Markt

Markt

Markt

De wekelijkse markt trekt kopers aan in een gezellige sfeer. De dienst Middenstand is verantwoordelijk voor het goede verloop ervan.Deze vindt plaats elke donderdag8u tot 14u, op het Sint-Joostplein en een gedeelte van de Tweekerkenstraat. Het loket van lokale economie Middenstand is open voor ambulante handelaars alsook voor burgers die adviezen of suggesties wensen te formuleren.

 Meebrengen :

  • een schriftelijke aanvraag voor een marktplaats
  • een identiteitskaart indien natuurlijke persoon
  • een uittreksel van de statuten indien firma
  • een BTW nr. en/of uniek nr.
  • een noodzakelijke kaart van ambulante handelaar

Om een kaart van ambulante handelaar te bekomen, kan u inlichtingen vragen bij één van de 8 erkende Brusselse ondernemingsloketten

Contact

Middenstanddienst

Tweekerkenstraat 131
1210 Brussel
Marie-José Byl

 

Laatst gewijzigd: 02.03.2022