Pensioen & einde loopbaan

Personen die hoofdzakelijk in België verblijven en de wettelijke pensioenleeftijd bereiken (65 jaar voor mannen en eveneens voor vrouwen sedert 1 januari 2009) zijn vrijgesteld van het indienen van een pensioenaanvraag (uitgezonderd specifieke gevallen).

De Rijksdienst voor Pensioenen zal automatisch schriftelijk de betrokken persoon informeren over de procedure. Indien een persoon een werkloosheidsuitkering of een tussenkomst van het ziekenfonds ontvangt, dan zal het pensioenrecht eveneens ambtshalve onderzocht worden. Het pensioen neemt aanvang op de 1ste dag van de maand die volgt op de verjaardag.

Iedere loontrekkende of zelfstandige kan zijn vervroegde pensioenaanvraag indienen. Deze formaliteit dient te worden vervuld een jaar vóór het moment waarop dit vervroegd pensioen aanvangt.

De Dienst Sociale Zaken van de gemeente Sint-Joost houdt zich bezig met het indienen, bij de Federale Pensioendienst, van de pensioenaanvragen in het algemeen en met name de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), de aanvragen van overlevingspensioenen, van uit de echt gescheiden echtgenoot enz. Deze formaliteit kan worden vervuld bij de dienst door vooraf een afspraak te maken (T 02 220 27 69 of T 02 220 28 84). Vergeet niet om uw identiteitskaart mee te brengen.

U kan informatie bekomen betreffende uw pensioen via het enige gratis nummer 1765 voor vragen met betrekking tot de drie stelsels (loontrekkenden / zelfstandigen / ambtenaren). Op de website Mypension.be kunnen werknemers en gepensioneerden van het loontrekkende stelsel hun pensioendossier raadplegen, stap voor stap hun evolutie volgen en bepaalde administratieve stappen ondernemen.

Opgepast, de pensioenwetgeving wordt momenteel hervormd. Voor meer informatie over deze hervorming en over de toekenningsvoorwaarden van het vervroegd pensioen, klik hier.

Praktische gids voor de gepensioneerde, beschikbaar bij de Dienst Pensioenen of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Contact

Sociale zaken dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Sarah Zaytouni
G: 0490 49 34 40

Laatst gewijzigd: 19.03.2024