uw nieuwe handelszaak. Hiervoor wendt u zich tot de politie van Zone Noord (Commissariaat 1: G. Rodenbachlaan 15 – 1030 Brussel). De formulieren liggen tot uw beschikking aan het loket van de dienst Middenstand.

Stedenbouwkundige vergunning voorbereiden

U bent een handelaar of een bedrijf in de Brusselse regio ? U moet een aanvraag indienen stedenbouwkundige vergunning voor de wijziging van de bestemming van het pand? Voor een uithangbord, de plaatsing van een schoorsteen ?

1. Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorbereiden:het formulier en de verklarende nota


 

2. Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: de plannen


 

3. Uw aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voorbereiden: de andere bijlagen

Administratieve stappen

Reservatie van een parkeerplaats voor een levering

Installatie van een buitenkraam

Installatie van een permanent terras

 

Afwijkingen op de zondagsrust ; kalender 2023

Tennoodse handelaars waarvan de wekelijkse sluitingsdag samenvalt met een van de bovenvermelde dagen, zullen hun vestiging mogen openen zonder hun sluitingsdag te moeten uitstellen naar een latere datum.

Reglementen, belastingen & bijdraden

Contacten

Middenstanddienst

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-José Byl

Stedenbouw dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Anne Winterberg
F: 02 220 28 42
G: 02 220 26 93

 

Laatst gewijzigd: 04.12.2023