Tewerkstelling

De gemeente Sint-Joost ontwikkelt een echt steunbeleid voor tewerkstelling, ook al beschikt het gemeentebestuur niet over de bevoegdheden inzake werkloosheidsbestrijding. Haar gediversifieerde actie kan die van andere privé- en openbare tewerkstellingsactoren versterken.
De doelstelling van de gemeente is om alle Tennodenaars toe te laten om beter en meer te genieten van de rijkdom die wordt geproduceerd op het grondgebied van het Gewest en van de gemeente. Ze moedigt bijvoorbeeld begeleiding, opleiding en socio-professionele inschakeling aan en de  terugkeer naar de arbeidsmarkt door een gecoördineerd beleid te ontwikkelen van alle onmisbare actoren in het tewerkstellingsbeleid (Lokale Werkwinkel, ACTIRIS, ALE, OCMW,...) ten gunste van de inwoners in hun zoektocht naar werk.
Sedert november 2017 is de Astro-toren, gelegen aan de Sterrenkundelaan, een echt « Beroepenpunt » geworden (1200 m2) : Actiris, de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en enkele medewerkers van Bruxelles-Formation hebben zich er onlangs gevestigd. Van werk zoeken tot het volgen van opleidingen, het is een enige toegangspoort voor de Brusselaars om een baan in de wacht te slepen of hun cv uit te bouwen.
De Lokale Werkwinkel van Sint-Joost maar tevens de duurzame Wijkcontracten, richten zich op kwalificerende opleidingen voor beroepen in het hotelwezen, de horeca of de verkoop (kamermeisje/-jongen, serveerder / keukenhulp, verkoper...), sectoren met een sterk potentieel op het Tennoodse grondgebied.